Nieuwe opbouw

Report
Mijn toekomstige SPF pensioen.....
moet ik nu echt gaan bijsparen?
30 oktober 2014
Paul Leenders en Kees Jan van Dolder
Vandaag op het menu
0. Hoe staat het Spf ervoor?
1. Het VHS team
2. Wanneer verandert er wat?
3. Wat gebeurt er met de opbouw?
4. Wat is effect aftopping op € 100.000?
5. Wat gebeurt er met de premie?
6. Wat zijn de indexatiekansen?
7. Wat zijn de uitkomsten?
8. Conclusies
9. Moeten we bijsparen?
10.Borrelpraat
30 oktober 2014 pensioen
Blad 2
HOE staat het Spf ervoor?
• jhhh
30 oktober 2014 pensioen
Blad 3
Het VHS team
• Onderhandelaars: Rob Derksen en Gezina ten Hove
• Pensioencommissie: Robin Hemelrijk (Vz), Nel Slagter, Hella
van Veen, Gezina ten Hove, Frits Beeftink, Jaap Schouten, Paul
Leenders, Jan Herman Meijer, Rob Derksen, Martin Morsman,
Kees Jan van Dolder
• Bestuur SPF: Paul Leenders (Jannis Leenhouts, dubbellid BGV)
• Verantwoordingsorgaan: Robin Hemelrijk, Frits Beeftink
• Bestuur VHS
30 oktober 2014 pensioen
Blad 4
Wanneer verandert er wat?
•
•
•
•
1/1/2015 Fiscale beperkingen (opbouw)
1/1/2015 Harmonisatie pensioenleeftijden (67 jaar)
1/7/2015 Besluiten over nieuwe pensioenregeling
1/1/2016 Invoering nieuwe regeling
2015 ev fundamentele discussie over solidariteit
Vandaag:
• vogelvlucht over te verwachten gevolgen
• de vraag of we al moeten gaan bijsparen?
30 oktober 2014 pensioen
Blad 5
Wat gebeurt er met de opbouw?
Nieuwe opbouw
• Was 2,25% op 65 jaar in 2013
• Is nu (2014) 2,15% op 67 jaar (2 jaar meer opbouw)
• Per 1-1-2015 maximaal 1,875% op 67 jaar (wetgeving)
• Per 1-1-2015 franchise omlaag?
• Per 1-1-2016 moet voor 1,875% meer premie betaald worden (op latere
slides meer hierover)
Hoe jonger hoe meer effect!
Harmonisatie oude opbouw
• Per 1-1-2015 gaan alle opgebouwde rechten naar 67 jaar
• Geen verlies waarde opgebouwde rechten
• Eerdere ingang pensioen dan 67 jaar blijft mogelijk
Geen effect voor jong of oud.
30 oktober 2014 pensioen
Blad 6
Wat is effect aftopping op € 100.000?
Ouderdomspensioen
• Per 1/1/2015 geen opbouw meer over inkomen van € 100.000
(min franchise van € 13.449 geeft € 86.551 pensioengrondslag)
• Opgebouwde rechten van voor 1/1/2015 blijven intact
• Uitbetaling werkgeversdeel van de premie boven aftopping.
Nabestaandenpensioen
• Is gebaseerd op te bereiken pensioen 67 jaar.
• Dus 2 jaar meer opbouw, maar wel lagere opbouw en aftopping
Hoe jonger hoe meer effect!
Invaliditeitspensioen
• (WIA-plus regeling, de 1% premie)
• Blijft waarschijnlijk ongemoeid. Individueel verzekeren kost veel meer.
Geen effect voor jong en oud.
30 oktober 2014 pensioen
Blad 7
Wat gebeurt er met de premie?
Algemeen:
• Is relatief laag bij Spf. Andere fondsen zitten hoger
• Wetgever maakt daar per 1-1-2016 einde aan. Zware eisen aan premie
Nu onderhandeling over premie 2015 (oude regime) inschatting:
• Per 1/1/2015 blijft premie 20%. We hebben een vaste premie
• Franchise omlaag dan over meer inkomen pensioen en dus meer premie?
Onderhandeling premie vs opbouw voor 2016: eind 2014 en begin 2015.
• Of premie omhoog of opbouw omlaag.
• Lagere NS-premie (2014 8,1%, 2015 9,7%) blijft?
• De premie boven 100.000 (zie eerder)? Uitbetalen!
30 oktober 2014 pensioen
Blad 8
Wat zijn de indexatiekansen?
• Afgelopen jaar nog een kleintje 0,75%
• Ingaande 2015 stelt wet hogere buffers Spf: Spf moet meer
vermogen aanhouden (120% naar 125%)
• Wel lagere kans op korten
• Indexatie mogelijk jaren niet meer aan de orde
• Beleggingsbeleid aanpassen?
• Lage rente blijft grote rolspelen
Voor gepensioneerden direct effect.
Voor jongeren afhankelijk van resultaten Spf en wetgeving
(meer geld in kas, dus meer zekerheid/indexatie)?
30 oktober 2014 pensioen
Blad 9
Uitkomsten (1) De maatman
Leeftijd werknemer (afgerond in hele jaren)
Huidig salaris
Deeltijd
51 jaar
125.113,00
100%
Opgebouwde pensioenen per 31-12-2014
Levenslang ouderdomspensioen vanaf leeftijd 61
Levenslang ouderdomspensioen vanaf leeftijd 65
Levenslang ouderdomspensioen vanaf leeftijd 67
Tijdelijk ouderdomspensioen vanaf leeftijd 61
Opbouwpercentage
Franchise
Maximum salaris
2,15%
€ 13.449
geen
Bedra g
Huidig salaris
23.405,00
17.323,00
1.856,78
8.349,00
% sal.
1,875%
€ 13.449
geen
Bedra g
% sal.
1,875%
€ 13.449
€ 100.000
%hui di g
Bedra g
% sal.
125.113 100,0%
125.113 100,0%
125.113 100,0%
Opgebouwd OP-67 na omzetting
Toekomstige opbouw OP-67
57.322 45,8%
38.412 30,7%
57.322 45,8%
33.499 26,8%
57.322 45,8%
25.965 20,8%
Pensioen exclusief AOW
95.735 76,5%
90.821 72,6%
94,9%
105.496 84,3%
115.258 92,1%
109.844 87,8%
100.583 80,4%
110.345 88,2%
104.931 83,9%
95,3%
Totalen inclusief AOW
… enkele uitkering
… dubbele uitkering
… alleenstaand
30 oktober 2014 pensioen
%hui di g
83.287 66,6%
87,0%
93.049 74,4%
95,7% 102.811 82,2%
95,5%
97.397 77,8%
88,2%
89,2%
88,7%
Blad 10
Uitkomsten (2) Het bierviltje
•
•
•
Opbouw was
Opbouw wordt
Verschil is
•
•
•
•
•
Nu 40 jaar
30 oud en 10 nieuw
20 oud en 20 nieuw
10 oud en 30 nieuw
40 nieuw
2,150% per jaar
1,875% per jaar
0,275% per jaar
(40*2,15)
(30*2,15 + 10*1,875)
(20*2,15 + 20*1,875)
(10*2,15 + 30*1,875)
(40*1,875)
= 86%
= 83,25%
= 80,5%
= 77,75%
= 75%
Maar:
Gemiddelde inkomen. Niet het laatste salaris
Aftopping op € 100.000,Ingang op 67 jaar.
Oude rechten op 61 niet meegenomen
30 oktober 2014 pensioen
Blad 11
Wat conclusies (1)
Er gaat veel veranderen!
•
•
•
•
•
•
Nieuwe opbouw gaat naar beneden
Aftopping op 100.000
Indexatiekans neemt af (voorlopig)
Premie wellicht omhoog (2016)
Risico op korten wordt lager
Nabestaandenpensioen wordt lager (100.000 en
opbouw-effecten bij elkaar)
Effecten voor jongeren groter dan voor ouderen.
Zeker voor jonge snelle groeiers!
30 oktober 2014 pensioen
Blad 12
Wat conclusies (2)
• Oude opbouw blijft onaangetast
• Richtleeftijd blijft 67 jaar
• SPF staat er relatief goed voor
• VHS is goed vertegenwoordigd!
30 oktober 2014 pensioen
Blad 13
Bijsparen??
• Pensioenplanner 1e kwartaal 2015 uit de lucht
(complexe berekeningen/omzettingen en bestuur wil echt
geen fouten hierin)…
• Deelnemers kort voor hun pensioen kunnen terecht bij Spf
voor individuele berekening. Ook als het nodig is voor….
• November 2014 uitgebreide communicatie Spf
• Langer werken is effectief, maar ja....
• Totaal plaatje bezien
* kosten (kinderen, hypotheek etc)
* gewenst niveau
* appeltje voor de dorst
30 oktober 2014 pensioen
Blad 14
Over dorst gesproken
30 oktober 2014 pensioen
Blad 15

similar documents