Banki Spoldzielcze w oczach Polakow luty 2013

Report
Banki spółdzielcze
w oczach Polaków
Badanie na zlecenie Banku BPS, luty 2013 r.
Informacje o badaniu telefonicznym
Badanie przeprowadzono metodą telefonicznych wywiadów indywidualnych
(CATI) na próbie 1000 osób, której struktura jest tożsama ze strukturą
populacji pod względem płci, wieku oraz wielkości miejscowości
zamieszkania.
W badaniu wzięli udział losowo dobrani mieszkańcy Polski w wieku 15-65
lat, klienci banku .
Wywiady przeprowadzono w styczniu 2013.
Struktura badanej próby - demografia
W badaniu wzięło udział 50,2% kobiet i 49,2% mężczyzn w następującym rozkładzie
płci i miejsca
Wielkość miejscowości
zamieszkania:
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Wiek
25
20
15
10
5
0
15-24
lata
25-34
lata
35-44
lata
45-54
lata
55-65
lat
Wieś
Miasto do Miasto 50- Miasto
50 tys.
200 tys.
pow.200
tys.
Próba w procentach
Mężczyzna Kobieta
Miasto do 50 Miasto od 50 Miasto powyżej
tys.
do 200 tys.
200 tys.
Wieś mieszkańców mieszkańców mieszkańców
A
B
H
I
J
K
499
23.6%
503
22.5%
372
23.1%
239
23.0%
169
23.1%
222
23.0%
21.6%
20.9%
21.2%
21.3%
21.3%
21.2%
18.2%
17.7%
18.0%
18.0%
17.8%
18.0%
22.0%
22.5%
22.3%
22.2%
22.5%
22.1%
14.4%
16.5%
15.3%
15.5%
15.4%
15.8%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Posiadanie konta w banku
Uczestnicy badania mieli konta osobiste w następujących bankach:
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Prawie 12% to klienci banków spółdzielczych
HSBC Bank
Dominet Bank
Fortis Bank
DnB Nord
BPS
Allianz Bank
AIG Bank
Invest Bank
BNP Paribas
Bank Pocztowy
BOŚ
Eurobank
Deutsche Bank
SKOK Stefczyka
Citibank
Lukas Bank
Raiffeisen Bank
Bank BPH
Kredyt Bank
Nordea Bank
Getin Bank
BRE Bank
BGŻ
Bank Spółdzielczy
Bank Zachodni WBK
Alior Bank
Millenium
ING Bank Śląski
PKO BP
•
PKO S.A.
Spontaniczna znajomość banków
Spontanicznie respondenci najczęściej wymieniali banki PKO S.A (34,4%). oraz PKO
BP (30,8%) i ING Bank Śląski (30,1%). Banki Spółdzielcze okazały się także dobrze
znane – spontanicznie wymieniło je 21,2% respondentów.
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Spontaniczna znajomość banku spółdzielczego,
a wiek i wielkość miejscowości zamieszkania
Bank spółdzielczy był zdecydowanie najczęściej spontanicznie wymieniany przez
mieszkańców wsi (55%), spośród mieszkańców dużego miasta wskazało go tylko 3%.
Analiza struktury wieku respondentów wymieniających bank spółdzielczy prowadzi do
ciekawych wniosków – grupy wiekowe są niemal równe i wszystkie mają wyniki bliskie
20%.
Wieś
11%3%
31%
55%
Małe
miasto
Średnie
miasto
Duże
miasto
17%
20%
15-24
25-34
35-44
23%
22%
18%
45-54
55-65
Zadowolenie klientów
banków spółdzielczych
Klientów banków spółdzielczych zapytano o to, na ile chętnie poleciliby swój bank
znajomym, aż 54% badanych uznało za wysoce prawdopodobne, że udzielą bankowi
rekomendacji.
Orędownicy banku
Klienci bierni
Klienci nie polecający banku
26%
54%
20%
Jak bardzo prawdopodobne jest, że poleci Pan/i bank spółdzielczy swojemu
znajomemu?
Bank spółdzielczy budzi pozytywne skojarzenia
Bank spółdzielczy budzi głównie skojarzenia neutralne (57% respondentów), chociaż dużo
jest także skojarzeń pozytywnych (39%) – negatywne pojawiają się bardzo rzadko (4%).
U klientów banków spółdzielczych wyraźnie przeważają skojarzenia pozytywne (73,2%)
nad neutralnymi (26,8%) – negatywne nie pojawiają się wcale.
80
70
60
50
40
Pozytywne
30
Negatywne
20
Neutralne
10
0
Ogólnie
Klienci banków
spółdzielczych
Jakie skojarzenia budzi u Pana/i określenie „bank spółdzielczy”?
•Budzi raczej pozytywne skojarzenia
•Budzi raczej negatywne skojarzenia
•Budzi neutralne skojarzenia
Klienci innych banków
Atuty banku spółdzielczego
W pytaniu otwartym respondenci wskazywali na następujące atuty banków spółdzielczych
(od najczęściej występujących).
Bliski kontakt, przyjazny
Elementy oferty
Tradycja, wiarygodność
Dostępność
Polskość
Znajomość lokalnych potrzeb
Małe placówki
Stabilność
Koncentracja na kliencie, osobista znajomość, brak
anonimowości, przyjazne podejście i obsługa
Tanie kredyty, dobrze oprocentowane lokaty, niskie koszty
prowadzenia konta
Długa obecność na rynku zbudowała wiarygodność banków
spółdzielczych, „brak afer”
Są blisko, w wielu małych miejscowościach
Polskie pochodzenie kapitału bywa postrzegane jako mocna
strona banków
Dopasowanie oferty do potrzeb klientów
Wygodna obsługa, brak kolejek, przyjemna atmosfera „nie
moloch”
Banki nie podejmują ryzykownych działań
Wnioski i rekomendacje
Godny polecenia
Analiza odpowiedzi na pytania otwarte
„Co przychodzi pani/u do głowy kiedy słyszy pan/i określenie bank spółdzielczy”
wspiera i potwierdza informacje uzyskane w pytaniach zamkniętych. Wynika z niej, że „bank
spółdzielczy” to bank kojarzony z pewnego rodzaju wspólnotą, rolnictwem, małymi
miejscowościami i wsiami, który jest postrzegany jako przyjazny, dostępny, rzetelny,
wiarygodny, stabilny i dobrze znający lokalne potrzeby.
Pytanie o chęć założenia konta w banku spółdzielczym ponownie wskazuje na brak barier –
45,6% klientów innych banków jest gotowych rozważyć taką możliwość, 12,8% jej nie wyklucza –
daje to aż 58,5% potencjalnie zainteresowanych założeniem konta w banku spółdzielczym
klientów innych banków. Od czego zależy ich ostateczna decyzja? Zapewne w dużym stopniu od
oferty – jej atrakcyjności i dopasowania do potrzeb potencjalnych klientów.
Mouth to mouth – najważniejszy czynnik, 53% klientów banków spółdzielczych zdecydowanie
poleci go swoim znajomym.
Znany
Bank spółdzielczy jest dość dobrze znany – spontanicznie wymienia go ponad 20%
uczestników badania – w większości pochodzących ze wsi i małych miast
Bankowi spółdzielczemu przypisywane są tak istotne cechy jak: polski (85,5%), długa
tradycja (68,1%), dla każdego (67,9%), przyjazny (67,2%), budzący sympatię (62,5%),
uczciwy (61,5%), godny zaufania (61,3%), stabilny (54,8%), profesjonalny (56,3%)
Cechy te dotyczą dwóch bardzo istotnych dla banku obszarów – zaufania, jakie
budzi (uczciwy, godny zaufania, stabilny, profesjonalny, długa tradycja) oraz
pozytywnego stosunku emocjonalnego, bliskości (dla każdego, przyjazny,
budzący sympatię).
Definicja spółdzielczości - potrzeba edukacji
Badanie wykazało więc, że potencjał banku spółdzielczego jest bardzo duży. Tworzą
go:
• Powszechna znajomość kategorii
• Wizerunek banku stabilnego i godnego zaufania
• Wyróżniająca bank polskość , będąca jednym z elementów tworzących
poczucie bliskości oraz długa tradycja, stanowiąca dowód jego wiarygodności
• Pozytywny stosunek emocjonalny, brak barier
• Szereg pozytywnych atrybutów przypisywanych bankowi przez przedstawicieli
każdej z grup wiekowych w niemal równym stopniu
Definicja spółdzielczości nie jest jasna dla Polaka – istnieje silna potrzeba
kampanii edukacyjnej, czym jest bankowość spółdzielcza

similar documents