doc. dr. med. Tomislav Franić

Report
Nasilje - uzroci, posljedice,
prevencija
Doc.dr.sc. Tomislav Franić, dr.med.
Ambulanta za dječju i adolescentnu
psihijatriju
10. sijećnja2013
AZOO Split
Prije, poslije
• A što za vrijeme nasilja?
10. sijećnja2013
AZOO Split
Nasilje i psihijatrija?
10. sijećnja2013
AZOO Split
Koji je naš način pristupa rješavanju
problema raznih vrsta?
10. sijećnja2013
AZOO Split
10. sijećnja2013
AZOO Split
Nasilje i ono što je u podlozi – je li
uvijek neprihvatljivo?
Institucionalno
Kanalizirano
10. sijećnja2013
AZOO Split
Institucionalno
10. sijećnja2013
AZOO Split
Kanalizirano
10. sijećnja2013
AZOO Split
Fizičko
•
•
•
•
•
Guranje
Šamaranje
Čupanje kose
Udaranje rukama, nogama ili predmetima
Nanošenje povreda različitim vrstama predmeta
ili oružja
• Ubojstvo
10. sijećnja2013
AZOO Split
Psihičko
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Različite zabrane
Prijetnje
Ucjene
Vrijeđanje, ponižavanje
Ismijavanje u javnosti
Nazivanje člana obitelji psihički bolesnim ili nestabilnim
Kontrola kretanja i kontakata, izolacija
Biti autoritet pod svaku cijenu
Samostalno odlučivati o svemu
Ignoriranje i poricanje zlostavljanja
Šale na račun nasilja
10. sijećnja2013
AZOO Split
Ekonomsko
• Uskraćivanje i oduzimanje financijskih
sredstava
• Neplaćanje alimentacije
• Sprečavanje zapošljavanja i financijske
samostalnosti
• Svi drugi oblici ostavljanja člana obitelji bez
sredstava za život
10. sijećnja2013
AZOO Split
Seksualno
• Prisiljavanje na seks
• Ponavljanje neželjenih dodira
• Ponavljanje neželjenih seksualnih zahtjeva i
postupaka
• Silovanje
• Incest
10. sijećnja2013
AZOO Split
Posljedice nasilja
10. sijećnja2013
AZOO Split
Fizičke
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ozljede na licu
ozljede na prsnom košu, grudima
podljevi i ogrebotine po tijelu
iščašenja, napukline ili lomovi kostiju
opekline različitog stupnja
ozljede nožem ili drugim predmetima
tragovi gušenja na vratu
izbijeni zubi
povrede bubnjića
ozljede u genitalnom području
želučane smetnje
bol u mišićima
slabokrvnost
glavobolje
proljevi
problemi s disanjem
nemogućnost zadržavanja mokraće
invaliditet
10. sijećnja2013
AZOO Split
Psihičke
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
napetost i nemir, osjećaj slabosti
osjećaj straha (za sebe, svoj život, život dragih joj osoba)
osjećaj srama i krivnje
osjećaj ljutnje i ogorčenosti
nesigurnost
potištenost
rastresenost
nedostatak strpljenja
nesanica, noćne more
narušeni odnosi
gubitak seksualne zelje u dužem razdoblju
depresivnost
10. sijećnja2013
AZOO Split
Promjene u ponašanju
•
•
•
•
•
smanjivanje ili prekid komunikacije s drugima
prestanak brige o dužnostima
zapušten izgled
pretjerano uzimanje hrane ili izgladnjivanje
pretjerano pijenje alkoholnih pića, kave,
pretjerano pušenje
• agresivno ponašanje prema sebi i drugima
• pokušaj samoubojstva
10. sijećnja2013
AZOO Split
Ekonomske i socijalne
•
•
•
•
•
•
•
•
obitelj ostaje bez sredstava za život
ograničena sloboda odlučivanja i kretanja
osiromašenje društvenog života
smanjeni kontakti s drugima
povlačenje žrtve od drugih
česti izostanci
narušeni odnosi s obitelji
osramoćenost u sredini
10. sijećnja2013
AZOO Split
Kako izgleda naš nasilnik/ca
• Fizički obračuni
• Vršnjačko zlostavljanje bullying, cyber-bullying
10. sijećnja2013
AZOO Split
803 dvanaestogodišnjaka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Socioekonomski parametri
Struktura obitelji
Obiteljski odnosi
Odnos prema školi
Religioznost
Sudioništvo roditelja u domovinskom ratu
Rizična ponašanja
Depresivnost
Osobine ličnosti
10. sijećnja2013
AZOO Split
10. sijećnja2013
AZOO Split
10. sijećnja2013
AZOO Split
10. sijećnja2013
AZOO Split
10. sijećnja2013
AZOO Split
10. sijećnja2013
AZOO Split
10. sijećnja2013
AZOO Split
Što je potrebno za pojavu nasilja?
10. sijećnja2013
AZOO Split
Sukob
• Dvoje ili više upletenih doživljavaju razlike
neuskladivim ili vide jedni druge kao prijetnju
svojim potrebama, vrijednostima ili
sredstvima. Postojanje suprotnih zbivanja,
nastojanja, ponašanja i čuvstava te doživljaji
uzajamno suprotnih interesa.
10. sijećnja2013
AZOO Split
• Interakcija među stranama.
• Neuskladive razlike.
• Korisnost sukoba.
10. sijećnja2013
AZOO Split
Facilitatori nasilja
•
•
•
•
•
•
Nemogućnost kontroliranja emocija
Poremećaji raspoloženja
Instrumentalno nasilje/način komunikacije
Osiguravanje kontrole
Naučeno ponašanje (obitelj, mediji)
Duševni i tjelesni poremećaji uključujući i
uporabu odnosno apstinenciju od različitih
psihoaktivnih tvari
10. sijećnja2013
AZOO Split
Dodajmo još i adolescenciju
• Period donošenja sub-optimalnih odluka
oslonjenih na afekt, slabe kontrole impulsa i
rizičnih izbora
10. sijećnja2013
AZOO Split
Nekontrolirane emocije-ljutnja
• Ljutnja je jedna od najsnažnijih emocija.
• To je način na koji tumačimo bolni osjećaj i
tjelesne znakove koji se javljaju kao reakcija na
situaciju koja je ugrožavajući, na situaciju u
kojoj prvo poželimo ili napasti druge i osvetiti
se za tu bol, ili pobjeći.
10. sijećnja2013
AZOO Split
• Ova stresna reakcija se javlja kada smo
prestrašeni, kada osjećamo snažan strah ili
prijetnju, kada vjerujemo da su stvari oko nas
izvan kontrole ili kada osjećamo nesigurnost,
neizvjesnost ili kad nemamo povjerenja u
sebe. Ljutnja općenito služi kao zaštita od neke
vrste emocionalne ili fizičke boli.
10. sijećnja2013
AZOO Split
Poremećaji raspoloženja
• Depresivnost
• Razdražljivost
10. sijećnja2013
AZOO Split
Instrumentalno nasilje/način
komunikacije
10. sijećnja2013
AZOO Split
10. sijećnja2013
AZOO Split
DOBRA KOMUNIKACIJA
LOŠA KOMUNIKACIJA
AKTIVNO SLUŠANJE
LOŠE SLUŠANJE
Slušam
Razumijem
Provjeravam jesam li razumio
Pitam
Pseudoslušanje
Jednoslojno slušanje
Selektivno slušanje
Otimanje riječi
Obrambeno slušanje
Slušanje u zasjedi
JA-PORUKE
Kako se ja osjećam
Koje su posljedice
Što osjećam
Što predlažem
10. sijećnja2013
TI-PORUKE
Zapovijedanje
Omalovažavanje
Okrivljavanje
Izrugivanje
Prebacivanje odgovornosti
AZOO Split
Tehnologija u komunikaciji?
• BTW, WTF, LoL, Thx, 4U, -:),ASAP,
10. sijećnja2013
AZOO Split
Kontrola
10. sijećnja2013
AZOO Split
Naučeno ponašanje (obitelj, mediji)
• Izloženost eksplicitnom ponašanju
• Djeca odrasla u nasilnom okružju i
zlostavljanja djeca imaju veću šansu da
postanu nasilni
10. sijećnja2013
AZOO Split
• Socijalno-kognitivni deficiti
• Slabije prepoznavanje emocija
• Slabija sposobnost izražavanja i verbalizacija
vlastitih osjećaja i stanja
10. sijećnja2013
AZOO Split
• Zlostavljana djeca razvijaju visoko uzbunjivi
kognitvni stil reaktivan na znakove osobne
ugroženosti.
• Misatribucija
10. sijećnja2013
AZOO Split
Socio-emocionalna adaptacija
• Zlostavljač želi postići prihvaćanje i
dobrovoljnost djeteta.
• Psihološka kontrola bazirana na strahu i
pokušaju derogiranja djetetovog doživljaja
sebe
• Posljedice na razvoj koncepcije sebe, drugih i
regulacije afekta.
10. sijećnja2013
AZOO Split
Prosječno američko dijete
Provede:
• 28 sati tjedno ispred televizora
• 30 sati tjedno u učionici
• 39 minuta u razgovoru u četiri oka s jednim od roditelja
Do završetka srednje škole:
• Provede 18 000 sati ispred televizora, a samo 13 000 sati u
učionici
• Vidi na TV-u 200 000 nasilnih činova i 16 000 ubojstava
10. sijećnja2013
AZOO Split
Nasilje u medijima mehanizmi učinka
• Učenje promatranjem i usvajanje tuđih obrazaca
ponašanja
• Oponašanje primjena tih obrazaca
• Razvoj specifičnih agresivnih shema i obrazaca
ponašanja u određenim situacijama
• Aktivacija agresivnih shema
• Automatizacija u slučaju učestalih aktivacija
• Podraženost fiziološki odgovora na podražaj
• Transfer i misatribucija izvora agresivnog podražaja
10. sijećnja2013
AZOO Split
1. U video igri dijete promatra i oponaša za igru specifične
akcije poput poput pojačane budnosti i reakcije na moguće
prijetnje i automatski odgovor da se izbjegne uništenje
2. Nesvjesni proces razvoja agresivnih shema i obrazaca
ponašanja koje postaju vodič za ponašanje u specifičnim
situacijama.
3. Opetovano ponavljanje kroz video igru da bi se postigao
uspjeh u igri ti obrasci se automatiziraju.
4. Automatizacija dovodi do toga da su agresivni obrasci
ponašanja lakše dostupni i u repertoaru ponašanja izvan video
igre i postoji velika mogućnost njihove primjene u situacijama
negativne podraženosti pa čak i na neutralni podražaj
procesom misatribucije. Npr. gesta na školskom hodniku se
shvati kao izrugivanje ili agresija i agresijom se i odgovori.
10. sijećnja2013
AZOO Split
Desenzitizacija
Iskorijenjivanje odgovora na nasilni podražaj
- kognitivnog,
- emocionalnog
- ponašajnog
10. sijećnja2013
AZOO Split
Kognitivna desenzitizacija
Kod osobe koja je nekad smatrala nasilje
rijetkom i šokantnom pojavom kada iskusi ili
svjedoči nasilju dovodi do vjerovanja da je
nasilje uobičajeno i gleda na njega bez
osobitog negativnog naboja
10. sijećnja2013
AZOO Split
Emocionalna desenzitizacija
Gubitak nekadašnjih uznemirujućih negativnih
emocionalnih reakcija
10. sijećnja2013
AZOO Split
Ponašajna desenzitizacija
Izostanak intervencije za zaustavljanje nasilja
ili čak počinjenje nasilnog djela
10. sijećnja2013
AZOO Split
Neizravno populariziranje agresije
• Subliminalne poruke
10. sijećnja2013
AZOO Split
Malo kontroverzije za kraj
• Odgovornost žrtve?
• Da li kastriramo zabranom svake agresije?
10. sijećnja2013
AZOO Split
Reference
• Franic T, Kralj Z, Marcinko D, Knez R, Kardum G (2013): Suicidal
ideations and sleep related problems and early adolescence. Early
Intervention in Psychiatry accepted for publication on 09. Dec 2012.
• Franic T, Kardum G, Marin Prizmic I, Pavletic N, Marcinko D. (2012)
Parental involvement in the war in Croatia 1991-1995 and
suicidality in Croatian male adolescents. Croatian Medical Journal.
53:244-53.
• Franic T, Dodig G, Kardum G, Marcinko D, Ujevic A, Bilusic M. (2011)
Early adolescence and suicidal ideations in Croatia:
sociodemographic, behavioral, and psychometric correlates. Crisis.
32:334-45.
• PSIHOSOCIJALNI TRETMAN POČINITELJA NASILJA U OBITELJI
Priručnik za voditelje tretmana Jusupović D, Žižak A, Ajduković D,
Kraljević, Ajduković M, Vrban I Društvo za psihološku pomoć,
Zagreb, 2010
10. sijećnja2013
AZOO Split

similar documents