Muat Turun Bahan

Report
Maklumat Asas Sekolah
NAMA SEKOLAH
KOD SEKOLAH
KATEGORI SEKOLAH
NAMA PENGETUA / GURU BESAR
GRED JAWATAN
KELULUSAN AKADEMIK TERTINGGI
TEMPOH PERKHIDMATAN
TEMPOH BERKHIDMAT DI SEKOLAH SEKARANG
Hala tuju sekolah (Goal Setting)
• Sasaran skor komposit dalam NKRA 2012
• Sasaran peperiksaan awam tahun 2012
– GPS
– Peratus Menguasai
– Peratus Cemerlang
• Sasaran kemenangan dalam kegiatan kokurikulum 2012
–
–
–
–
olahraga
Permainan
Ko akademik
Unit beruniform / persatuan / kelab
• Sahsiah murid – Penurunan kes disiplin sebanyak ……..%
• Pengurusan kewangan sekolah
– Tahap laporan audit 3 tahun
• Penurunan kes-kes aduan .. %
Realiti checking (Rujuk SJQ 1 dan SJQ 2)
• Pencapaian SKPM versi 2003( nKRA) ikut skor setiap
elemen dalam bentuk graf selama 3 tahun (12 graf)
• Pencapaian SKPM Versi 2010 ( e-Penarafan) ikut skor
setiap Standard yang ditetapkan dalam bentuk graf(5
graf)
• Pencapaian Skor Komposit selama 3 tahun dan Band
prestasi sekolah
• Maklumat Kejayaan / Pengiktirafan / Anugerah Yang
Diterima Oleh Sekolah (Tiga Tahun Terakhir)
• Pencapaian LINUS / PINCH
• Status MBMMBI dan 1M1S
Option Exploration (Pilihan lain)
• ANALISA SWOT
• ISU-ISU SEKOLAH
Will / What next :
1. PELAN TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN
SEKOLAH
2. PELAN KONTIGENSI ( PELAN B) YANG
AKAN DILAKSANAKAN
CONTOH (Option and Will Do)
PROGRAM PENAMBAHBAIKAN SEKOLAH
(SCHOOL IMPROVEMENT PROGRAMME- SIP)
TAHUN 2012
BIL
1.
2.
PROGRAM AKADEMIK 2011
KELAS BIMBINGAN INTENSIF
i.
Kelas Bimbingan Harian
ii.
Kelas Bimbingan Sabtu
iii. Kelas Bimbingan Cuti
Sekolah
iv. Kelas Bimbingan Cuti
Sekolah
(Sebelum dan selepas
Cuti Hari
Raya Aidilfitri)
Majlis Mohon Restu

Bacaan ikrar

Penyerahan ikrar

Acara mohon restu
Bacaan selawat

Telah dilaksanakan
CADANGAN SIP 2012
TINDAKAN
Kelas Tambahan kepada kumpulan murid “NearMiss” (cemerlang / lemah) secara berjadual oleh
Guru besar dan GPK mulai jam 2.10 hingga jam
3.00 petang
Guru-guru Tahun 6 dan Guru
Ganti Tahun

Set soalan
diperbanyakkan di
pejabat

Telah dilaksanakan
Majlis akan diadakan dua kali iaitu pada Januari
dan sebelum UPSR sebenar.
Panitia Agama Islam
Pn. Fujiah Muri
En. Ahmad Farhan M. Khalil
Semua guru, PIBG.
CONTOH GRAF BAGI SIPB-Qj
CONTOH GRAF PENCAPAIAN SKPM NKRA
SKPM 2003
2009
4.3
2010
2.4
2011
2

similar documents