cw13 * p10 - simul SW --- cepri

Report
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb
Fakulta stavební VUT v Brně
CW – 13 LOGISTIKA
10. PŘEDNÁŠKA
Modelování – 2 …. SW
leden 2015
© Ing. Václav Rada, CSc.
Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných
technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
1
Modelování a simulace
Využití speciálních SW
pro modelování a
simulace ….
březen 2013
☺☺☺
Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných
technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
2
Modelování a simulace
Co je to simulace?
V roce 1687 publikoval Sir Isaac Newton dílo Matematické základy přírodní filozofie, kde byly poprvé formulovány tři základní pohybové zákony: zákon setrvačnosti, zákon síly, zákon akce a reakce.
Poprvé použil metodu analýzy systémů, jejíž základem je
vytvoření abstraktního modelu reálného systému.
Od té doby uběhlo více než 300 let - prostředky a možnosti simulace se změnily, principy však nikoliv.
březen 2013
Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných
technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
3
Modelování a simulace
Co je to simulace?
Dnes považujeme za samozřejmé, že je ověřena správnost budoucí reálné struktury na modelu a že je shoda
modelu s reálným systémem (verifikace modelu) a že
můžeme pomocí experimentování s různými variantami
modelu nalézt takové uspořádání, které nejlépe vyhovuje
našim požadavkům na systém.
březen 2013
Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných
technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
4
Modelování a simulace
Co je to simulace?
Existuje několik důvodů, proč dát simulaci přednost
před získáváním zkušeností experimentováním s
reálným systémem - je levnější, rychlejší (simulační čas
může plynout mnohem rychleji než skutečný), můžeme
testovat mnohem více možných variant, je bezpečná (lze
testovat i katastrofické varianty), můžeme analyzovat i
neexistující plánované systémy a podobně.
březen 2013
Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných
technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
5
Modelování a simulace
Co je to simulace?
V současnosti se využívají zejména tyto simulace - téměř bez výjimky realizované s využitím počítačů:
- simulace dynamických a fyzikálních systémů (diferenciální rovnice, metoda konečných prvků, ...)
- simulace systémů diskrétních událostí (teorie sítí front,
teorie hromadné obsluhy, teorie her, ...)
- simulace zaměřená na výcvik osob (letecké simulátory
a trenažéry, operátorské simulátory, ...)
březen 2013
Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných
technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
6
Modelování a simulace
Simulace a logistika
Návrh a analýza logistických systémů využívá různé
metody – včetně simulačních a modelovacích technik.
Lze simulovat statické i dynamické stavy a chování,
včetně dynamických souvislostí.
Simulace je zaměřena zejména na nalezení optimálního
rozvržení systému, identifikaci a odstranění úzkých
míst, dimenzování a umístění výrobních a skladových
kapacit a podobně.
březen 2013
Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných
technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
7
Modelování a simulace
Simulace a logistika
Uvažujeme-li logistický systém jako celek zejména hmotných toků, informačních toků a včetně jeho řídicí
logiky, pak v závislosti na logistických aktivitách, které
se mají analýzou řešit. jsou používány následující
metody:
- statické výpočty
- metody operační analýzy
- dynamická simulace.
březen 2013
Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných
technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
8
Modelování a simulace
Požadavky na simulační systémy
Hierarchické modelování
Objektově orientované modelování
Simulace na WWW stránkách
Optimalizace procesů
Zjednodušení tvorby modelů (zpřístupnění simulačních
technik širšímu okruhu uživatelů)
Zlepšování vizualizačních prostředků
Interoperabilita
březen 2013
Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných
technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
9
Modelování a simulace
Požadavky na simulační systémy
Aplikační oblasti
- Logistické řetězce se vyvinuly v mnohem větší sítě
nezávislých subjektů, které mají různé priority, motivy
spolupráce a často protikladné zájmy – včetně
koordinace mezi organizacemi.
- Simulace musí postihovat outsourcing, strategické
aliance, konkurenci v rámci podniků i distribučních
řetězců, logistické systémy zabezpečované "třetími
stranami" a pod.
březen 2013
Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných
technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
10
Modelování a simulace
Požadavky na simulační systémy
Aplikační oblasti
Paradigma logistických systémů se posouvá od nabídky k poptávce, na strukturu a řízení logistických
systémů mají rozhodující vliv požadavky zákazníků.
- Simulace je schopna porovnat tahové a tlakové strategie, dodavatelský a odběratelský přístup k distribučním řetězcům, výrobu na sklad a na zakázku,
vyhodnotit systémy efektivní odezvy na požadavky
zákazníků a podobně.
-
březen 2013
Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných
technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
11
Modelování a simulace
Požadavky na simulační systémy
Aplikační oblasti
Prudce vzrůstá rozsah a složitost logistických
systémů, což vede k nutnosti jejich
decentralizovaného řízení.
- Simulační modely musí být schopny postihovat globální distribuční řetězce.
- V důsledku krátkých dodacích lhůt a životních cyklů
výrobků se zrychluje dynamika distribučních řetězců.
- V mnoha případech jsou "ad hoc" vytvářeny často se
měnící vztahy mezi partnery.
-
březen 2013
Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných
technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
12
Modelování a simulace
Požadavky na simulační systémy
Aplikační oblasti
Je potřeba simulovat systémy s dynamickou alokací
zdrojů, online rozvrhováním a robustním plánováním.
- Používá se koncept virtuálního podniku.
- Modelují se procesy související s e-businessem.
- Testuje se vliv různých synergických efektů.
-
březen 2013
Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných
technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
13
Modelování a simulace
Příklady využití simulace
Jedním z předního nástrojů pro interaktivní simulaci a
optimalizaci procesů, vhodný právě pro logistiku je
program WITNESS britské společnosti Lanner Group.
Byl již použit při návrhu a optimalizaci dosti velkého
počtu logistických systémů v nejrůznějších odvětvích
– průmyslových, dopravních, zdravotnických aj.
březen 2013
Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných
technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
14
Modelování a simulace
Příklady využití simulace
Byl použit v automobilovém průmyslu - v ČR je připravila a následně realizovala prodejní a konzultační společnost HUMUSOFT a dále konzultační společnost
Dynamic Future:
- ověření činnosti nově navržené výrobní linky
- porovnání staré organizace řízení výroby s navrhovanou založenou na systému KANBAN
- návrh optimální výrobní dávky při dodržení daného
taktu výroby a množství výrobků
- optimalizace počtu pracovníků v systému, …….
březen 2013
Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných
technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
15
Modelování a simulace
Příklady využití simulace
Příklady úspěšného využití simulačních metod v oblasti
logistických systémů v zahraničních projektech:
- návrh obslužných zón letišť, systémů manipulace se
zavazadly a systémů odbavování letů – pro
španělskou a britskou správu letišť (AENA, BAA) + v
poslední době při návrhu letišť v Miláně, Tokiu,
Düsseldorfu, Birminghamu
- simulační podpora návrhu a logistického řízení
unikát-ního systému podzemní dopravy OLS u letiště
Amster-dam Schiphol.
březen 2013
Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných
technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
16
Modelování a simulace
Příklady využití simulace
Klasickou aplikací je návrh řešení logistických center a
skladů obecně + nejrůznějších obslužných provozů.
Další klasickou aplikací je realizovaná simulace globálních dopravních systémů pro společnost Shell – komplexní simulační model přepravy ropy a zemního
plynu, umožňující průběžnou optimalizaci využití
flotily tankerů společnosti.
březen 2013
Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných
technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
17
Modelování a simulace
Příklady využití simulace
Použití simulace pro řešení – zde uvedených, i řady
jiných – dílčích i ucelených aplikačních a reálných
problémů, se již stalo standardem.
Další aplikace a projekty lze najít v různých publikacích –
časoposech, sbornících, na webu a i v knihách.
březen 2013
Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných
technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
18
Modelování a simulace
Příklady simulačního SW
Obecné nástroje simulace (MATLAB, COSMOL, FreeMat,
SIMPLE++,…)
Nástroje kontinuální simulace (AUTOSIM, Simula67,
Simscript, DYMOLA,…)
Diskrétní simulační nástroje (ARENA, Promodel, QUEST,
Simula67, Witness, Simul8,…)
Simulační nástroje systémové dynamiky (iThink,
Powersim, Stella, Systems dynamics, Vensim,…)
březen 2013
Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných
technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
19
Modelování a simulace
Příklady simulačního SW
Název
programu
Jméno výrobce
Internetová adresa
AMEsim
IMAGINE SA
http://www.amesim.com/
Arena
Systems Modeling Corp.
http://www.arenasimulatio
n.com
Automod
Brooks Software
http://www.brookssoftware
.com/
DOSIMIS-3
SDZ GmbH
http://www.sdz.de/inhalt/pr
odukte_dosimis.html
DynaWiz
Concurrent Dynamics
International
http://www.concurrentdynamics.com/
březen 2013
Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných
technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
20
Modelování a simulace
Příklady simulačního SW
Internetová adresa
Název programu Jméno výrobce
EASY5
Mechanical Dynamics Inc.
(MDI), a subsidiary of
MSC.software
emPlant
Tecnomatix Technologies Inc.
Enterprice
Dynamics
Incontrol Enterprise Dynamics
http://www.boeing.com/ass
ocproducts/easy5/
http://www.ugs.com/produc
ts/tecnomatix/
http://incontrol.nl/
březen 2013
Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných
technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
21
Modelování a simulace
Příklady simulačního SW
Internetová adresa
Název programu Jméno výrobce
Flexsim
Flexsim Software Products,
Inc.
http://www.flexsim.com/
gPROMS
Process Systems Enterprise
(PSE) Ltd.}
http://www.psenterprise.co
m/
HCADWin
NEM b.v.
http://www.hcadwin.com/
ITI GmbH
http://www.iti.de/simulation
/sim_about_e.htm
MLDesign Technologies, Inc.
http://www.mldesigner.com
ITI-SIM
ML Designer
březen 2013
Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných
technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
22
Modelování a simulace
Příklady simulačního SW
Název programu Jméno výrobce
Internetová adresa
MMS
nHance Technologies
http://www.nhancetech.co
m/nht_web.nsf/WebPage!o
penform&p=Productsx
ProDyn
Ingenious Inc.
http://www.ingenious.cc/pr
oducts/prodyn.htm
Promodel
ProModel Corporation
http://www.promodel.com/
QUEST
DELMIA GmbH
http://www.delmia.de/
ReThink
Gensym
http://www.gensym.com/
SES /
Workbench
http://www.mmsolutions.co
Scientific and Engineering
Software, Inc., MM Solutions m/index.htm
Group
březen 2013
Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných
technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
23
Modelování a simulace
Příklady simulačního SW
Název programu Jméno výrobce
Internetová adresa
ShowFlow
Webb Systems Limited
Distriburor v ČR VSP DATA
a.s.
Schedula
Codework Italia srl
http://www.codeworkit.com/schedula/
SIMAS II
CIMPACT Sarl
http://www.cimpact.ch/pro
ducts/products.html
AICOS Technologies AG
http://www.aicos.com/Prod
uctionlogistics/Simbax.html
SimBax
http://www.showflow.co.uk
/default2.htm
březen 2013
Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných
technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
24
Modelování a simulace
Příklady simulačního SW
Název programu Jméno výrobce
Internetová adresa
SimFlex
Flextronics Corporation
http://www.flextronics.com
/ValueAdded/SimFlex/simf
lex.asp
SIMPLORER
Ansoft Corporation
http://www.ansoft.com/pro
ducts.cfm
Universal
Mechanism
Laboratory of Computational
Mechanics
Witness
Lanner Group Limited
http://umlab.ru/
http://www.lanner.com/ho
me/the_value_of_knowing.
php
březen 2013
Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných
technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
25
Modelování a simulace
Rozpoznání a definování problému
Volba metody řešení
Je vhodné použít simulací?
Ne
Užití jiných
metod
Ano
Vymezení cílů
Návrh a konstrukce simulačního modelu
Verifikace a validace modelu
Vývojový diagram
použití simulačních a
modelovacích technik
Simulační běhy
Experimentování s modelem
Vyhodnocení výsledků
Ověření a schválení výsledků projektu
březen 2013
Ne
Konec
Nutnost aktualizace modelu?
Ano
Modelování a simulace
Příklady využití simulace
březen 2013
Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných
technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
27
Modelování a simulace
březen 2013
WITTNESS * řešení výroby
Modelování a simulace
Simul8
Úvod a základní ovládání SW prostředku Simul8
Položky, které prochází simulací v SW SIMUL8 se nazývají
pracovní položky.
Hlavní simulační objekty, ze kterých je v základě sestaven
každý model, jsou základní prvky – lze je jednoduše umístit
na pracovní plochu (working window) pouhým tažením z
menu na levé straně pracovní plochy – viz další obrázek
březen 2013
Zdroj: Simul8 - guide
Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných
technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
29
WITTNESS
Modelování a simulace
Úvod a základní ovládání SW prostředku WITTNESS
Základní lišta simulačních nástrojů
březen 2013
Zdroj: WITTNESS - guide
Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných
technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
30
Modelování a simulace
WITTNESS
Úvod a základní ovládání SW prostředku WITTNESS
Základní
pracovní
okno
březen 2013
Zdroj: WITTNESS - guide
Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných
technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
31
Modelování a simulace
WITTNESS
Úvod a základní ovládání SW prostředku WITTNESS
Základní
pracovní
okno –
vložené
prvky
březen 2013
Zdroj: WITTNESS - guide
Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných
technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
32
Modelování a simulace
WITTNESS
Úvod a základní ovládání SW prostředku WITTNESS
Základní
pracovní okno
– box volby
parametrů
daného prvku
březen 2013
Zdroj: WITTNESS - guide
Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných
technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
33
WITTNESS
Modelování a simulace
Úvod a základní ovládání SW prostředku WITTNESS
Lišta simulačních nástrojů - transport
březen 2013
Zdroj: WITTNESS - guide
Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných
technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
34
Modelování a simulace
WITTNESS
Úvod a základní ovládání SW prostředku WITTNESS
Základní
pracovní
okno –
funkční
schrma
březen 2013
Zdroj: WITTNESS - guide
Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných
technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
35
Modelování a simulace
WITTNESS
Úvod a základní ovládání SW prostředku WITTNESS
Základní
pracovní
okno –
funkční
schema
ve 3D
březen 2013
Zdroj: WITTNESS - guide
Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných
technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
36
Modelování a simulace
WITTNESS
Základní pracovní okno – výroba chladičů
březen 2013
Zdroj: WITTNESS - guide
Modelování a simulace
WITTNESS
Úvod a základní ovládání SW prostředku WITTNESS
Jeden z
výsledných
grafů
březen 2013
Zdroj: WITTNESS - guide
Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných
technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
38
Modelování a simulace
Simul8
Základní obrazovka
březen 2013
Zdroj: Simul8 - guide
Modelování a simulace
Simul8
Simulace v SIMUL8 se skládá z objektů uložených
ve struktuře odpovidající modelovanému reálu.
Struktura je zastoupena na obrazovce několik
objektů a linek, směrování šípy, spojující tyto objekty.
Simulace se děje pomocí zobrazovacího pracovního
okna, kde je nakreslena simulace.
Každá ikona představuje objekt v simulaci.
březen 2013
Zdroj: Simul8 - guide
Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných
technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
40
Modelování a simulace
Simul8
Pro kontrolu a detailní nastavení parametrů jakéhokoli objektu
= stačí na něj dvakrát kliknout.
Hodiny určují pracovní dobu simulace a výsledky sběru
výstupů za toto období.
Při opakování simulačního běhu se parametry ani náhodný
vstup nemění – není-li určeno jinak.
březen 2013
Zdroj: Simul8 - guide
Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných
technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
41
Simul8
Modelování a simulace
Simulace v SIMUL8 má
5 základních objektů ….
Jsou označeny těmito ikonami:
březen 2013
Zdroj: Simul8 - guide
Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných
technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
42
Modelování a simulace
Simul8
Work Entry Points - where work enters the simulation
Vstupní bod modelu
Storage Bins - where work waits to be processed
Zásobník - fronta
Work Centers - where work has something done to it
Pracovní (zpracovatelské) centrum
Work Exit Points - where work leaves the process
Výstup z modelu
Resources - Items, people or parts - are needed to help
process work
Zdroje – potřebné k funkci Pracovního centra
březen 2013
Zdroj: Simul8 - guide
Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných
technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
43
Modelování a simulace
Results Manager
Simul8
Výsledkový manager
Centrální sloupec dává vypočtený výsledek, tj. co očekáváme,
za dlouhodobý průměr (byl-li čas za 1000 běhů ? if we had time to do
1000's of runs). Levé a pravé sloupce dávají údaj o tom, jak
spolehlivá střední (průměrná) hodnota je.
březen 2013
Zdroj: Simul8 - guide
Modelování a simulace
Simul8
Zákl. obrazovka – HO benzinka – fronta zájemců o PHM
březen 2013
Zdroj: Simul8
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ …….
To bylo o SW zaměřeném
na použití při modelování
a simulacích.
…..…
leden 2015
cw13 – 10.
Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných
technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
46
Děkuji za pozornost.
leden 2015
Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných
technicko-ekonomických studijních programů
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
47

similar documents