Bajky a jejich autoři 2

Report
BAJKY A JEJICH AUTOŘI 2
Autor: Katka Česalová
Datum: 4. 2. 2013
Cílový ročník: 6. ročník
Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Literatura a čtenářství 6. - 7. ročník
Tematický okruh: Bajky
Téma: Bajky a jejich autoři 2
Metodický list/anotace: na základě textů tří bajek si žáci doplní informace o tomto
literárním útvaru a jejich autorech, rozšiřují si svou čtenářskou gramotnost, pokusí
se o dramatizaci jednoduché bajky
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: pozná epický žánr bajka a její vybrané představitele,
reprodukuje přečtený text a odpovídá na otázky k textu
Speciální vzdělávací potřeby: žádné
Druh učebního materiálu: prezentace
Cílová skupina: žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 12 – 13 let
ČEŠTÍ AUTOŘI BAJEK
- Karel Čapek
- Jiří Žáček
- Miloš Macourek
Miloš Macourek
UKÁZKA 1.:
JOSEF LADA, JAN VRÁNA: O mravenci a hrdličce
Spadl mravenec do potoka a jen taktak
zachránil holý život na suchém lístku. Plul teď
uprostřed proudu a strachy se třásl. Ze břehu
spatřila mravence hrdlička. Neměla ani zdání o
mravenčích úzkostech.
„Ach, jak mu závidím, na vlnách se v lodičce
houpá a pluje k dalekým zemím.“
„Ach, jak jí závidím,“ řekl si mravenec. „Stát tak
na suché zemi, a ještě mít křídla, o život bych se
nebál.“
Lada, Josef: Bajky. Liberec: Dialog, knižní velkoobchod a nakladatelství, 1995. ISBN 80-85843-48-X. s. 8
ÚKOLY K 1. UKÁZCE:
1. Které postavy jednají v této krátké bajce?
2. Obsahuje ukázka přímou řeč?
3. Jaké poučení vyplývá z této bajky?
4. Zkus bajku převyprávět!
UKÁZKA 2.:
JIŘÍ ŽÁČEK: Kdo je nejsilnější?
„Jsem malá a bezbranná,“ řekla si myš,
„musím si najít silného přítele!“ A tak se
skamarádila s kočkou. Ale přiběhl pes a kočku
zahnal.
„Pes je silnější,“ řekla si myš a skamarádila se s
ním. Ale objevil se medvěd a psa zahnal.
„Medvěd je silnější,“ řekla si myš a skamarádila
se s ním. Ale objevil se lev a medvěda zahnal.
„Lev je silnější,“ řekla si myš a skamarádila se s
ním. Ale vtom se ozvala rána z pušky a lev vzal do
zaječích.
„Lovec je silnější,“ řekla si myš a skamarádila se
s lovcem. Ten ji dal do kapsy a vzal ji s sebou
domů.
Když došli k chýši, vyšla ven lovcova žena. „Dej
sem úlovek,“ křikla na lovce. „A běž a přines vodu
a dříví, ať se můžu dát do vaření! Hoď sebou,
lenochu!“ A lovec ji poslechl.
„Žena je nejsilnější,“ řekla si myš, „nebojí se ani
lovce s puškou. Musím se s ní skamarádit!“
Vyskočila z lovcovy kapsy a běžela k ženě, ale ta
vylezla na stůl a ječela: „Pomoc, myš!“
„Tak vida,“ řekla si myš, „nakonec jsem
nejsilnější já!“ A vrátila se spokojeně domů.
Žáček, Jiří: Bajky. Praha: Miloslav Švarc-Šulc a spol., 2002. ISBN 80-7244-082-9. s. 7
ÚKOLY K 2. UKÁZCE:
1. KOLIK POSTAV V UKÁZCE JEDNÁ?
2. JAK JE MOŽNÉ, ŽE MYŠ DOŠLA K
PŘESVĚDČENÍ, ŽE JE NEJSILNĚJŠÍ ZE
VŠECH?
3. POKUSTE SE ZDRAMATIZOVAT TUTO
BAJKU!
UKÁZKA 3.:
JEAN DE LA FONTAINE: Vlk a jehně
Dorovská, Dagmar, Řeřichová, Vlasta. Čítanka 6. 1. vydání. Olomouc: Prodos, spol. s r. o., 1998. ISBN 80-7230-018-0. s. 54 – 58.
ÚKOLY K 3. UKÁZCE:
1. Jaké postavy jednají v této ukázce?
2. Za jaké prohřešky chtěl vlk jehně potrestat?
3. Bylo to spravedlivé?
4. Na jaké lidské vlastnosti autor poukazuje?
5. Je v této bajce poučení? Kde se nachází?
6. Chtěl bys být v kůži jedné z hlavních postav?
7. Proč?
POUŽITÉ ZDROJE
Použitá literatura:
Lada, Josef: Bajky. Liberec: Dialog, knižní velkoobchod a nakladatelství, 1995. ISBN 80-85843-48-X. s. 8
Žáček, Jiří: Bajky. Praha: Miloslav Švarc-Šulc a spol., 2002. ISBN 80-7244-082-9. s. 7
Dorovská, Dagmar, Řeřichová, Vlasta. Čítanka 6. 1. vydání. Olomouc: Prodos, spol. s r. o., 1998. ISBN 80-7230018-0. s. 54 – 58.
Zdroje obrázků
• Snímek s. 3 (Karel Čapek): GoogleMe. [online]
Volné dílo dostupné z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karelcapek.jpg
• Snímek s. 3 (Jiří Žáček): David Sedlecký. [online]
Dostupné pod licencí CC BY-SA z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ji%C5%
99%C3%AD_%C5%BD%C3%A1%C4%8Dek_Praha
_2013.JPG
Děkuji vám za pozornost.

similar documents