Stan rozwoju i możliwości wspierania, w tym ze środków UE

Report
SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH
W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM
Agnieszka Okupniak,
Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów
Operacyjnych, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu,
25 maja 2011 r.
Utworzenie Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich jest
inicjatywą Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Projekt obejmuje swoim zasięgiem teren całego kraju.
Celem projektu jest zapewnienie wszystkim potencjalnym beneficjentom i
opinii publicznej informacji nt. funduszy europejskich.
Projekt jest realizowany na terenie Województwa Opolskiego od 31.12.2008 r.
2
Działalność Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich
finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
na lata 2007 – 2013.
Środki na działalność punktów informacyjnych przyznawane
są w oparciu o Porozumienie zawarte pomiędzy Ministrem Rozwoju
Regionalnego a Województwem Opolskim.
3
Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich
w Województwie Opolskim:
• Główny Punkt Informacyjny o Funduszach
Europejskich w Opolu.
• Lokalny Punkt Informacyjny w OCRG
w Opolu.
• 10 Lokalnych Punktów Informacyjnych
w miastach powiatowych województwa.
4
Zadania
Sieci
Punktów
Informacyjnych
Europejskich w Województwie Opolskim:
o
Funduszach
• Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych, poprzez
wyczerpujące i nieodpłatne udzielanie zainteresowanym
beneficjentom informacji na temat możliwości uzyskania
wsparcia ze środków UE.
• Definiowanie
potrzeb
beneficjentów
oraz
możliwości
pozyskania przez nich dofinansowania, a następnie
ukierunkowanie na właściwe instytucje pośredniczące lub
wdrażające.
• Inicjowanie i organizowanie spotkań/szkoleń/konferencji dla
potencjalnych beneficjentów z obszaru województwa.
• Informowanie opinii publicznej o wpływie i efektach wdrażania
funduszy europejskich oraz poszczególnych programów
operacyjnych na rozwój Województwa Opolskiego.
• Wsparcie beneficjentów programów operacyjnych w zakresie
rozliczania projektów (konsultacja wniosku o płatność).
5
Zakres czynności w ramach wsparcia beneficjentów w zakresie
przygotowania wniosku o płatność:
• Informowanie o przebiegu procesu rozliczania w ramach
regionalnego Programu operacyjnego, w tym o etapach,
procedurach, koniecznych dokumentach i obowiązujących
terminach.
• Informowanie o wymogach przy opisywaniu dokumentów
finansowo – księgowych.
• Informowanie o wymogach formalnych wniosku o płatność
• Organizowanie warsztatów w zakresie przygotowania wniosków
o płatność we współpracy z komórkami wdrażającymi program.
• Wstępne doradztwo dla beneficjentów przy wypełnianiu
wniosków o płatność pod względem formalnym.
• Informowanie o etapie, na jakim obecnie znajduje się wniosek
beneficjenta złożony do weryfikacji.
• Informowanie na temat zasad kontroli projektów.
6
Punkty udzielają informacji potencjalnym
beneficjentom
o możliwościach uzyskania wsparcia ze środków Unii
Europejskiej, w zależności od potrzeb beneficjenta poprzez:
•
•
•
•
Kontakt osobisty.
Kontakt telefoniczny.
Kontakt korespondencyjny.
Kontakt drogą elektroniczną.
7
Klienci punktów informacyjnych to przede wszystkim:
•
•
•
•
Mikroprzedsiębiorcy i przedsiębiorcy chcący pozyskać
fundusze na rozwój firmy.
Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą.
Osoby poszukujące szkoleń współfinansowanych ze środków
europejskich.
Studenci poszukujący informacji do prac zaliczeniowych
i dyplomowych.
8
Punkty informacyjne udzielają informacji o możliwościach wsparcia
w ramach:
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2007 – 2013
 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska
 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 innych inicjatyw wspólnotowych
9
SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH
W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM
W LICZBACH
10
Pracownicy Punktów Informacyjnych
w 2010 r.:
•
•
•
•
udzielili 2140 konsultacji bezpośrednich,
odpowiedzieli na 184 pisma i 573 e-maile,
udzielili 3880 konsultacji telefonicznych,
zorganizowali 172 spotkania informacyjne, w
których wzięło udział 3192 osoby.
11
ADRESY PUNKTÓW DZIAŁAJĄCYCH
W RAMACH SIECI PUNKTÓW
INFORMACYJNYCH
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH
W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM
Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu
ul. Barlickiego 17 – Ostrówek, 45 – 083 Opole
tel. 77 44 04 720 – 722, fax. 77 44 04 721
e-mail: [email protected]
godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8 – 18, sobota 8 – 16
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu
ul. Spychalskiego 1a
45 – 716 Opole
tel. 77 474 47 74, 77 40 33 660, 77 40 33 661
fax. 77 40 33 609
e-mail: [email protected]
godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
w Brzegu
ul. Wyszyńskiego 23
49 – 300 Brzeg
tel. 77 44 41 778
fax. 77 44 41 778
e-mail: [email protected]
godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
w Głubczycach
ul. Kochanowskiego 15
48 – 100 Głubczyce
tel. 77 48 50 279, 77 48 52 078 wew. 42
fax. 77 48 50 279
e-mail: [email protected]
godziny otwarcia: poniedziałek 7:30 – 16:00,
wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 15:00
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
w Kędzierzynie – Koźlu
Plac Wolności 1
47 – 220 Kędzierzyn – Koźle
tel. 77 472 32 05, 77 483 70 03
fax. 77 483 70 03
e-mail: [email protected]
godziny otwarcia: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 – 15:00
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
w Kluczborku
ul. Katowicka 1
46 – 200 Kluczbork
tel. 77 41 85 218 wew. 180,183
fax. 77 41 86 520
e-mail: [email protected]
godziny otwarcia: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 – 15:00
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
w Krapkowicach
ul. Kilińskiego 1
47 – 303 Krapkowice
tel. 077 40 74 379
fax.077 0 74 332
e-mail: [email protected]
godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 7:30-15:30
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
w Namysłowie
Plac Wolności 12A
46 – 100 Namysłów
tel. 077 410 36 95 wew. 204
fax. 077 410 39 22
e-mail: [email protected]
godziny otwarcia: poniedziałek 8:00 – 16:00,
wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:00 – 15:00
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
w Nysie
ul. Słowiańska 19
48 – 300 Nysa
tel. 77 44 82 586
fax. 77 44 82 586
e-mail: [email protected]
godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
w Oleśnie
ul. Dębowa 3
46 – 300 Olesno
tel. 34 359 78 35
fax. 34 359 78 45
e-mail: [email protected]
godziny otwarcia: poniedziałek, środa, czwartek 7:30 – 15:30,
wtorek 7:30 – 16:00, piątek 7:30 – 15:00
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
w Prudniku
ul. Kościuszki 76
48 – 200 Prudnik
tel. 077 43 81 770, 077 43 81 771
fax.077 43 81 770
e-mail: [email protected]; [email protected]
godziny otwarcia: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2
47 – 100 Strzelce Opolskie
tel. 077 44 01 705
fax.077 44 02 442
e-mail: [email protected]
godziny otwarcia: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30
Dziękuję za uwagę
GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH
DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH
REFERAT INFORMACJI I PROMOCJI FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole
www.rpo.opolskie.pl
[email protected]
20

similar documents