plik - Techniki Wytwarzania | Zintegrowane Techniki Produkcji

Report
WYDZIAŁ TRANSPORTU
POLITECHNIKA ŚLĄSKA
Techniki
Wytwarzania
TEMAT:
OBRÓBKA SKRAWANIEM
UZASADNIENIE POWIĄZAŃ
TRANSPORT
 Zastosowanie
 Mechanizm pracy
 Warunki eksploatacji
 Mechanizmy zużycia
 Wymogi i normy
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Materiał i jego własności
Technologia produkcji
TRANSPORT…
ZASTOSOWANIE:
Nowoczesne zestawy kołowe
w transporcie szynowym
TRANSPORT…
WARUNKI EKSPLOATACJI:
Zmienna temperatura
Zróżnicowana wilgotność
Cykliczna zmiana obciążeń
Zmienne warunki tarcia
(tarcie toczne i ślizgowe)
Prędkość ruchy
TRANSPORT…
TRANSPORT…
WYMOGI I NORMY:
Własności mechaniczne zgodne
z PN-84/H-84027/06 oraz PN-93/K-91042
Jednorodne własności materiału na całym przekroju wyrobu
oraz ich powtarzalność podczas produkcji seryjnej i masowej
Odporność warstwy wierzchniej na zużycie ścierno-adhezyjne
Wysoka wytrzymałość zmęczeniowa przy zmiennych
warunkach eksploatacji
Cichobieżność
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA…
MATERAIAŁ I JEGO WŁASNOŚCI:
Własności mechaniczne
Gatunku
stali
Stan obróbki
cieplnej
KCU[J/cm2]
Twardość
HB
Rm
[MPa]
A5[%]
Normalizowany
700÷820
14
20
201
Ulepszany cieplnie
750÷880
15
30
221
Normalizowany
700÷820
12
20
201
Ulepszany cieplnie
800÷920
14
30
233
Ulepszany cieplnie
920÷1050
12
20
262
min.
P54
P55A
P60
Wymagane własności mechaniczne stali na obręcze kolejowe
wg PN-84/H-84027/06
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA…
UWARUNKOWANIA MIĘDZYNARODOWE:
Stale na obręcze kolejowe
wg PN-84/H-84027/06
Odpowiednik oznaczenia
wg UIC 810 -1
P54
-
B2
P55A
-
B5
P60
-
B6
WPŁYW TECHNOLOGII NA JAKOŚĆ WYROBU:
Własności mechaniczne przed i po obróbce
Własności fizyczne warstwy wierzchniej
Dokładność wymiarowo - kształtowa
Chropowatość powierzchni
JAKOŚĆ
TECHNOLOGICZNA
Uszkodzenia powierzchniowe
JAKOŚĆ WYROBU
Odporność na ścieranie
Odporność na korozję
Wytrzymałość
zmęczeniowa
JAKOŚĆ
UŻYTKOWA
Obciążalność
Estetyka i ergonomia
Odporność na erozję i kawitację
Odporność chemiczna
Odporność na uszkodzenia
mechaniczne
Własności cierne i podatność na smarowanie
OBRÓBKA CIEPLNA OBRĘCZY
Normalizowanie:
Schemat normalizowania obręczy kuto-walcowanych

similar documents