Projekt menedzser - Agrárklíma - Nyugat

Report
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0013
„AGRÁRKLÍMA” projekt NYITÓ RENDEZVÉNYE
Az Agrárklíma projekt koncepciója
Mátyás Csaba szakmai vezető
AGRÁRKLIMA: Az előrevetített klímaváltozás
hatáselemzése és az alkalmazkodás
lehetőségei az erdészeti- és agrárszférában
• Szakmai vezető: Mátyás Csaba aks., egy. tanár,
NyME EMK
• Projekt menedzser: dr. Szép Tibor erdőmérnök
• Konzorciális partnerek:
- Nyugat-magyarországi Egyetem,
- Erdészeti Tudományos Intézet,
- Zala m. Kormányhivatal
• Futamidő: 2 év; 2012 nov. 1-től
A projekt létrehozásának indokai
• Magyarországi felszínének több mint háromnegyede
elsődlegesen klímafüggő agrár terület (szántó, rét, erdő)
• „hídépítés” a klíma előrevetítések és a gyakorlat között
• hatások „lefordítása” tábla- (erdőrészlet-)méretig
• földhasználat: alternatívák?
• természeti tőke integrálásának szükségessége
• kutatás: speciális kérdések DK Európában
• stratégiák: döntéstámogatás hiányos
• a klímaváltozás agrár-társadalmi / vidékfejlesztési
következményei?
A Projekt célja
döntéstámogató rendszer-minta létrehozása,
térinformatikai alapon:
szántó, rét (legelő), erdőre integrálva
előrevetítés: az évszázad során várható változások
gyakorlati javaslatok: alkalmazkodási technológiák,
eljárások, károk megelőzése
minta körzet: Zala megye
+/- egységes termőhelyi viszonyok
erőteljes változások
A program újdonsága
• mindhárom klímafüggő agrár szektorra kiterjed;
• térinformatikai keretben: a gazdálkodó, földtulajdonos
konkrét informálása
• agráriumban szokatlan időtávlatok (2100-ig)
• különböző agrár földhasználatok egymás alternatívájaként
• természeti, társadalmi és vidékfejlesztési hatások
elemzése;
• a szélsőséges események (főleg aszályok) kiemelt kezelése
• hazai kutatás nemzetközi léptékben is figyelmet érdemel,
tudományos és gyakorlati vonatkozásban egyaránt.
Az Agrárklíma projekt felépítése
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
„A” alprogram:
Dr. Borovics Attila főigazgató (ERTI):
Számított és előrevetített eredmények, modellek kompatibilis
rendszerbe foglalása térinformatikai alapon
„B” alprogram:
Prof. Dr. Lakatos Ferenc dékán (NymE EMK):
A természeti tőke védelme
„C” alprogram:
Dr. Bidló András egy. docens, int.igazgató (NymE EMK):
Klíma és erdőállományok állapotelemzése
„D” alprogram
Dr. Schiberna Endre egyetemi docens, intézetigazgató (NymE EMK):
Erdészeti és szántóföldi biomassza-termesztés hozamai, kockázata és
gazdasági hatása
„N” alprogram
Prof. dr. Neményi Miklós MTA levelező tagja (NymE MÉK):
Ágazati hozam és gazdasági változások, földhasználat változás,
kockázatok
Alprogramok kapcsolódásai
• belföldi: Egyetemek (SzIE Gödöllő), Kutató Intézetek
• EU stratégiák, irányelvek: Klímastratégia,
„Horizon2020”kutatási és innovációs keretprogram

EU-7 projektek

COST projektek

külf. egyetemek, kut. intézetek

NASA (NEESPI csoport)
Eredmények 2 év alatt?
Egy lehetséges folytatás az
Agrárklíma után: K+F Versenyképességi és
Kiválósági Szerződések?
AGRÁRKLÍMA.2
Országos rendszer a VM stratégiai
támogatásával?

similar documents