Franti*ek hrubín

Report
Identifikátor materiálu: EU – 14 - 18
Anotace
Žák se seznámí se základními informacemi o životě a díle Františka
Hrubína
Autor
Tomáš Krsek
Jazyk
Čeština
Očekávaný výstup
Speciální vzdělávací
potřeby
Klíčová slova
Druh učebního materiálu
Druh interaktivity
Cílová skupina
Je schopen interpretovat ukázky z díla F. Hrubína, je seznámen se
základními reáliemi ze života a tvorby autora
- žádné –
poezie, básnická sbírka, lyrika
Prezentace
Aktivita / Výklad / Kombinace
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina
14 - 15 let / 9. ročník
Celková velikost/datum
248kB (0,25MB) – duben 2012
FRANTIŠEK HRUBÍN
METODICKÉ POKYNY
-DUM přináší základní informace o životě a díle spisovatele
Františka Hrubína
- slide č. 4 „Obsah“ slouží k pohybu po prezentaci
- každý slide obsahuje v pravém horním rohu tlačítko akce
„zpět“, které prezentaci vrátí na obsah; je vždy poslední složkou
DUMu
- slide č. 8 slouží k procvičení znalostí versologie – kliknutím se
nejprve objeví ukázka, pak úkoly
- po zobrazení první otázky se po 3 kliknutích objeví 3 možnosti
– kliknutím na možnost se objeví správnost hodnocení
- po zobrazení druhé otázka se po 4 kliknutích na otázku objeví
4 možnosti – kliknutím na možnost se objeví správnost řešení
OBSAH
Kliknutím na šipku vyberte obsah
Životopisné údaje
Výběr z díla pro dospělé
Výběr z díla pro děti
Dva úkoly k procvičení
Použitá literatura
Závěr prezentace
ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE
- Žil v letech 1910-1971
- Narodil se v Praze, ale měl blízký vztah k venkovu
- Po nedokončených studiích pracoval v městské knihovně
- Po roce 1945 pracoval jako publicista, redaktor a spisovatel
- Po roce 1948 se dostal do nemilosti komunistických
představitelů
- V 50. letech mu byla zakázána literární činnost, později mohl
překládat (z francouzštiny) a psát literaturu pro děti
VÝBĚR Z DÍLA PRO DOSPĚLÉ
- Sbírka Zpíváno z dálky (1933) – milostná a přírodní lyrika
- Sbírka Krásná po chudobě (1935) – milostné okouzlení, vztah
k přírodě
- Sbírky Včelí plást (1940), Země sudička (1941), Cikády (1941)
vznikaly v době okupace – duchovní lyrika, pocity úzkosti, země
je jedinou jistotou v době okupace
- Sbírky Jobova noc (1945), Chléb s ocelí (1945) vyjadřovaly
odpor k okupaci a oslavovaly osvobození
- Lyricko-epická báseň Hirošima (1948) – obavy před atomovou
zbraní, studenou válkou, nepřijato komunistickou literární
kritikou
- Lyrická hra Srpnová neděle (1958) – o sobectví, prostředí
jižních Čech
- Poema Romance pro křídlovku (1962) – volný rým, chlapecká
láska, umírání dědečka, křídlovka provází svatbu i pohřeb
VÝBĚR Z DÍLA PRO DĚTI
- Sbírka Říkejte si se mnou (1943) – moderní poezie pro děti
- Pohádky z tisíce a jedné noci (1956)
- Špalíček pohádek (1957) – představuje vrcholné dílo dětské
literatury
DVA ÚKOLY K PROCVIČENÍ
Kliknutím se zobrazí podtržené
Ach, Čechy krásné, Čechy mé!
otázky a tři odpovědi. Správnost
Obraze rámu prastarého,
ověřte kliknutím na odpověď
kolikrát vytrhli tě z něho,
Básník svými verši:
že odprýskaly barvy tvé
až po tmu hrobů. A v den slavný Smutní nad osudem Čech

znovu pro zraky žárlivé
Oslavuje Čechy a jejich
napne tě rámař starodávný.
nezdolnost 
Ach, Čechy krásné, Čechy mé!
Oslavuje umění starých mistrů
Jak byste pojmenovali první a
poslední verš ukázky:
refrén 
epifora 
aliterace  elipsa 
POUŽITÁ LITERATURA
POLÁŠKOVÁ, Taťána; MILOTOVÁ, Dagmar ; DVOŘÁKOVÁ, Zuzana.
Literatura : Přehled středoškolského učiva. 2. Třebíč : Petra Velanová,
2009. 207 s. ISBN 80-902571-6-X.
SOCHROVÁ, Marie . Literatura v kostce pro SŠ. 2. Havlíčkův Brod :
Fragment, 2008. 176 s. ISBN 978-80-253-0652-9.
SOUKAL, Josef. Čítanka 8 : Literární výchova pro 8. ročník
základní školy a odpovídající ročník víceletých gymnázií. 1.
Praha : SPN, 2000. 248 s. ISBN 80-85937-39-5.
Děkuji za pozornost


similar documents