Bild 1 - Trafikverket

Report
Utvidgat program ”Framtidens kapacitetstilldelning”
Ordförande Catrine Carlsson
Programchef Rolf Haraldsson
Marknadsanpassad
planering av kapacitet
(MPK)
Prioriteringskriterier
för samhällsekonomisk
effektiv tågplanering
Optimerad
banarbetshantering
(OBS)
”Regeringsuppdrag
Utveckling av
kvalitetsavgifter”
Sponsor: Catrine Carlsson
Sponsor: Lennart Kalander
Sponsor: Catrine Carlsson
Sponsor: Namn Namn
PL: Christian Tham
PL: Rolf Haraldsson
PL: Jan Gilbertsson
PL: Namn Namn
Ansökan om kapacitet
(AoK)
Banavgifter som
styrmedel
Fakturering JNB
2014-2015
Sponsor: Jonas Westlund
Sponsor: Håkan Persson
Sponsor: Hans Stenbacka
PL: Christer Sundberg
PL: Per-Erik Westin
PL: Mats Lindqvist
Successiv tilldelning
(ST)
”nn”
Sponsor: Hans Stenbacka
Sponsor: Namn Namn
PL: Bo Hedlund
PL: Namn Namn
”Strategisk utveckling”
Anders Svensson

similar documents