Урок 16

Report
Урок 16
Стиснення, архівація та
розархівації данных.
Архіватори. Робота з архівами.
Визначення
Стиснення даних - спосіб кодування даних для зменшення
їх обсягу.
Види стиснення
З втратами
Формати
Jpeg, gif, png mp3,
mpeg
Без втрат
Doc, wav, bmp, rtf, txt
Архіватори - спеціальні програми, які стискають дані для компактного
зберігання (без втрат).
Історія появи архіваторів
1991 компанія Nico Mark Computing
Inc
Утиліта Zip, LHA, RAR і ARJ
Носії інформації на ПК дискети:
5.25 ", 3.5"
1993 RAR 1.3
1995 WinZip(Фил Кац),
WinRAR (Євген Рошал)
Носії інформації на ПК CD, DVD:
700Мб, 4,7 Гб
Зараз WinRar, WinAce,
2001 7Zip (Ігор Павлов) і WinZip .
Архіватори
WinAce
Завантажити безкоштовно 7Zip
http://sourceforge.net/projects/sevenzip/files/7-Zip/4.65/7z465.exe/download
Де скачати безкоштовні архіватори
1. 7-Zip http://www.7-zip.org/
2. ALZip http://www.altools.com
3. IZArc http://www.izarc.org/
4. jZip http://www.jzip.com/ru/
5. KGB Archiver http://kgbarchiver.net/
6. PeaZip http://peazip.sourceforge.net/
7. TUGZip http://www.tugzip.com/
8. WinUHA http://www.klaimsoft.com/winuha/
Найкращі результати були відзначені при архівуванні мультимедійних
і графічних файлів .
Можливості архіваторів
дозволяють розміщувати
копії
файлів в архів
переглядати зміст архіву
встановлювати пароль при
витягу файлів з архіву
тестувати цілісність
архіву
витягувати файли з
архіву
Оновлювати архів
видаляти файли з архіву
Перевірити архів на
віруси
Методи стиснення
1. Методи Зіва - Лемпела або «LZ-методи» (LZ77, LZ78,
LZH, LZW)
Перетворення Барроуза-Уіллера («BWT»)
2. Метод Хаффмана або «HUFF» («Huffman Coding»)
3. Метод перетворення Фур'є «FT» («Fourier Transform»)
4. Метод Шеннона-Фано
5. Метод PPM («Prediction by Partial Match»)
6. Метод арифметичного кодування ARC
Технології стиснення
Стиск за «LZ-методом» базується на створенні своєрідного словника, де кожне слово отримує свій порядковий номер, і в
результаті стиснутий файл містить не пропозиції, а послідовність чисел, що істотно скорочує його розмір.
При стисненні за методом Барроуза і Уіллера запакування відбувається в два етапи: на початку здійснюється певне
перетворення даних, потім - сам процес стиснення. На першому етапі відбувається сортування даних, яка отримала назву
«перетворення Барроуза-Уіллера»: у блоці даних різні символи міняються місцями таким чином, щоб забезпечити більш
дієве стиснення на другому етапі.
Кодування за методом Хаффмана описується дещо складніше: воно відбувається завдяки створенню певної таблиці даних і
додавання до неї нових осередків, в результаті чого виходить систематизація даних у вигляді дерева.
Спорідненим методом для кодування Хаффмана є кодування Шеннона-Фано. Алгоритм створення коду Хаффмана
називається знизу-вгору, а Шеннона-Фано - зверху вниз. Кодування за Хаффману завжди дає оптимальні коди, по ШеннонФано іноді використовується трохи більше біт.
Алгоритми Хаффмана і Шеннона-Фано є одними з класичних, тому вони часто використовуються в графічних форматах.
Метод PPM («Prediction by Partial Match»), за яким працює програма WinRAR.
Також варто відзначити метод арифметичного кодування ARC, що став попередником формату архіватора WinZip.
Арифметичне кодування є створенням з стискання файлу нумерації окремих його блоків: у послідовності бітів файлу,
виділяються біти з однаковими частотами для подальшої нумерації.
Предложить лучший вариант перевода
Порівняння роботи архіваторів
Ступінь стиснення, меньше – краще
Ступінь стиснення графічних даних
70%
Скоростной
60%
Быстрый
50%
Обычный
40%
Хороший
Максимальный
30%
W
in
Ac
e
W
in
UH
A
7Zi
p
W
in
RA
R
20%
Програми-архіватори
Архіву формати
тори
Гідності
Недоліки
архівів
WinRAR *.rar, *.zip,
Має потужний
*.iso, *.jar,
алгоритм стиснення і
*.arj, *.cab,
підтримку багатьох
*.lzh, *.ace,
типів архівів, велика
*.tar, *.gz,
кількістьнастроек
Ні
*.uue, *.sfx
WinAce
*.ace, *.zip,
Велика кількість
*.arj, *.lha,
налаштувань, кращу
*.rar, *.cab,
якість стиснення,
Маловідомий формат
(не всіма
підтримується), не
Продовження
Архіва
формату архівів
Гідності
Недоліки
тори
7-Zip
*.zip, *.7z, *.tar
Сильна компресія,
Дуже скупий діапазон
можливість вибору будь- налаштувань програми,
якого методу стиснення, не повністю
високий коефіцієнт
підтримуються деякі
стиснення,
формати, немає
безкоштовність, швидка
можливості створення
швидкість пакування /
архівів, що
розпаковування
саморозпаковуються
Архівація даних у Windows ХР
У контекстному меню об'єкта
вибрати:
Відправити - Стисла ZIP-папка
Архіватор 7Zip
Архіватор WinAce
Архіватор PowerArchiver 2010
Види архівів
 Багатотомні (перший архів або «том» має
розширення. Rar, інші - *. r00, r01 *.)
 Саморозпаковуються (*. ехе)
 Безперервні (це архів у форматі RAR)
Архіватор WinRARWinRAR
Розроблений для Windows, Linux, FreeBSD, DOS, OS / 2, Mac OS X.
RAR для Windows поставляється в двох варіантах:
версія з графічним інтерфейсом - WinRAR.exe; консольна версія - Rar.exe, що запускається з командного
рядка і працює в текстовому режимі.
частини інтерфейсу WinRAR:Меню
WinRAR
1. панель інструментів
рядок списку дисків та стріл
переходу за рівнями носія
інформації
файлове вікно
Якщо знаходиться в архіві файл зашифрований, то після його імені буде стояти зірочка (*).
Якщо файл триває в наступному томі, то після його імені будуть стояти символи "-->".
Якщо файл триває з попереднього томи, то після імені будуть стояти символи "<--". Якщо файл триває з попереднього і
переходить на наступний тому, то після його імені будуть стояти символи "<->".
Відкриття програми Пуск - Програми – WinRAR
Створення безперервного архіву
Виділяємо потрібні файли. Для того щоб додати файли до архіву, натискаємо на панелі
інструментів кнопку «Додати», з'явиться діалогове вікно вказуємо ім'я архіву, формат архіву, метод
стиснення і закриваємо діалогове вікно кнопкою "OK". У такій архів можна додавати файли
Вибір формату архіву та
методу стиснення
Вилучення файлів
Витягти (розархівувати) файли:
1.весь архів
2.Окремі файли
Для першого випадку
вибрати архів і вибрати
команду Витягнути, вказати
шлях для вилучення файлів.
У другому випадку розкрити
архів, вибрати файли для
витягання і далі як у
першому випадку .
Завдання Опишіть алгоритм встановлення пароля на
архів
2
3
1
4
5
Стиснення здійснимі файлів
Порівняйте розміри здійснимо файлу та архіву та зробіть висновок
Створення багатотомного архіву
Для створення великого архіву, створюється багатотомний архів, що складається з декількох частин,
званих томами. Кожен том являє собою окремий файл. Для створення така архіву, у полі «Розмір томи»
можна вибрати розмір носія, на який надалі буде записаний архів. Рекомендується також встановити
прапорець «Інформація для відновлення». Це потрібно для того, щоб архів можна було відновити у разі
пошкодження даних. Багатотомний архів зручно створити.
на жорсткому диску, і потім і копіювати томи на зовнішні носії.
Одне важливе обмеження
Він не допускає змін, тобто файли, що містяться в ньому, не можна змінювати або видаляти, не можна
також їх додавати.
Багатотомний архів
Розбитий за розміром дискети. Можна окремо переносити на дискетах на
інший комп'ютер. Для обміну інформацією користувачі викладають на
файлообмінники
Створення архів, що саморозпаковується
Виділяємо потрібні файли. Для того щоб додати файли до архіву, натискаємо на
панелі інструментів кнопку «Додати», вказати параметр архівації SFX.
Додатково додати інформацію для відновлення
Перегляд інформації про архів
Виділити потрібний архів і на панелі інструментів
натиснути Інформація
Біографія
Євген Лазарович Рошал (народився 10 березня 1972,
Челябінськ) - російський програміст, автор відомого файлового
менеджера FAR Manager, формату стиснення RAR, архіваторів
RAR і WinRAR, популярних у Росії та країнах колишнього СРСР.
Євген Рошал закінчив Челябінський державний технічний
університет (Приладобудівний факультет, спеціальність «ЕОМ»).
Восени 1993 року випустив першу публічну версію архіватора
RAR 1.3, восени 1996 - FAR Manager. Пізніше, зі зростанням
популярності Microsoft Windows, випустив архіватор для
Windows WinRAR. ?
Домашнє завдання
1. У довідковій системі Windows знайдіть наступні поняття: апаратне
стиснення, атрибут. Запишіть описи до них у робочий зошит.
2. Підготуйте повідомлення про один з названих архіваторів.
3. Дослідницька робота.
Зробити копію екрану (клавіша printscreen).
Вставте зображення в програмі Paint і збережіть у різних форматах: bmp, jpg,
png.
Створіть три архіву Ріс1, Ріс2, Ріс3.
Порівняйте розміри архівів з вихідними файлами. Зробіть висновок.

similar documents