Palica za upravljanje

Report
1
•
•
•
•
•
Crtični kod
Digitalni fotoaparat
Grafička ploča
Miš
Palica za upravljanje
Skener
Tipkovnica
Zaslon osjetljiv na
dodir
• Pomična kuglica
• Palica za upravljanje
•
•
•
2
Slovište, tastatura,
engl. keyboard
• Jedan od najrasprostranjenijih ulaznih uređaja
• Ulazni uređaj namijenjen unosu teksta
• Sastoji se od kućišta u koje su smještene
označene tipke
•
3
Svaka je tipka
povezana sa sklopkom, pa se pritiskom
na tipku zatvara električni kontakt i šalje
podatak računalu
• Broj i raspored tipki ovisi o namjeni, a za osobna
računala uobičajene su tipkovnice sa 101 ili 102
tipke
•
4
Osim tipki za pisanje teksta postoje i tipke za unos
različitih naredbi: Esc, Ctrl, Alt, Home i dr.
5
Položaj ruku kod
ergonomski oblikovane
tipkovnice
6
• Olakšava rad
• Umanjuje opasnost
od povreda
Položaj ruku kod
ergonomske
i obične tipkovnice
7
8
9
• Miš (engl. mouse) je pokazni uređaj
• Služi za pomicanje pokazivača (engl. cursor) na zaslonu
monitora i davanje naredbi pritiskom jedne od tipki miša
10
Uobičajen način uporabe
miša ̶ pomicanjem po
ravnoj plohi i pritiskom na
tipke na gornjem dijelu
miša
11
•
•
Kabelom (serijska veza) i priključkom na
posebnu priključnicu
Bežično (IR ili radiovalovima)
12
Povremeno je potrebno izvaditi kuglicu i očistiti
unutrašnjost miša
13
Engl. optical mouse
Umjesto kuglice ima izvor svjetla i minijaturnu
kameru
• Na temelju promjene izgleda snimljene podloge,
miš "otkriva" pomak
•
•
14
Uobičajen izgled optičkog miša s donje strane
15
Pomična kuglica (engl. trackball) djeluje na sličnom
načelu kao i miš, a izgleda kao naopako okrenuti miš
16
17
18
• Izrada crteža s
pomoću računala
jedno je od važnijih
područja njegove
primjene, a
najpogodniji ulazni
uređaj za tu namjenu
je grafička ploča (engl.
tablet, digitizing tablet)
19
Radna ploha
Pokazna naprava
Pokazna naprava
20
Pokazna naprava u obliku miša (lijevo) i olovke (desno)
21
22
Palica za upravljanje (engl. joystick) pokazni je
uređaj, a služi za pomicanje pokazivača
(engl. cursor) ili nekih drugih objekata na zaslonu
monitora i davanje naredbi pritiskom na tipke
• Pogodna je kad se računalom upravlja objektima
koji se stvarno ili prividno pomiču u prostoru:
vozilima, dizalima i sl.
• Najčešća primjena je kod računalnih igara i
zabavnih automata
•
23
Primjer palica za
upravljanje
namijenjene
računalnim igrama
24
Engl. touch screen
25
Zaslon osjetljiv na dodir (engl. touch screen) jest
zaslon monitora koji ima sposobnost otkriti
mjesto na kojemu je dodirnut
• Približavanjem ili dodirom prsta označenog
mjesta na zaslonu daje se uputa računalu
• Zbog jednostavnosti uporabe i pouzdanosti,
zaslon osjetljiv na dodir prikladan je za javne
informacijske sustave (npr. banke, kolodvore,
turističke informacije, informacijske kioske,
Internet kioske i sl.)
•
26
Bankomati
Informacijski
kiosci
27
Industrijski pogoni
Laboratoriji
28
Prijenosna i
ručna računala
29
Zaslon osjetljiv na dodir
ručnog računala (podaci
se unose štapićem)
30
Skener
(engl. scanner) jest
ulazni uređaj
računala namijenjen
izravnom unosu
crteža i slika s papira
u računalo
31
•
•
•
•
Ručni skener
Stolni skener (plošni)
Rotacijski skener
Skener za reljefne predloške
32
Relativno male razlučivosti i malih dimenzija
predloška, ručni skener se rabi samo za jednostavne
poslove ili za posebne namjene (npr. čitalo crtičnoga
kôda)
33
34
35
36
Primjerci rotacijskih
skenera
37
Bubanj rotacijskog skenera
38
Skenerom za reljefne
predloške moguće je
skenirati trodimenzionalne
objekte
39
40
• Namjena,
izgled i način
rukovanja
ista mu je
kao i kod
uobičajenog
fotoaparata
41
•
Umjesto na film,
sliku sprema u
memoriju s koje ju
je moguće prenijeti
u računalo ili
otisnuti na pisaču
42
43
Umetanje izmjenjive
memorije u digitalni
fotoaparat
44
45
46
47
48
Nekoliko modela
digitalnih fotoaparata
49
• Engl. Webcam
• Namijenjene prijenosu slike Internetom
• Jeftine, jednostavne ugradnje
50
Štapićasti kôd, prugasti kôd, (engl. bar code)
51
Unos crtičnim kôdom je pet do sedam puta brži
od ručnoga i oko 10000 puta točniji
• Objekti se u toj tehnologiji obilježuju oznakom u
obliku debljih i tanjih tamnih crta na svijetloj
podlozi
•
52
Čitalo crtičnoga
kôda (engl. bar
code reader) je
uređaj koji
omogućuje
jednostavno i
praktično strojno
čitanje crtičnoga
kôda i njegov unos
u računalo
53
Čitalo crtičnoga kôda u obliku olovke
• Jeftino
• Relativno sporo
54
Čitalo crtičnoga
kôda u obliku
pištolja
Čitalo crtičnoga kôda
dovoljno je približiti oznaci
55
• Čitalo crtičnoga kôda na karticama
• Rabi se za raspoznavanje ljudi
56

similar documents