Rakenneterästen ainemerkinnät

Report
TERÄSTEN AINEMERKINTÖJÄ
Esimerkkejä kaupallisista merkinnöistä
Esimerkkejä EN-standardimerkinnoistä
Rakenneterästen
Laser 250C
Rakenneteräs
Luja rakenneteräs
ainemerkinnät
Multisteel
S 355 K2
Optim 650 MCAvaa
-> Diaesitys
EN-10025-2
-> Alusta Seuraavilla dioilla selvittelemme, mitä standardimerkinnät tarkoittavat.
Napsuttele hiiren vasemmalla painikkeella tai nuolinäppäimellä
(nuoli alas)
PowerPoint-esitys alusta loppuun. Nuolinäppäimellä (nuoli ylös)
Imatra taaksepäin
520
pääset
vaihe vaiheelta.
Rakenneteräs
Imatra
550 esityksen paina Esc-nappia.
S 355 J2
Kun haluat
lopettaa
Koneteräs
Hydax 15
Rakenneteräksiä on saatavissa levyinä, tankoina, putkina, profiileina jne.
Niitä käytetään nimensä mukaisesti erilaisissa rakenteissa.
SEURAAVASSA MUUTAMA ESIMERKKI
Asennusvalmis akseli
Aihioita
Niistä sorvaamalla valmistettuja akseleita
Rakenneteräksen standardien mukaiset merkinnät ovat muuttuneet seuraavasti:
SFS 200
SFS-EN 10025
SFS-EN 10027-1 EN-10025-2
(1986)
(1991)
(1993)
(2004)
Merkinnän
edessä oleva S
Fe 37 D
Fe 360 D
S 235 J2G3
S 235 J2+N
tarkoittaa
Fe 44 B
Fe 430 B
S 275 JR
S 275 JR+N
rakenneterästä.
Fe 52 D
Fe 510 D
S 355 J2G3
S 355 J2+N
kp/mm22
Jännitys N/mm
Murtolujuus kp/mm
N/mm22
RAKENNETERÄKSIEN STANDARDIMERKINTÖJEN PERIAATTEET
Myötölujuus N/mm2
Nyt
Newton
on
Kilopondi
oli
Luku
tarkoittaa
voiman
voiman
yksikkö
nytyksikkö
myötölujuutta
1 kg 2
N/mm
Venymä %
Työpaikalla käytetään sekaisin
uusia ja vanhoja merkintöjä.
Painovoima
noin
10 N
1 kp
Jännitys-venymä-piirros
Fe 37 D
Fe 44 B
Fe 52 D
Fe 360 D
Fe 430 B
Fe 510 D
S 235 J2G3
S 275 JR
S 355 J2G3
S 235 J2+N
S 275 JR+N
S 355 J2+N
Muutokset pähkinänkuoressa:
Rakenneteräksen lujuus ilmoitettiin ennen murtolujuutena,
ensin kp/mm2, sitten N/mm2.
Kirjain kertoi hitsattavuudesta.
Nyt lujuus ilmoitetaan
myötölujuuden mukaan N/mm2.
Laatuluokka (esim. J2) kertoo
iskusitkeydestä. Viimeinen kirjain
teräksen toimitustilasta.
Iskusitkeys saadaan
selville iskukokeessa
Lämpötila
1. Koesauva saatetaan
haluttuun lämpötilaan.
2. Sauva isketään poikki heilurivasaralla ja mitataan
katkaisuun kulunut iskuenergia.
SITKEÄ
Laatuluokka
esim. JR ja J2
S355J2 S355JR
HAURAS
27 J

similar documents