složení (skladba) O.

Report
▪ složení (skladba) O.
• znaky:
biologické (pohlaví - věk - celkový tělesný vzhled)
kulturní (národnost - jazyk - vzdělanost - náboženství)
ekonomické (hospodářská činnost - zaměstnanost)
◦ pohlaví
muži (♂) = ženy (♀)
rodí se více chlapců (ročně o 4 mil.) × vyšší mužská
úmrtnost = vyrovnání ve vyšších věkových skupinách
převaha:
žen
= Evropa
mužů = muslimské země (horší sociální postavení žen) severní Afrika, jz. Asie
(poměr muži : ženy:
při narození
0-14 let
15-64 let
nad 65 let 0,78
celková populace
1,05
1,05
1,02
1,01)
◦ věk, věkové složení
skupiny:
předproduktivní (do 14 let) = 27 %
(děti)
- RZ (40-50 %), VZ (pod 20 %;↓)
produktivní (15-64 let)
(dospělí)
= 65,3 %
- hlavní zdroj pracovních sil
poproduktivní (65 let a více) = 7,6 %
(důchodci)
- VZ (12-15 %;↑)
- velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi
- závisí na stupni hospodářsko-společenského rozvoje
věkové pyramidy (stromy života)
→ grafické znázornění věkového složení
→ pětileté věkové skupiny
→ muži, ženy
- 2 tendence:
RZ - největší podíl mladé generace
- průměrný věk méně než 20 let
- lidé se nedožívají vysokého věku (55 roků)
VZ - klesá podíl mladých, roste starých
- průměrný věk přes 30 let
- lidé se dožívají vysokého věku (i přes 75 let)
- demografické stárnutí:
klesá porodnost, nízká úmrtnost (vysoká životní úroveň)
obyvatelstvo stárne (proces demografického stárnutí)
fertilní věk žen
(15 - 45 let; plodný věk)
- význam pro vývoj populace
= 2,65 narozených dětí/ženu
střední délka života
(naděje dožití určitého věku při narození v určité zemi)
- počet let, kterých se člověk v průměru dožije při narození
v určité zemi
Věk je ovlivňován:
úrovní hospodářsko-společenského rozvoje
- VZ = vyšší úroveň = vyšší věk
výživou obyvatelstva
životním prostředím
způsobem života
svět:
66,12 let
muži 64,29; ženy 68,07; 2009
nejvyšší (70-80 let) = vyspělé země
Andorra 82,36 San Marino 82,95
Japonsko 82,17
Singapur 81,89 Austrálie 81,72
Island 80,79
ČR 77,01 = 61.; M 73,74, Ž 80,48
(EU 78,51)
nejnižší (40-50 let) = nerozvinuté země západní a
střední Afriky
Swazijsko 31,99
Angola 37,92
Zambie 38,86
Zimbabwe 39,73
Lesotho 40,17
V celosvětovém měřítku se ženy dožívají vyššího věku
VZ 6-8 let x bývalé republiky SSSR 10-13 let
RZ = do 4 let
x Nepál, Bhútán, Afghánistán, Niger muži
◦ rasy (plemena) - skupiny lidí:
→ společný dlouhodobý vývoj
→ vliv rozdílného prostředí (přírodní podmínky, výživa,
způsob života)
→ shodné morfologické a fyziologické znaky (dědičné,
vytvořily se asi před 100 000 lety)
barva pleti
charakteristická stavba těla
výška
poměr délky končetin k trupu
barva a tvar, počet vlasů
barva a tvar očí
tvar lebky, nosu, rtů...
• základní lidské rasy (plemena):
◦ europoidní (bílá)
45 % lidstva, vznik v Evropě
střední vzrůst, různá barva očí a vlasů, ...
Evropa (99 %), Severní Amerika (84 %), Austrálie (J, V; 78 %)
Jižní Amerika (56 %)
Afrika (S - Arabové; 35 %)
Asie (JZ, Indie, západní Sibiř; 35 %)
◦ mongoloidní (žlutá)
40 %, vznik v Číně
Asie (V, JV, SV; 60 %)
původní obyvatelé Ameriky
Latinská Amerika (30 %)
◦ ekvatoriální (černá)
11 %, vznik v Africe
→ negroidní
(10 %)
Afrika (na jih od Sahary; 63 %)
Amerika (LA 14 %; S 12 %)
→ australoidní
(1 %)
Austrálie (S, N. Guinea; 18 %)
Srí Lanka, Andamany
Pygmejové
Ainové (Japonsko)
◦ smíšené rasové skupiny:
4%
dnes roste počet hlavně v oblastech:
- kontaktu hlavních rasových skupin = Afrika (V), Asie (JV)
- velké přistěhovalectví (LA)  vytvořena relativně rasově
snášenlivá společnost
mestic (Indián + běloch = mongoloidní + europoidní)
Latinská Amerika, východní Sibiř, střední Asie
mulat (černoch + běloch = ekvatoriální + europoidní)
Latinská Amerika, východní Afrika (negroidní)
zamba (Indián + černoch = mongoloidní + ekvatoriální)
Latinská Amerika
europoidní + australoidní (Srí Lanka, Maledivy)
australoidní + mongoloidní (Polynézie)
Všechny rasy jsou plně rovnocenné - lidstvo = jediný biologický
druh (Homo sapiens).
Rasismus - nevědecké teorie o nadřazenosti některých ras
nad jinými.(nacisté)
apartheid - oddělení ras, dříve v JAR)
Proces amalgamace = smývání rasových rozdílů mezi lidmi
• etnikum, národ
▪ Etnikum
= menší specifická skupina na základě rasových, sociálních, kulturních a historických znaků
od pravěku, starověk - stát, od 19. stol. - vlastní politický program
→ národ, nacionalismus (politický program - dosažení suverenity
národa → národní stát; války, kolonizace,…)
▪ Národ
= skupina (společenství) lidí, která má společné:
území jazyk kulturu historický vývoj životní styl
stejný stupeň společenského a hospodářského rozvoje
(= objektivní znaky národa)
vědomí sounáležitosti (subjektivní znak národa)
národnost = příslušnost k určitému národu (česká)
státní příslušnost = příslušnost k určitému státu (ČR)
na světě přes 2000 národů, největší:
Číňané (Han [chan])
1 230 mil.
Hindustánci
320
Američané USA
220
Bengálci
185
Brazilci
150
Rusové
147
Japonci
124
Mexičané
95
Pandžábci
90
Němci
82
bez území:
ve více státech:
Romové, Kurdové, Palestinci
Arabové
• jazyky
jazyk - prostředek dorozumění mezi lidmi
- důležitá role v procesu formování národů
asi 6 000; největší (mil.):
(vše rodné jazyky)
čínština (Mandarín; ČA) 1 230 (mateřský)
španělština (IE)
332
angličtina (IE)
322
(světový)
arabština (SH)
190
bengálština (IE)
189
hindština (IE)
182
(mateřský, Indie)
ruština (IE)
170
portugalština (IE)
170
japonština (OS)
125
samostatná jazyková skupina
němčina (IE)
98
Podle prestižní publikace Ethnologue: Languages of the
World 2009
čínština, 1205 mil., Čína
hindština, 366 mil., Indie
angličtina, 332 mil., Velká Británie, USA
španělština, 329, Španělsko, Mexiko
arabština, 221 mil., Saudská Arábie, Egypt
portugalština, 203 mil., Portugalsko, Brazílie
bengálština, 193 mil., Bangladéš
ruština, 144 mil., Rusko
francouzština, 128 mil., Francie
japonština, 122 mil., Japonsko
němčina 118 mil., Německo
jazykové skupiny (rodiny)
vyvinuly se ze společného jazykového základu; 30
největší (80 % lidstva):
▪ indoevropská (IE; 38,3 %, )
Evropa (slovanské - germánské - románské)
Asie (indické)
▪ čínsko-austroasijská (čínskotibetská, sinotibetská; ČA; 27,7 %, )
Asie (barmština, thajština, vietnamština,...)
▪ africká (AF; 9,2%; )
▪ afro-asijská (AA; semito-hamitská; arabština; 4,2 %; )
jazyky: kavkazské, altajské (mongolština), uralské (- ugrofinské =
finština, maďarština, laponština, estonština), drávidské,
austronéské, indiánské, …
jedním jazykem mluví více národů:
angličtina, španělština, němčina, portugalština, francouzština
jeden národ mluví více jazyky:
Švýcaři = němčina, francouzština, italština, rétorománština
• vzdělanost
gramotnost
= umění užívat jazyk a písmo formou čtení a psaní
(ve věku 15+)
svět: 77 %
muži: 83 %
ženy: 71 %
negramotnost (analfabetismus)
- neschopnost čtení a psaní v nejzákladnější formě
- jeden ze základních problémů lidstva
- počet celosvětově pomalu klesá
(600 mil. lidí nad 15 let neumí číst; ¼ se neumí podepsat;
Afrika nad 50 %: Mali 81,0 %
Burkina Faso 78,2 %
Čad 74,3 %
Niger 71,3 %
Guinea 70,5 %
Benin 65,3 %
Sierra Leone 64,9 %
Senegal 60,7 %
Asie:
Afghánistán 71,9 %
Bangladéš 57,4 %
VZ, Evropa = 1-5 %)

similar documents