17.pachovky-4 4009KB 23.4. 2010 09:02:37

Report
Policie
České republiky
Metoda pachové identifikace
Historie
metody pachové identifikace
 1970 - Experimenty s MPI v NDR
 1973 - mjr. Vlček a nprap. Suchomel vysláni na stáž do
NDR
 1974 - Příprava pracoviště MPI Břežany u Prahy
- nprap. Suchomel první instruktor MPI
 1975 - Zahájení výcvikových kurzů MPI Břežany
 1975 - Budování středisek MPI v Československu
- provizorní prostory (půdy apod.)
- střediska: Břežany, Praha, Plzeň, České
Budějovice, Bratislava
Historie:
1973 Metoda pachové identifikace
NDR
Historie
metody pachové identifikace
 1975 - MPI podléhalo utajení
- MPI zařazeno pod kriminální službu do r. 1989
 1989 - Metoda odtajněna pro veřejnost
 2002 - ZPPP 140/2002, činnost MPI
 2007 - ZPPP 52/2007, metodika jednotného postupu PI
Střediska MPI:








Praha
Domašín
Plzeň
Ústí nad Labem
Ostrava
Brno
České Budějovice
Hradec Králové
PČR Výcvikové středisko MPI
Plzeň – Bílá Hora
Výcvikové středisko MPI Plzeň:
Kój pro porovnání pachových
konzerv
Sterilizace v MPI:




Sklenice
Pachový snímač
Víčko
Nástroje
Typy sterilizace:
Sterilizace se řídí vyhláškou MZ ČR č. 440/2000 Sb.
Horkovzdušná sterilizace:
 Horkovzdušné sterilizátory
 Teplota vzduchu např. 180ºC po dobu 20 minut
 Materiály sklo, kov. (ne umělá hmota)
Parní sterilizace:




Parní sterilizátory – autoklávy
Materiály textilní, guma apod.
Teplota páry 120ºC, teplota vzduchu max. 60ºC
Doba sterilizace parou 40 minut
Horkovzdušný sterilizátor
Parní sterilizátor
Pachové konzervy (PK)
 Sterilní pachové konzervy
( kompletní, sterilní bez pachu)
 Srovnávací pachová konzerva (SPK)
( Obsahuje pach osoby – z těla)
- PK označena ČERVENÝM ŠTÍTKEM
 Otisk pachové stopy (OPS)
( Obsahuje pach. Stopy z předmětů nebo prostředí)
- PK označena MODRÝM ŠTÍTKEM
POZOR!
Mezi odběrem SPK a sejmutím OPS nesmí být
jiný pach, který spojuje obě PK, než
předpokládaný pach osoby, který je zkoumán
Odběr SPK: Provádí proškolený policista
Sejmutí OPS: Provádí kriminalistický technik
Zajištěna objektivita odběru materiálu pro MPI
Odběr SPK:
- proškolený policista na těle osoby v oblasti pasu
- pachový snímač přikládán na tělo peanem
- minimální doba odběru 20 minut
- sepsání protokolu o odběru SPK
Sejmutí OPS:
 Provádí kriminalistický technik
 Na místě odběru se PK pokládá na vnitřní stranu
alobalu
 Minimální doba snímání 30 minut
 Protokol o odběru OPS
 Způsob snímání z předmětu:
- Předmět se vloží do sterilní pachové konzervy.
- Na vnitřní stranu alobalu se rozloží pachový snímač a předmět se
zabalí do pachového snímače a alobalu. Podmínka je těsný kontakt
předmětu s pachovým snímačem.
- Pachový snímač se přiloží na předmět a těsně překryje alobalem.
Sejmutí OPS:
Pachová identifikace služebním
psem


Vycvičený pes diferencuje individuální pach
osob
Způsoby porovnání:
a) SPK – OPS
b) OPS – SPK
c) SPK – SPK
d) OPS – OPS
Služební pes při pachové identifikaci
Příprava případu pro porovnání
 Klamné pachové konzervy vybíráme
z podobného prostředí
- shodné pohlaví
- shodné etnikum
- obdobné prostředí OPS
Náhodná zajímavost
 Se provádí, aby nedocházelo k náhodnému označení
PK služebním psem
 Psovod umístí cvičnou pachovou konzervu za všechny
PK, které se budou porovnávat
 Pes při cvičném porovnání nesmí reagovat na žádnou
z PK, které jsou připraveny k případu
 Pokud na PK reaguje, pes tuto pachovou konzervu
NEPOROVNÁVÁ
Kladné pachové porovnání
 Pes 3x kladně označí PK v řadě
 Pes 1x prověří tzv.“Prázdnou řadu“ tzn.
z řady je vyjmuta PK, která je
prověřována
 Pes v druhém případě neoznačí žádnou
PK
Negativní porovnání PK
 Pes 2x za sebou neoznačí PK
Odborné vyjádření
 Závěrečné výsledky porovnání PK
 Doplněno diagramem o pachové identifikaci
Závěrem:
 MPI pracuje s velmi citlivým čichem psa
 MPI pracuje s velmi malým množství pachu osoby
 Pes je NESTRANNÝ živý nástroj (nemá emoční ani jiné spojení s
porovnávanou osobou)
 Pes provádí náročnou činnost pouze za ODMĚNU
 Psovod během výcviku nedopustí odměnu za omyl psa nebo svůj
Psovod ví, že pokud 1x ovlivní výkon psa při práci
(identifikaci), pes je pro výkon NEPOUŽITELNÝ
 Výkon psa kladný či negativní je ROVNOCENNÝ, protože pes
je odměněn vždy za dobrou práci
Všechny úkony prováděné v MPI směřují k
maximální OBJEKTIVNOSTI dané
kriminalistické metody

similar documents