UM16a - Skloňování obecných jmen přejatých

Report
Dobrý den!
Dnes si povíme
něco
o skloňování
obecných jmen
přejatých.
Jaká jsou slova přejatá?
Jsou to slova zdomácnělá, která byla do češtiny přejata z
jiného jazyka,ale po stránce hláskové a tvarové se již
přizpůsobila českému jazyku, takže si jejich původ ani
neuvědomujeme.
vz. HRAD
materiál
exponát
vz. RŮŽE
expozice
historie
vz. ŽENA
expozice
historie
A kam řadíme cizí
slova? Jak je
skloňujeme?
Slova přejatá, která si dosud v různé míře zachovala svůj
původní ráz a která určujeme jako cizí. Jedná se o některé
typy jmen, zejména latinského a řeckého původu, kde však
zakončení v 1. pádě o skloňování nerozhoduje.
1. pád
humanismus
génius
idea
muzeum
faktum
téma
datum
2. pád
humanismu
génia
ideje nebo idey
muzea
fakta
tématu
data
Jaká další cizí slova, která se
objevují v českém jazyce
znáte?
Podle jakých vzorů se tato slova
skloňují?
A co třeba florbal,
bufet, cirkus, jóga,
manéž, mango, dieta,
nebo koala a pyžamo?
Jména mužského rodu zakončená na
–us mají tvary podle vzoru HRAD nebo
PÁN (zakončení na –us se v některých
případech odsouvá).
1. p. génius – 2. p. génia – 3. p. géniovi...
POZOR! v množném čísle má toto jméno tvary podle vzoru MUŽ:
1. p. géniové, 4. p. génie, 6. p. (o) géniích, 7. p. génii
POZOR!
1. p. humus – 2. p. humusu
1. p. virus – 2. p. virusu nebo viru
Jména středního rodu zakončená na –eum, -ium,
-uum mají tvary jednotného čísla a 1. a 4. p. čísla
množného podle vzoru MĚSTO, ostatní tvary
množného čísla podle vzoru MOŘE (zakončení
na –um se přitom odsouvá).
1. p. č. j.
muzeum
studium
vakuum
Ostatní
jména
středního
roku
zakončená na –um
mají tvary obou
čísel podle vzoru
MĚSTO
(zakončení na –um
se
přitom
odsouvá).
1. p. č. j.
faktum
centrum
datum
2. p. č. j.
muzea
studia
vakua
2. p. č. j.
fakta
centra
data
2. p. č. mn.
muzeí
studií
vakuí
2. p. č.mn.
fakt
center
dat
Podstatná jména v závorkách
převeďte do náležitých tvarů!
• Při návštěvě Domažlic jsme zavítali do (muzeum) bratří Špillarů.
• Rodiče nás vždy vedli ke (studium) cizích jazyků.
• V (planetárium) jsme si prohlédli krásnou expozici věnovanou noční
obloze.
• Honza má doma čtyři (terárium), ve kterých chová exotické plazy.
• Odpoledne musím vyměnit vodu v (akvárium).
• V lednu byl Den otevřených dveří na (gymnázium) Františka Křižíka.
• Po návratu ze školního výletu jsme se spolužáky lepili fotografie do
(album).
• V (centrum) města je velký kostel s věží.
• Do tohoto (datum) musíme mít hotový úkol ze zeměpisu.
• Obával jsem se chřipkového (virus).
Jména středního roku zakončená na –ma
naopak kmen rozšiřují
o –at- a skloňují se podle vzoru MĚSTO
s výjimkou 2. p. čísla jednotného.
1. p. č. j.
téma
schéma
drama
Zvláštní
skloňování mají
ojediněná jména
ženského rodu
typu IDEA –
skloňují se zčásti
podle vzoru
ŽENA, zčásti
podle vzoru
RŮŽE.
2. p. č. j.
tématu
schématu
dramatu
Jednotné číslo
RŮŽE
1. p.
2. p. ideje
3. p. ideji
4. p.
6. p. ideji
7. p. idejí
i
množné číslo
ŽENA
RŮŽE
idea
idey
ideje
idejí
idejím
ideje
idejích
idejemi
ideu
i
1. a 4. p. č.mn.
témata
schémata
dramata
ideou
ŽENA
i
idey
i
i
i
i
ideám
idey
ideách
ideami
Zkuste vyskloňovat
slova orchidea a
Odyssea.
Z uvedených slov
tvořte věty – slova
užívejte v jiném, než
1. pádě!
(téma, drama, klima,
idea, Odyssea,
orchidea).
Takže… slovo SCHÉMA…
Učitel kreslil na tabuli schémata
zapojení elektrického proudu. 
Některá přejatá podstatná jména se neskloňují. Jsou to jména
středního rodu s neobvyklým zakončením – např. angažmá, ragú,
tabu, taxi..
Znáte nějaká další přejatá
podstatná jména, která se
neskloňují?
Tvořte z těchto slov
smysluplné věty.
Nápověda! Filé, kupé, finále, želé,
ragby, buly, taxi, angažmá, tabu,
instituce, šodó, zoo, froté, blues...
Jak poznám slova
cizího původu?
Nápadné už jejich hláskové složení (aloe,
ekzém). V některých slovech se píší málo
používaná písmena jako jsou w, q, x, která se
v domácích slovech nevyskytují (slowfox, export)
a jsou v nich často použita písmena g a f , nebo
dvojhlásky au, eu (gramofon, auto, pneu).
A budeme dnes ještě
něco probírat?
To už je pro dnešek vše.
Děkuji za pozornost!
Zdroje:
Styblík, Vl., Čechová, M., Hauser, P., Hošnová, E.: Český jazyk pro 8. ročník základní školy a pro
odpovídající ročník víceletých gymnázií. Praha, SPN 1998.
Obrázky:
•
Sova: sova-logo.jpg, 21. 11. 2011, 7.36, http://sova.osjak.cz/sova/2005
•
Einstein: einstein.jpg, 21. 11. 2011, 7.36 http://monkeysden.blog.com/
•
Kermit: kermit.jpg, 21. 11. 2011, 7. 36,
•
http://ffffound.com/image/093a60c633f619af1ab6c8fda8635bf1fa733bb6

similar documents