Prezentace projektu

Report
VZDĚLÁVÁNÍM K VYŠŠÍ
ADAPTABILITĚ ZAMĚSTNANCŮ
SPOLEČNOSTI O.K. TEXTIL,
S.R.O.
CZ.1.04/1.1.02/35.00659
IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU A
VÝZVY
Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa: 1 Adaptabilita
Oblast podpory: 1.1 Zvýšení adaptability
zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
Číslo a název výzvy: 35, Výzva pro předkládání GP
1.1 – Školení je šance
Vyhlašovatel výzvy: Ministerstvo práce a sociálních
věcí
Název příjemce: O.K. TEXTIL, s.r.o.
Název projektu: Vzděláváním k vyšší adaptabilitě
zaměstnanců společnosti O.K. TEXTIL, s.r.o.
2
CÍLE PROJEKTU
zvýšení adaptability zaměstnavatele a jeho
zaměstnanců na změny ekonomických i
technologických podmínek
 zvýšení konkurenceschopnosti
 zvyšování odborných znalostí a dovedností
zaměstnanců
 zvýšení dostupnosti dalšího vzdělávání v
organizaci
 podpora zachování stávajících udržitelných
pracovních míst
 rozšíření uplatňování pružných forem organizace
práce

3
HARMONOGRAM PROJEKTU
červen 2009 – předložení žádosti o dotaci
 duben 2010 – schválení projektu výběrovou a
hodnotící komisí
 květen - červen 2010 – realizace výběrových
řízení
 červenec 2010 – podepsání Rozhodnutí o
poskytnutí dotace
 1.7.2010 – 30.11.2011 – samotná realizace
projektu

4
DÍLČÍ PROJEKTY
A. Realizace kurzů specifického vzdělávání
-
pro 2 osoby
B. Realizace kurzů obecného vzdělávání
B.1 informační a komunikační technologie
B.2 německý jazyk
B.3 základy podnikání
-
pro 31 osob
B.4 účetnické a manažerské kurzy pro
management společnosti
-
pro 4 osoby
5
A. REALIZACE KURZŮ SPECIFICKÉHO
VZDĚLÁVÁNÍ
specifické vzdělávání je určeno pro pletaře, kteří
si budou cíleně a systematicky zvyšovat
kvalifikační úroveň kombinací teoretické a
praktické výuky
 časová dotace kurzu: 510 hodin
(červenec 2010 – listopad 2011)


dodavatelem vzdělávacího kurzu je JUBELA,
s.r.o.
6
B. REALIZACE KURZŮ OBECNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
časová dotace kurzu práce na PC: 150 hodin
(červenec 2010 – listopad 2010)
 časová dotace kurzu německého jazyka: 150
hodin
(prosinec 2010 – červenec 2011)
 časová dotace kurzu základy podnikání: 120
hodin
(srpen 2011 – listopad 2011)


dodavatelem vzdělávacích kurzů je b.i.t., s.r.o.
7
B. REALIZACE KURZŮ OBECNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
kurzy určené pro management společnosti jsou
zaměřeny na IT, osobní rozvoj a manažerské
řízení
 časová dotace kurzů: 250 hodin


dodavatelem vzdělávacích kurzů je JUBELA,
s.r.o.
8
DALŠÍ AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU
vytvoření učebny a její vybavení v prostorách
společnosti O.K. TEXTIL, s.r.o.
 zajištění publicity projektu
 řízení a vedení projektu

9
ROZPOČET PROJEKTU
Celkové výdaje projektu: 5 024 590,00 Kč
Příspěvek z ESF:
Příspěvek ze st. rozpočtu:
4 270 901,50 Kč
753 688,50 Kč
10
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE V RÁMCI PROJEKTU

osobní náklady
manažer projektu
 koordinátor projektu


zařízení a vybavení


nákup služeb


školení a kurzy pořádané externími společnostmi
přímá podpora


notebooky, dataprojektor s plátnem, multifunkční zařízení,
flipchart, flash disky
mzdové příspěvky
nepřímé náklady
11
KONTAKT
O.K. TEXTIL, s.r.o.
Rezlerova 283, Praha – Petrovice (sídlo spol.)
Kamenná 467, Aš (provozovna)
Ing. Josef Dragoun, jednatel
tel 354 525 588
e-mail: [email protected]
www.ok-textil.cz
12

similar documents