A + x = Kp + (D + x)

Report
MODIFICĂRI ale PATRIMONIULUI
produse de operaţiile economice
• Operaţiile economice produc modificări în
volumul sau structura elementelor de activ,
capital propriu şi datorii.
• Aceste modificări produc fie creşteri ale
volumului patrimoniului, fie scăderi ale volumului
patrimoniului, fie modificări ale structurii
acestuia, dar se menţine în permanenţă
egalitatea bilanţieră:
Activ = Capital propriu + Datorii
TIPURI de MODIFICĂRI ale PATRIMONIULUI
1. Creşterea volumului patrimoniului
A+x=(Kp+D)+x
2. Scăderea volumului patrimoniului
A-x=(Kp+D)-x
3. Modificarea structurii patrimoniului
în structura activului A+x-x = Kp+D
în structura capitalurilor proprii sau a
datoriilor A=(Kp+D)+x-x
Tipul 1. Creşterea unui element de activ (+x) şi,
concomitent şi cu aceeaşi sumă, creşterea unui
element de capital propriu (+x).
Ecuaţia care reprezintă acest tip de modificare este de
forma: A + x = ( Kp + x ) + D
Remarci:
• Modificări în ambele părţi ale bilanţului, respectiv,
activ şi capitalul propriu.
• Totalul activului şi capitalului propriu creşte.
• Egalitatea bilanţieră se păstrează.
SAU
Tipul 1. Creşterea unui element de activ (+x) şi,
concomitent şi cu aceeaşi sumă, creşterea unui
element de datorii (+x).
Ecuaţia care reprezintă acest tip de modificare este de
forma : A + x = Kp + (D + x)
Remarci:
• Modificări în ambele părţi ale bilanţului, respectiv,
activ şi datorii.
• Totalul activului şi datoriilor creşte.
• Egalitatea bilanţieră se păstrează.
Dacă la tipul de modificare de mai sus se
introduc conceptele de activ şi pasiv, ecuaţia
care reprezintă modificările bilanţiere este de
forma: A + x = P + x
Rezultă că se produc modificări în ambele părţi
ale bilanţului, în sensul creşterii unui element
de activ (+x) şi, concomitent şi cu aceeaşi
sumă, creşterea unui element de pasiv (+x).
Totalul activului şi pasivului creşte, iar
egalitatea bilanţieră se păstrează.
Tipul 2. Micşorarea unui element de activ (-x) şi,
concomitent şi cu aceeaşi sumă, micşorarea unui
element de capital propriu (-x).
Ecuaţia care reprezintă acest tip de modificare este de
forma: A – x = ( Kp – x ) + D
Remarci:
• Modificări în ambele părţi ale bilanţului, respectiv
activ şi capital propriu.
• Totalul activului şi capitalului propriu se micşorează.
• Egalitatea bilanţieră se păstrează.
SAU
Tipul 2. Micşorarea unui element de activ (-x) şi,
concomitent şi cu aceeaşi sumă, micşorarea unui
element de datorii (-x).
Ecuaţia care reprezintă acest tip de modificare este de
forma:
A – x = Kp + (D – x)
Remarci:
• Modificări în ambele părţi ale bilanţului, respectiv
activ şi datorii.
• Totalul activului şi datoriilor se micşorează.
• Egalitatea bilanţieră se păstrează.
Dacă la tipul de modificare de mai sus se
introduc conceptele de activ şi pasiv, ecuaţia
care reprezintă modificările bilanţiere este de
forma: A - x = P - x
Rezultă că se produc modificări în ambele părţi
ale bilanţului, în sensul micşorării unui
element de activ (-x) şi, concomitent şi cu
aceeaşi sumă, micşorarea unui element de
pasiv (-x). Totalul activului şi pasivului scade,
iar egalitatea bilanţieră se păstrează.
Tipul 3.1. Creşterea unui element de activ
(modificarea o notăm cu“+x”) şi, concomitent şi
cu aceeaşi sumă, micşorarea unui alt element de
activ (modificarea o notăm cu “–x”).
Ecuaţia care reprezintă acest tip de modificare este
de forma:
A + x - x = Kp + D
Dacă la tipul de modificare prezentat mai sus
se introduce gruparea elementelor bilanţiere
după destinaţie şi provenienţa lor, respectiv
activ şi pasiv, ecuaţia este de forma:
A+x–x=P
Remarci:
• Modificări numai în activul bilanţier.
• Totalul activului rămâne neschimbat.
• Egalitatea bilanţieră se păstrează.
Tipul 3.2. Creşterea unui element de capital propriu (+x)
şi, concomitent şi cu aceeaşi sumă, micşorarea unui
alt
element
de
capital
propriu
(–x).
Ecuaţia care reprezintă acest tip de modificare este de
forma: A = (Kp+ x - x) + D
Remarci:
• Modificări numai în capitalul propriu.
• Totalul capitalului propriu plus datorii rămâne
neschimbat.
• Egalitatea bilanţieră se păstrează
SAU
Tipul 3.2. Creşterea unui element de datorii (+x) şi,
concomitent şi cu aceeaşi sumă, micşorarea unui alt
element de datorii (-x).
Ecuaţia care reprezintă acest tip de modificare este de
forma:
A = Kp + (D + x - x)
Remarci:
• Modificări numai în datorii
• Totalul capitalului propriu plus datorii rămâne
neschimbat
• Egalitatea bilanţieră se păstrează
SAU
Tipul 3.2. Creşterea unui element de capital propriu (+x)
şi, concomitent şi cu aceeaşi sumă, micşorarea unui
element de datorii (-x).
Ecuaţia care reprezintă acest tip de modificare este de
forma : A = (Kp + x) + (D – x)
Remarci:
• Modificări în capitalul propriu şi în datorii.
• Totalul capitalului propriu creşte şi totalul datoriilor
se micşorează.
• Egalitatea bilanţieră se păstrează.
SAU
Tipul 3.2. Micşorarea unui element de capital propriu (x) şi, concomitent şi cu aceeaşi sumă, creşterea unui
element de datorii (+x).
Ecuaţia care reprezintă acest tip de modificare este de
forma : A = ( Kp – x ) + ( D + x)
Remarci:
• Modificări în capitalul propriu şi în datorii.
• Totalul capitalului propriu se micşorează şi totalul
datoriilor creşte.
• Egalitatea bilanţieră se păstrează.
Dacă la tipul de modificare de mai sus se
introduc elementele bilanţiere de activ şi
pasiv, ecuaţia care le reprezintă este de forma:
A=P+x–x
Rezultă că se produc modificări numai in pasivul
bilanţului, în sensul creşterii unui element de
pasiv (+x) şi, concomitent şi cu aceeaşi sumă,
micşorarea unui alt element de pasiv (-x).
Totalul pasivului rămâne neschimbat şi se
păstrează egalitatea bilanţieră.
CONCLUZII
• Fiecare operaţie economică produce o
modificare a patrimoniului (ca
volum/structură)
• După fiecare operaţie economică trebuie
întocmit bilanţul  foarte laborios
• Prin bilanţ (uri) NU se poate urmări
GESTIONAR evoluţia individuală a FIECĂRUI
element patrimonial / venit/
cheltuială/rezultat
• În contabilitate, pentru a înregistra,
calcula şi controla existentul şi
modificările în sens contrar (creşteri,
micşorări)
ale
fiecărui
element
patrimonial, venit, cheltuială sau rezultat,
într-o anumită perioadă de timp, vom
folosi instrumentul: CONT.

similar documents