Piaskowiec

Report
Akademia Techniczno – Humanistyczna
w Bielsku – Białej
Wydział Nauk o Materiałach
i Środowisku
Kierunek: Budownictwo
PIASKOWIEC
OPRACOWAŁ:
Zbigniew Żarczynski
Co to jest piaskowiec ?
• Piaskowiec to drobnoziarnista,
zwięzła skała osadowa
powstała w wyniku
scementowania ziaren kwarcu,
skaleni, miki oraz okruchów
innych skał i minerałów o
średnicy 0,06-2 mm za
pomocą spoiwa ilastego,
krzemionkowego lub
żelazistego. Przyjmuje różne
zabarwienia od szarego po
żółte, czerwone i białe.
GENEZA
• To sama natura dostarczyła rasie ludzkiej tak
znakomitego budulca. Otóż skała jaką jest
piaskowiec formowała się we wnętrzu ziemi z
warstw piasku i muszli przez miliony lat, jako
osad po dawnych morzach i oceanach, rzek i
osad pustynnych. Ruchy tektoniczne wyniosły
warstwy piaskowca na powierzchnię ziemi,
tworząc w ten sposób naturalne złoża.
Jak powstał piaskowiec?
Skały osadowe powstają w wyniku
sedymentacji, czyli gromadzenia
się materiału okruchowego,
organicznego lub chemicznego w
zbiornikach wodnych lub – rzadziej
– w środowisku lądowym. Osady te
podlegają następnie procesowi
diagenezy, podczas której
zmniejsza się odległość pomiędzy
poszczególnymi składnikami osadu.
Diageneza jest związana z
cementacją – procesem, który
polega na połączeniu składników
spoiwem, którym najczęściej jest
krzemionka, węglany, związki
żelaza czy ił.
Lityfikacja powoduje z kolei przejście ze skały luźnej do skały zwięzłej
podstawowe cechy fizyczne piaskowca
Wytrzymałość Ścieralność
Gęstość
na ściskanie
na tarczy
objętościowa
Rc,
Boehmego
(g/cm³)
( Mpa)
(m)
1,80-2,70
10-150
0,09-2,50
Nasiąkliwość
wagowa
Twardość wg
n,
skali Mohsa
(%)
0,5-15
4-7
Piaskowce są zwykle relatywnie miękkie i łatwe w obróbce,
zwłaszcza tuż po wydobyciu, natomiast po wyschnięciu
twardnieją. Z tego względu od wieków są stosowane w
budownictwie jako materiał konstrukcyjny lub zdobniczy.
Formacje skalne złożone w przeważającej części z piaskowca są
porowate, co pozwala na perkolację (przesączanie)
i zatrzymywanie dużych ilości wody. Z tego względu mogą być
wykorzystywane jako efektywne filtry oczyszczające wodę z
zanieczyszczeń.
Piaskowiec był jednym z pierwszych materiałów, jaki
człowiek wykorzystał do budowy własnego domu.
WYSTĘPOWANIE
Piaskowiec jest skałą bardzo rozpowszechnioną w
świecie na wszystkich kontynentach. Najsłynniejsze
pokłady znajdują się w Indiach, USA, Afryce i Australii
Formacje piaskowca z Arizony USA
Kanion Antylopy Arizona USA
WYSTĘPOWANIE W
POLSCE
W Polsce z piaskowców
zbudowane są niektóre partie
Sudetów, przede wszystkim Góry
Stołowe, a także niewielkie części
Pogórza Izerskiego, Pogórza
Kaczawskiego, Gór Kaczawskich,
Gór Wałbrzyskich, Gór
Kamiennych, Gór Bystrzyckich
oraz Kotliny Kłodzkiej, prawie całe
Beskidy, czyli Karpaty Zewnętrzne
oraz Podhale, Kotlina Zakopiańska
i niewielkie skrawki Tatr, a także
spore partie Gór Świętokrzyskich.
KOPALNIA PIASKOWCA BOLESŁAWIEC
KOPALNIA PIASKOWCA BRENNA
Ze względu na skład mineralny szkieletu
ziarnowego wyróżnia się piaskowce
kwarcowe
arkozowe (zawierają znaczne
ilości skaleni)
lityczne (zawierają
okruchy różnych skał)
Ze względu na obecność drobnoziarnistej masy
wypełniającej (matrix) piaskowce dzielimy na:
arenity
(czyste piaskowce)
waki
(zawierają znaczne ilości
frakcji mułowcowej).
ZASTOSOWANIE
Piaskowiec stosowany jest jako materiał
budowlany, drogowy, rzeźbiarski,
do wyrobu kamieni
młyńskich,
materiałów ogniotrwałych i
kwasoodpornych, tarcz
szlifierskich, osełek i itp.
Piaskowiec znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie
Jest jednym z naturalnych
materiałów budowlanych.
Jego walory estetyczne i
bogata gama kolorów pozwala
na zrealizowanie wielu
przedsięwzięć budowlanych.
Materiał ten świetnie się
sprawdza, jako jedyne pokrycie
powierzchni, jak również w
połączeniu z popularnymi
współcześnie elementami
szklanymi, metalowymi czy
drewnianymi.
Przykładowe zastosowanie:
-kominki
-okładziny elewacyjne
-ogrodzenia
-schody
-kostka brukowa
-parapety
-posadzki
-nagrobki
-rzeźby
-architektura ogrodowa
Przykładowe zastosowanie:
ogrodzenie
okładziny ścienne
kominki
mury oporowe, schody
posadzki
Architektura
ogrodowa
Słynne budowle z piaskowca
Brama Brandenburska
Berlin
Meteory
Grecja
Piramidy
Egipskie
Katedra Notre Damme
w Paryżu
Biały Dom
w Waszyngtonie
Bibliografia
http://www.polsko.wz.cz
http:// www.muratorplus.p
http:// www.impala.net.p
http:// www.tempuspolska.com
http://www.redbor.pl/skaly/0_skaly_osadowe.htm
http://www.piaskowiec.webpages.pl/
http://portalwiedzy.onet.pl/59915,,,,piaskowiec,haslo.html
http://www.akropol.pl/pl/materialy/piaskowce/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piaskowiec

similar documents