електротермички апарати

Report
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ АПАРАТИ И
УРЕЂАЈИ У ДОМАЋИНСТВУ
Према врсти претворене елекричне енергије
апарате у домаћинству делимо на:
- ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКЕ
- ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКЕ
- КОМБИНОВАНЕ АПАРАТЕ
- РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
-то су сви апарати који електричну енергију
претварају у топлотну.
Како то долази трансформације електричне
енергије у топлотну?
-проласком
електричне
струје
кроз
проводник, услед постојања електричног
отпора,
долази
до
трансформације
електричне енергије у топлотну.
Количина ослобођене енергије у времену према
Џуловом закону износи:
Q – количина топлoте
U – напон
I – јачинa ел.струje
R – отпoр
t - времe
Q=U•I•t
Q = I2 • R • t
Q = U2/R • t
Како се зове део без кога ови апарати не могу да
раде?
Сви електротермички уређаји без обзира на намену и
конструкцији садрже најважнији део, грејну жицу
(грејач).
Начињен је од материјала који има велики специфични
отпор.
Напон на крајевима проводника
Зависи од врсте материјала
Материјали од којих се израђују грејне жице, морају
да издрже и високе температуре, а да се не истопе.
Најпознатији су легуре:
цекас и
кантал
Дужина и попречни пресек грејнe жице зависе од
снаге потрошача.
P= U I (W)
Који су најпознатији електротермички уређаји у
домаћинству?
У домаћинству се највише користе:
 електрични решо
 електрични штедњаци
 електрични бојлери
 грејалице
 електричне
 инфра-грејалице
 електрични радијатори
 електрична пегла
ПЕГЛА
И НАРАВНО
Која је улога термостата ?
- уређај који служи за регулацију температуре
Како ради?
- принцип рада је заснован дејству биметала
Шта је биметал?
- биметал су две металне траке од којих свака
има различите топлотне коефицијенте
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКИ
Шта раде електромеханички апарати?
Електромеханички апарати претварају електричну
енергију у механичку.
Који су то електромеханички апарати?
У ову групу уређаја спадају:
 вентилатори
 усисивачи прашине
 миксери
КОМБИНОВАНИ
Шта раде комбиновани апарати?
Комбиновани апарати претварају електричну
енергију у механичку и топлотну
Који су то комбиновани апарати?
У ову групу уређаја спадају:
 термоакумулционе пећи
 електричне машине за прање веша
 фен за косу
РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ
Шта раде расхладни уређаји ?
Расхладни уређаји претварају електричну енергију у
расхладну.
Који су то расхладни уређаји ?
У ову групу уређаја спадају:
 фрижидер
 замрзивач
 клима уређај
Латентна топлота
Латентна топлота се најчешће назива
"скривеном", јер не доводи до промена
температуре супстанце.
Када течност испарава (претвара се у гас) она
добија топлоту из околне средине(унутрашњост
фрижидера), али се њена температура не
повећава, јер је та топлота у облику латентне
топлоте - она се у течности која испарава
троши на промену распореда и места атома у
структури течности претварајући је у гас.
Када се гас у кондензатору хлади и кондензује у
течност, латентна топлота се ослобађа током
супротног процеса. Циклус се стално понавља.
Унутрашњост фрижидера је топлотно изолована
од околине дуплим зидовима и топлотним
изолатором. Регулација температуре у
унутрашњости фрижидера остварује се
термостатом и износи око +4 - 80Ц.

similar documents