Erasmus Öğrenim Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı

Report
Anadolu Üniversitesi, Erasmus Ofisi
19 Nisan 2013
Adım adım….
Eşleştiğiniz üniversitenin web
sayfası
Bölüm koordinatörleri
UİB web sayfası
E-mail / Yüz yüze Görüşme
Başvuru Süreci
 Nomination
 Başvuru: Online başvuru, fax, posta
 Learning Agreement (LA)
 Karşı kurumdan istenilebilecek belgeler


Transkript, başvuru formu, LA, pasaport numarası/fotokopisi,
dil seviyesi gösterir belge ve hatta bazen lise diploması…
Önümüzdeki haftalardan itibaren
başvuru sürecinde ofisimizin sizin için hazırladığı
harçsız pasaport belgelerinizi alıp pasaport işlemlerine
başlayabilirsiniz.
EILC / Erasmus Intensive Language Courses
EILC nedir?
Yaygın olmayan dillerin konuşulduğu ülkelerde Erasmus hareketliliği (staj
ve/veya öğrenim) gerçekleştirecek öğrenciler için gidilen ülkede, 3-6 hafta
arasında süren yoğunlaştırılmış dil kurslarıdır.
• Ancak faaliyetinizi gerçekleştireceğiniz ülkede var olan EILC kurslarına
katılabilirsiniz.
• Kurslar için herhangi bir ücret ödemezsiniz.
Nereye baksam? Nereden araştırsam?
Ulusal Ajans’ın web sayfası
http://www.ua.gov.tr/programlar/hayatboyu-%C3%B6%C4%9Frenmeprogram%C4%B1/erasmus-program%C4%B1/alt-faaliyetler/ulusal-ajans-merkezlifaaliyetler/erasmus-yo%C4%9Fun-dil-kurslar%C4%B1
Avrupa Komisyonu’nun web sayfası
http://ec.europa.eu/education/erasmus/eilc_en.htm
Kabul Mektubum Geldi 8)
 UİB’den vize mektubu alınacak. (1-3 gün)
Gerekli belgeler;
Öğrenci bilgi formu, kabul mektubu, başvuru formu, hibe
sözleşmesi, taahhütname, sigorta poliçesi, Learning
Agreement, Fakülte yönetim kurulu kararı

 Konsolosluktan vize alınacak. (1-9 hafta)

Vize sürecinin araştırılması (web, telefon, eski Erasmus
öğrencileri, facebook gruplarımız….)
Vize
 Çek Vizesi
 2-3 ay
 Nereden
Fransa Vizesi
• Vize almak için Campus France
(CEF) sistemine üye olmalısınız.
www.turquie.campusfrance.org
• Aracı firma yok.
başvurmalıyım?
İstanbul - Ankara
 Hollanda Vizesi
 Uzun Dönem Vize
 Teminat (6000 Avro civarı)
 Kısa Dönem Vize
 Vize gideceğiniz okul
(90 güne kadar)
aracılığı ile alınıyor.
 Polonya Vizesi
 Konsolosluk
 Vfsglobal aracı şirket
(ücretli)
Sigorta
 30.000 Avro kapsamlı seyahat&sağlık sigortası
 Sigortanızın yurtdışında geçerliliği olmasına
dikkat!
 Almanya’ya gidecekler için SSK’lı iseniz AT11 ya da
AOK (70 Avro civarı).
 Öğrencilerimizden aldığımız geri dönüşlere göre
Hollanda öğrenim öğrencileri için de «mesuliyet
sigortası» isteyebiliyor.
Learning Agreement - LA
 Öncelikle «Learning Agreement Hazırlama Kılavuzu» okuyunuz.
 LA mutlaka bölüm koordinatörü ile birlikte hazırlanır, karşı kuruma 3
nüsha olarak gönderilir.
 LA karşı kurumdan imzalanıp gelmedikçe dosyanız tamamlanmış
sayılmaz ve hibeniz yatırılmaz!
 Ders eşleştirmeleri yapılarken önemli olan nokta, eşleştirilen derslerin
ECTS değerlerinin bire bir olması değil, her iki taraftaki ECTS
toplamlarının uygun olmasıdır.
 Karşı kurumda alınan bir ders üniversitemizde iki ders ya da daha çok
derse eşlenebileceği gibi, karşı kurumda alınan birden fazla ders
üniversitemizde tek derse eşleştirilebilir.
 LA’daki toplam kredi miktarınız 28-32 aralığında olmalıdır.
 Karşı kurumda alacağınız her dersin AÜ’de bir karşılığı olmalı!
 AÜ.’de aldığınız kredi toplamı, karşı kurumdan aldığınız kredi
toplamını geçemez.
 Örnek;
Karşı Kurum
= (32,30,28...)
30
32
Anadolu Üniversitesi
= (32,30,28….)
29
30
LA Değişiklik Sayfası
 Gittikten sonra 15 gün içinde (eğer gerekliyse)ders
değişiklik işlemlerinizi yapmanız gerekmektedir.
 Daima ilk LA’nızı temel almalısınız.
 Ekleme-Çıkarma işlemi sonundaki toplam ECTS
miktarları uyumlu olmadır. (28-32)
 İlk LA’nızda olmayan bir dersi çıkaramazsınız.
 Belgenizi göndermeden önce imzalamayı ve
imzalatmayı unutmayın.
 Erasmus hareketliliğiniz boyunca yalnız bir kez ders
değişikliği yapabilirsiniz.
Hibe Konusu
 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi
Başkanlığı (Ulusal Ajans)her akademik yıl başlamadan
önce 28 AB üyesi ülkenin yaşam standartlarına göre
Erasmus öğrencilerine verilecek olan aylık hibe
miktarlarını belirler
 Hareketlilikten faydalanan Erasmus öğrencisine verilen
mali destek, tüm masrafları karşılamak amacıyla değil
hareketlilikten kaynaklanan masraflara katkıda bulunmak
amacıyla verilmektedir.
Nasıl Hesaplanır?
Hibelerin ödenmesinde ayı tamamlamayan
süreler için aşağıdaki tabloya göre hareket
edilir.
Önemli Bilgi: 1 gün bile hibe miktarını değiştirir!
1-3 GÜN ARASI
0
4-10 GÜN ARASI 11-17 GÜN
ARASI
18-24 GÜN
ARASI
25 GÜN VE
ÜZERİ
¼ Aylık Hibe
¾ Aylık Hibe
Tam Aylık Hibe
½ Aylık Hibe
Ödemeler
%80’LİK KISIM
 «Karşı kurum onaylı Learning Agreement» ve «Fakülte Yönetim Kurulu
Kararı» dahil tüm belgelerin tam olması gerekir.
 Öğrencinin Kabul Mektubuyla beyan ettiği tarih aralığına göre
hesaplanır. Kabul mektuplarında kesin tarih aralığı olması zorunludur.
Şayet yoksa öğrenci karşı kurumun akademik takvimini beyan etmek
zorundadır.
 Hibenizin öncelikle kabul mektubunuza göre tahmini olarak
hesaplanır ve hesaplanan bu miktarın %80’i ilk ödeme (avans) olarak
hesabınıza yatırılır.
 VİZE!!!! Hibenizi yatırabilmemiz için pasaportunuzdaki vize sayfasının
fotokopisini beyan etmeniz gerekmektedir.
Ödemeler
%20’LİK KISIM
 Erasmus öğrenim faaliyeti sonunda aldığı Katılım Belgesi’nde
(Certificate Of Attendance) yer alan kesin öğrenim süresi pasaport ile
teyit edilerek hak edilen kesin hibe hesaplanır.
 Erasmus öğrenim hareketliliğiniz 3 aydan kısa süremez.
 Öğrenim gördüğünüz tarihler arasında, 5 günden uzun olacak şekilde
ülke ya da şehir değiştirmeniz durumunda, bu süre toplam hibenizden
kesilecektir. (hafta sonları ve bulunduğunuz kurumun resmi tatilleri
hariç)
 Eğer, devamsızlık, sınava girmeme gibi sorumluluklarınızı yerine
getirmediğinizi gösteren bazı nedenlerden dolayı derslerden kaldıysanız
kesin hesabınızın %20’si ödenmez/iade alınır!
DİKKAT! Hibe miktarınız döndüğünüzde değişebilir!
Hibeyi nasıl alacağız?
 Erasmus Değişim Programına katılan
yararlanıcıların kendi adına Є hesabı açmaları
zorunludur.
 Açılacak olan hesabın T.C. Ziraat Bankası Anadolu
Üniversitesi Şubesi’nde olması halinde hesap
aktarımında kolaylık ve kesintisiz ödeme
yararlanıcının lehine olmaktadır.
 Hibenizin siz yurtdışına çıktıktan sonra yatması
olasılığına karşı Avro hesabınızla ilgili vekalet
vermeniz yararlı olacaktır.
Dönmeden Önce
 Mutlaka ama mutlaka Confirmation
Letter alınır.
 Mümkünse Transcript of records alınır
 Başarsız olunan dersler için açıklama
mektubu alınır. (Ders takip formuFailure Pursuit Form)
“Sadece bi’ şey soracaktım, bi’ belge verecektim.”
Ne zaman gelsem ki?
GÖRÜŞME SAATLERİ
Pazartesi – Perşembe : 14.00-16.00
Salı – Cuma
: 10.00-12.00
Çarşamba
: 10.00-12.00
14.00 – 16.00
Yazışmalar
Hmm… bir e-posta adresi alsam.
Alsam da adresimi ne koysam?
Yabancılar da anlasın isterim.
[email protected]
[email protected][email protected] mi desem?
Buldum buldum;
[email protected] koyacağım adımı
Yazışmalar
Teknikler:
 Derin nefes alma tekniği
 Karşımdaki kimdir, ne yapar düşünme tekniği
Pratik hesaplar:
 Bir e-posta aynı anda kaç kişiye gönderilebilir?
 Cevap almak için ideal bekleme süresi ne kadardır?
 Hangi konuda kime e-posta atmalı?
Lütfen, ailelerinizi belirli periyotlarla arayınız
ve kendilerini merakta bırakmayınız 
Teşekkürler & Başarılar
Erasmus Ofisi

similar documents