FELLESFAG – 15 timer totalt - Nordahl Grieg videregående skole

Report
Nordahl Grieg videregående skole
INFORMASJON OM FAGVALG TIL VG2
STUDIESPESIALISERENDE
UTDANNINGSPROGRAM
SKOLEÅRET 2013/2014
Fellesfag og programfag
Vg 1
Studiespesialisering
Vg 2
Vg 3
Felles
fag
Program
fag
Felles
fag
Program
fag
Felles
fag
Program
fag
30 t
0t
15 t
15 t
15 t
15 t
Fellesfag VG2
Norsk 4 timer
Fremmedspråk 4 timer
Kroppsøving 2 timer
Historie 2 timer
Matematikk 2P 3 timer – for elever som
ikke velger programfag i matematikk
PROGRAMOMRÅDER
Du må først bestemme deg for hvilket
programområde du skal velge
 Språk, samfunnfag og økonomi
 Realfag
Informasjonsrunde Vg 1
PROGRAMFAG
 Du skal velge minst 10 timer
programfag fra ditt programområde
 Disse fagene må du fortsette med på
Vg3
PROGRAMFAG
MINST 15 TIMER
De siste 5 timene kan du velge helt
fritt, uavhengig av programområde,
men vi anbefaler at du velger alle fra
samme programområde
Ønsker du å velge mer enn 15
timer, så er også disse ekstra
timene fritt valg
MATEMATIKK
Alle skal ha matematikk på Vg 2
På NGV kan du velge mellom:
• Matematikk 2P – fortsettelse av 1P, 3 timer
• Matematikk S1 – samfunnsfaglig, 5t prog. fag
• Matematikk R1 – realfagrettet, 5t programfag
Informasjonsrunde Vg 1
Programområde for realfag
Nordahl Grieg vgs tilbyr følgende realfag
Biologi 1 og 2
Kjemi 1 og 2
Fysikk 1 og 2
Matematikk S1 og R1, S2 og R2
Informasjonsteknologi 1 og 2
Teknologi og forskningslære 1 og 2
Realfag som programområde
Enkelte studier (ingeniør, medisin,
odontologi, veterinær osv.) ved
høyskoler og universitet krever spesiell
studiekompetanse som du bare får ved å
velge realfag som programområde.
Rådgiver kan gi informasjon om krav til
spesiell studiekompetanse.
Programområde for
språk, samfunnsfag og
økonomiske fag.
Språkfag
Nordahl Grieg vgs tilbyr følgende språkfag:
Internasjonal engelsk
Samfunnsfaglig engelsk
Engelsk litteratur og kultur
Spansk III
Samfunnsfag
Nordahl Grieg vgs tilbyr følgende samfunnsfag:
 Politikk, individ og samfunn:
a. Sosiologi og sosialantropologi
b. Sosialkunnskap
 Rettslære 1 og 2
 Psykologi 1 og 2
Økonomiske fag
Nordahl Grieg vgs tilbyr følgende
økonomiske fag :
Samfunnsøkonomi
Økonomistyring
Økonomi og ledelse
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1+2
Markedsføring og ledelse 1+2
Programfag i musikk
Musikk
For å velge dette faget må du ha
forkunnskaper i musikk. Egen søknad.
Tilleggspoeng
Gjelder kun 140 timers programfag (5t)
Det kan totalt gis inntil 4 tilleggspoeng
Matematikk R2, Fysikk 2 og
Fremmedspråk nivå 3 gir 1,0
tilleggspoeng
Alle andre programfag fra realfag og
programfag fremmedspråk gir 0,5 poeng
Blokkdiagram vg2
(elevene velger ett fag fra hver blokk)
Blokk 1
Blokk 2
Blokk 3
Blokk 4
Matematikk R1
Fysikk 1
Fysikk 1
Fysikk 1
Matematikk S1
Kjemi 1
Kjemi 1
Kjemi 1
Matematikk 2P
IT 1
Biologi 1
Biologi 1
Markedsføring 1 Teknologi & f. 1
Sosiologi
Psykologi 1
Intern. Engelsk
Markedsføring 1
Rettslære 1
Musikk
Samf.økonomi 1
Økonomistyring
Intern. Engelsk
Sosialkunnskap
Psykologi 1
Sosiologi
Entr.skap 1
Søknadsfrist 1. mars
Elevene søker skoleplass på
www.vigo.no, husk MinID
Elevene velger fag på It`s learning, frist
Poengopptak fra VG1 til VG2
Nyttige lenker
www.jobbfeber.no
www.samordnaopptak.no
www.vilbli.no
www.udir.no

similar documents