INFORMASJONSDAG

Report
INFORMASJONSDAG
INNTAK 2011/2012
• Lite endringer i tilbudene for skoleåret
2011/2012
Nye utlysninger i forhold til 2010/2011
• Vg2 matfag ved Verdal vg. skole
• Vg3 naturbruk (studieforb.)Grong vgs
• Vg2 Skiskyting LL Meråker vg. skole
• Vg1 studiespesialisering organisert som
forskerlinje Ole Vig vg. skole
Tilbud som legges ned
• Vg2 laboratoriefag ved Levanger vg. skole
• Vg2 treteknikk ved Steinkjer vg. skole
• Vg2 industriell møbel ved Steinkjer vg.
skole
• Vg2 design og trearbeid ved Steinkjer vg.
skole
• Vg1 service og samferdsel ved Grong vg.
skole
Tilbud som ikke lyses ut
• Tilbud som ikke lyses ut i forhold til
2010/2011:
• Vg2 Helsearbeider Inderøy vg. skole
• Vg2 Barne- og ungdomsarb. Inderøy vg.
skole
• Vg3 Interiør Steinkjer vg. skole
Tilbud som ikke lyses ut
• Vg1 Studiespes. m/formgiving Olav
Duun vg. skole
• Vg2 Bilskade/lakk/karosseri Olav Duun
vg. skole
AOS/Vg3 i skole
• Søkere til læreplass som ikke får tilbud
om lærekontrakt.
• Mange slutter/ikke består fagprøve
• Utvikle kompetanse om organisering og
opplæring ved å konsentrere
opplæringen ved en eller to
tyngdepunktskoler.
• Tidligere oppstart
Struktur fram til 2020
• Forventet endringer i årgangstall fram
mot skoleåret 2014/2015 og videre mot
2020, må det igangsettes et arbeid med å
utrede en strategi for hvordan en skal
møte denne utfordringen.
INNTAKSREGLER
• INNTAKSPOENG
• Består av flere deler + karakterpoeng
• Alle fra Nord-Trøndelag får 400 fylkespoeng
på alle tilbud på skoler i Nord-Trøndelag.
Nærskolepoeng
• Nærskolepoeng, nærskole er den skolen
som ligger i inntaksområde du
bostedmessig tilhører (200 poeng).
• Fylket er delt inn i 4 inntaksområder
• Nærskolen er den skolen som ligger i det
inntaksområde du bostedsmessig
tilhører.
Nærskolepoeng
• For tilbud som finnes i bare 3 av de 4
inntaksområdene, vil søkere fra det område
som mangler tilbudet bli likestilt med lokale
søkere til det enkelte tilbud.
• Finnes tilbudet bare i 1–2 inntaksområder, vil
alle søkere konkurrere på likt grunnlag.
fylkeslinjer (kun 400 poeng og
karakterpoeng).
Nærskolepoeng
• Tabell ligger i www.vilbli.no
• Merknader, unntak
Landslinje
• Unntak landslinjer, der alle i hele landet
konkurrer likt med kun karakterpoeng.
• Dette tilbudet må prioriteres blant de andre
ønskene på søknaden til hjemfylke.
• Svar blir gitt fra skolefylke. Søkerne må svare
i det fylket de har søkt landslinje, i tillegg til
eget fylke.
• Søkere til landslinje kan få flere tilbud om
skoleplass hvis de har søkt flere fylker.
Trøndertilbud
• Trøndertilbud, tilbud gis i Nord og SørTrøndelag(se egen liste www.vilbli.no),
alle trøndere konkurrerer likt på
tilbudene med 400 fylkespoeng og
karakterpoeng.
Regionale tilbud
• Regionale tilbud, tilbud Nord-Trøndelag
kjøper plasser i andre fylker
(ORN: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag,
Nordland, Troms og Finnmark).
Eks. Vg2 Brønnteknikk. Kjøper
Nord-Trøndelag 2 plasser, konkurrer alle
nordtrøndere som har søkt dette tilbudet med
400 fylkespoeng og karakterpoeng.
Regionale tilbud
• Dette tilbudet må prioriteres blant de
andre ønskene på søknaden til
hjemfylke.
• Svar blir gitt fra hjemfylke.
IDRETTSFAG
• Idrett fylkeslinje, selv om tilbudet finnes
i flere inntaksområder (Vg1 og Vg2).
• Vg3 er trøndertilbud.
KULTRUPROFIL
• Inderøy videregående skole har
kulturprofil innenfor helse og sosialfag.
Alle får nærskolepoeng ved dette
tilbudet hvis dette skrives i
merknadsfeltet på søknaden
(fylkestilbud).
MERÅKER
• Meråker videregående skole, alle som
ønsker å gå studiespesialisering får
nærskolepoeng ved skolen (fylkestilbud).
Eksempel
• Søker fra Vikna til Vg1
Skole
Programområde
Poeng
1
Narvik
Vg1 Idrett landslinje alpint
35 p.
2
Steinkjer
Vg1 Idrett
435 p.
3
Inderøy
Vg1 musikk
635 p.
4
Ytre Namdal
Vg1 Bygg og anleggsteknikk
635 p.
5
Olav Duun
Vg1 Bygg og anleggsteknikk
435 p.
6
Steinkjer
Vg1 Bygg og anleggsteknikk
435 p.
Eksempel
• Søker fra Vikna til Vg2, har gått Vg1 på Olav
Duun bygg og anleggsteknikk.
Skole
Programområde
Poeng
1
Olav Duun
Vg2 byggteknikk
645
2
Ytre Namdal
Vg2 byggteknikk
645
3
Steinkjer
Vg2 byggteknikk
445
4
Solør
Vg2 anleggsteknikk - LL
45
5
Åfjord
Vg2 anleggsteknikk - TT
445
6
Steinkjer
Vg2 IKT – servicefag X-løp
645
AVGIVERSKOLEPOENG
• Ønske 1, selv om søkeren har tilbudet i egen
region vil han få nærskolepoeng ved Olav
Duun på grunn av at elever som har gått ved
en skole får konkurrere på lik linje med elever
fra regionen på Vg2.
• Søker han Vg1 helse og sosialfag vil han ikke
få nærskolepoeng ved Olav Duun, kun
innenfor vifta/strukturkart.
ENDRING AV SØKNAD
ENDRING AV SØKNAD
FRIST 1. MAI
(ETTER 1. MAI ENDRING KUN
MED SAKKYNDIG VURDERING
ETTER SØKNADSFRIST)
SKOLEÅR OVER 2 ÅR
• Egen rutine
• Gjelder ikke elever med behov for
spesialundervisning.
PÅBYGGING MED FAG-SVENNEBREV
• Påbygging til generell studiekompetanse
for søkere med fag-/svennebrev eller
yrkeskompetanse
Ungdommer med fag-/svennebrev og/eller
yrkeskompetanse har nå en rett til å ta Vg3
påbygging til generell
studiekompetanse. Tilbudet gis til de som har
gått Vg3 yrkesfag eller tatt fag-/svennebrev
etter Kunnskapsløftet.

similar documents