4 Kako pristopiti nemškemu trgu za sklenitev

Report
Berlin
Poljska
Nizozemska
NEMČIJA
Belgija
Izzivi pri sklepanju
zavarovanj na nemškem
trgu
Češka
Francija
Švica
Avstrija
1
Vsebina
1
Primerjava nemškega in slovenskega trga
2
Glavne lastnosti nemškega trga
3
Top 20 nemških zavarovalnic leta 2012
4
Kako pristopiti nemškemu trgu za sklenitev zavarovanj?
5
Najbolj pogoste nevarnosti
6
Konkretni primeri
2
1
Primerjava nemškega in slovenskega trga 2012
Nemčija
Slovenija
180,7 milijarde EUR premij
2,05 milijarde EUR premij
Rast škod s področja odgovornosti za 3,9%
Padec škod s področja odgovornosti za 9%
Povprečna premija/prebivalca: 2,176 EUR
Povprečna premija/prebivalca: 999 EUR
Število zavarovalnic l. 2011: 1463
Število zavarovalnic: 19
V zavarovalnicah zaposlenih 215.500 oseb
V zavarovalniškem sektorju zaposlenih več kot
558.000
V zavarovalnicah zaposlenih 6.152 oseb
V zavarovalniškem sektorju zaposlenih okoli 14.000
75% obvladujejo domače zavarovalnice
89% obvladujejo domače zavarovalnice
Vir: Slovensko zavarovalno združenje in GDV
3
2
Glavne lastnosti nemškega premoženjskega
zavarovalnega trga (podjetja)
•
Zelo razvit, največji trg v Evropi, 4 največji na svetu
•
Izrazito potrošniško naravnan trg (zavarovanja odgovornosti),
•
Risk management (visoki lastni deleži)
•
Zavarovanje splošne odgovornosti se sklepa v paketu s proizvajalčevo odgovornostjo
•
Obvezna zavarovanja (zavarovanje odgovornosti farmacevtskih proizvajalcev)
4
2
Glavne lastnosti nemškega premoženjskega
zavarovalnega trga (podjetja)
•
Zelo razvit, največji trg v Evropi, 4 največji na svetu
•
Izrazito potrošniško naravnan trg (zavarovanja odgovornosti),
•
Risk management (visoki lastni deleži)
•
Zavarovanje splošne odgovornosti se sklepa v paketu s proizvajalčevo odgovornostjo
•
Zavarovanja zahtevkov delavcev so vključena v državni sistem (Berufgenossenschaft), regresni zahtevki
se uveljavljajo prek police zavarovanja splošne odgovornosti
•
Obvezna zavarovanja (zavarovanje odgovornosti farmacevtskih podjetij)
5
3
Top 20 nemških zavarovalnic leta 2012
106.383
Allianz Group
51.969
Münchener-Rück-Gruppe
Allianz Deutschland AG
27.941
Talanx AG
26.659
Generali Deutschland Holding AG
17.231
Ergo Versicherungsgruppe AG
17.091
Hannover Rück SE
13.774
R + V Konzern
11.875
Axa Konzern AG
10.468
Debeka Versicherungen
9.335
Versicherungskammer Bayern
6.855
Zurich Gruppe Deutschland
6.177
HUK-Coburg Versicherungsgruppe
5.576
Signal Iduna Gruppe
5.512
DKV Deutsche Krankenversicherung AG
4.933
AachenMünchener Lebensversicherung AG
4.477
Gothaer Konzern
4.181
Württembergische Versicherungen
3.975
Alte Leipziger-Hallesche Konzern
3.686
Nürnberger Versicherungsgruppe
3.493
0
Vir: GDV letno poročilo
20.000 40.000
60.000 80.000 100.000 120.000
Einnahmen in Mio. Euro
6
4
1.
Kako pristopiti nemškemu trgu za sklenitev
zavarovanj?
Prek zavarovalnic iz Evropske unije (+ Norveška, Islandija in Liechtenstein) lahko zavarujejo tudi projekte
v Nemčiji (FOS)
•
V kolikor gre za premoženjski interes v Nemčiji potrebno plačati davek v Nemčiji
•
Zavarovalnica mora prek regulatorja “prijaviti” aktivnosti v Nemčiji),
2.
Prek zavarovalnice v Nemčiji
1.
Nemške zavarovalnice tveganje obravnavajo celovito
2.
Selekcija rizika ponavadi izključena
7
4
Kako pristopiti nemškemu trgu za
sklenitev zavarovanj – Program z
lokalnimi policami?
Program z lokalnimi policami / Locally admitted
DECENTRALIZIRAN PRISTOP
•
Kritje zagotovljeno preko lokalnih zavarovalnic
•
Zavarovanje je sklenjeno s strani lokalnega vodstva
•
Ni posebnih zahtev s strani družbe matere
ZAVAROVALNI TRG
•
Zavarovalnice, registrirane na območjih (lokalne in mednarodne)
8
4
Kako pristopiti nemškemu trgu za
sklenitev zavarovanj – Program z
lokalnimi policami?
Limiti
ZDA
Finska
Hrvaška
Nemčija
VB
Pogoji
= franšiza
9
4
Kako pristopiti nemškemu trgu za sklenitev
zavarovanj - Program z lokalnimi policami
ZA
PROTI
Servis lokalnega posrednika/zavarovalnice
Pomanjkanje vpogleda in nadzora materine družbe
(npr. podvajanje)
Skladnost z zakonodajo in lokalnimi dobrimi običaji
Neenotni limiti in pogoji
Police sklenjene v jeziku in valuti države podružnice
Ni ekonomije obsega, ker se premije obravnavajo
samostojno
Dokaz o zavarovanju
Vprašljiva ustreznost lokalnih zavarovalnic
Reševanje škod na lokalni ravni
Ni vzajemnosti (prodaje znotraj povezanih družb 2x
zavarovane)
Plačilo zavarovalnih davkov
Lokalna škodna statistika obravnava ločeno od
globalne
Manjša delovna obremenitev za materino družbo
Ni standardnega servisa zaradi različnih posrednikov
10
4
Kako pristopiti nemškemu trgu za
sklenitev zavarovanj - Program
„dežnik”
„Dežnik“ / Umbrella
•
Dodatno zavarovanje, ki krije razliko v lokalnih zavarovanjih in zahtevami s sedeža podjetja
•
Polica sklenjena na globalni ravni, brez lokalnih polic (Non-admitted policy)
•
Opcijsko:
- razlike v pogojih (DIC) in limitih (DIL)
- določena meja, ko se zavarovanje sproži
ZAVAROVALNI TRG
•
Priporoča se multinacionalna zavarovalna družba (mreža ni elementarni pogoj)
11
4
Kako pristopiti nemškemu trgu za sklenitev
zavarovanj - Program „dežnik“
Limiti
EUR 20.000.000
Kritje “Dežnik”
(DIC/DIL)
EUR
5.000.000
ZDA
Finska
Hrvaška
Nemčija
VB
Pogoji
= franšizae
12
4
Program „dežnik“
ZA
PROTI
Skupinsko globalno kritje nadgradi lokalne limite in
pogoje
Podvojitvam v kritju se je nemogoče izogniti
Zajame morebitne lokalne zavarovalne luknje
Plačilo globalnega zavarovalnega davka
Lokalni management zadrži pooblastila
Neenotnost v pogojih in limitih
Skladnost z lokalno zakonodajo in običaji
Ni ekonomije obsega, ker se premije obravnavajo
samostojno
Lokalno plačilo zavarovalnega davka
Vprašljiva ustreznost lokalnih zavarovalnic
Lokalna škodna statistika obravnavana ločeno od
globalne
Ni standardnega servisa zaradi različnih posrednikov
13
4
Kako pristopiti nemškemu trgu za
sklenitev zavarovanj?
Integrirani globalni program /Integrated master
program
•
•
•
•
•
•
•
•
Globalna polica z odgovarjajočimi lokalnimi policami, ki sledijo programu,
Kritje, določeno s strani hčerinske družbe,
Mednarodna zavarovalnica s podružnicami oz. partnerji
Preglednost zavarovalne dokumentacije,
Centralno upravljanje s tveganji oz. z zavarovanji
Globalna razdelitev premije
Uporaba (mreže) enega posrednika
Zaželena udeležba vseh podružnic v programu
ZAVROVALNI TRG:
•
Mednarodne zavarovalnice:
- Lastna mreža; Zurich, AIG, RSA, Allianz, Generali
14
4
Kako pristopiti nemškemu trgu za sklenitev
zavarovanj?
Limiti
EUR 20.000.000
Dodatno kritje
EUR 10.000.000
Globalna polica, ki
Drugačen DIC
zagotavlja DIC / DIL
EUR 1.000.000
Finska
Nemčija
ZDA
VB
Hrvaška
Pogoji
= franšiza
15
4
Kako pristopiti nemškemu trgu za sklenitev
zavarovanj?
ZA
PROTI
Poenoten obseg kritja
Omejen zavarovalni trg/zavarovalnice, ki so sposobne
servisirati tak program
Centralni nadzor in lokalna pomoč vodita do
popolnega pregleda
Pomisleki lokalnega managementa proti zamenjavi
lokalne zavarovalnice oz. posrednika
Luknje in podvojitve so praktično izničene
Določitev ustrezne stopnje samopridržaja
Skladnost z lokalno zakonodajo in dobrimi običaji
Stroški izdaje lokalne police (fronting costs)
Plačilo zavarovalnih davkov
Kritje različnih pogojev in limitov (DIC/DIL)
Ugodnosti zaradi ekonomije obsega
Reševanje škod na lokalni ravni
Pregledna in hitra komunikacija
Enotno obravnavanje škodne statistike
Dokaz o zavarovanju
Kritje vzajemnosti/lokalna prodaja ni zavarovana 2x
16
4
Različne možnosti enotnega program
Globalni program brez lokalnih polic / Non-admitted
master program
•
•
Globalno (Master) kritje za tuje podružnice, sklenjeno v državi matere
Ni izdaje lokalnih polic
•
•
•
•
•
•
Mednarodna zavarovalnica
Preglednost zavarovalnih informacij
Centralno vodeno upravljanje s tveganji in zavarovanji
Globalna razdelitev premije
Uporaba (mreže) enega posrednika
Zaželjena vključitev vseh podružnic v program
ZAVAROVALNI TRG:
•
Mednarodne zavarovalnice (mreža ni elementarni pogoj)
17
4
Kako pristopiti nemškemu trgu za sklenitev zavarovanj Globalni program brez lokalnih polic / Non-admitted master
program
Limiti
“Non-admitted master program”
Pogoji
= franšiza
18
4
Kako pristopiti nemškemu trgu za sklenitev
zavarovanj – “Non-admitted” master program
ZA
PROTI
Enotnost zavarovalnega kritja – podvojitve so
limitirane
Zakonsko neobstoj lokalnih polic ni povsod dovoljen
Centralen nadzor
Višje tveganje zavarovalnih lukenj, ker niso upoštevani
lokalni običaji
Ugodnosti v premiji zaradi ekonomije obsega
Neobstoj lokalnih dokazov o zavarovanju
Enotna škodna statistika (prek lokalnih prijav)
Takojšnje plačilo premije (interna razdelitev premije)
Znižanje stroškov zavarovanja
Plačilo zavarovalnih davkov
Kritje vzajemnosti/lokalna prodaja ni zavarovana 2x
Škodno reševanje in pobotanje na globalni ravni
Neposredna vključitev managementa v reševanje škod
Ni lokalne podpore posrednika
Negotovost pri lokalnemu managementu
Ocena lokalnih tveganj ni vedno pravilna
19
5
Najbolj pogoste nevarnosti
•
Zavarovanje produktne, razširjene produktne in odpoklica izdelkov
•
Zavarovanje odgovornosti vodstvenih delavcev
•
Zavarovanje odgovornosti informacijskih in tehnoloških podjetij
•
Pogrezanje tal
•
Poplave (Ren, Laba)
•
Viharji in druge vremenske ujme
20
6
Konkretna primera iz prakse
Gradbeno podjetje 1 - škoda
Gradbeno podjetje 2 – sklenitev
zavarovanja
Zavarovanje produktne, razširjene produktne in odpoklica izdelkov
•
Projekt v Nemčiji
Projekt v Nemčiji
• Zavarovanje odgovornosti vodstvenih delavcev
Vodja gradbišča ni upošteval navodil matične družbe,
Podjetje je zahtevalo le zavarovanje odgovornosti, ki
•posledično
Zavarovanje
odgovornosti
ogromna
zamuda informacijskih in tehnoloških
ga jepodjetij
zahteval partner (selekcija rizika)
je zahteval
•Partner
Pogrezanje
tal povrnitev izgubljenega dobička
Nemška zavarovalnica je zavrnila projekt
je omenjeno
plačalo iz svojega žepa
•Podjetje
Poplave
(Ren, Elba)
Slovenska zavarovalnica je zavrnila zavarovanje
projekta in zahtevala zavarovanje celote
• Viharji in druge vremenske ujme
Podjetje je tožilo vodstvenega delavca (zavarovanje
odgovornosti vodstvenih delavcev)
Zavarovanje celotnega projekta, sklenjeno v Sloveniji
Davek, odveden v Nemčiji
21
Hvala za
pozornost!
Kontakt:
[email protected]
Telefon:00386 15809 480
22

similar documents