Kasvatus- ja opetuslautakunta

Report
Kasvatus- ja opetuslautakunta 3.12.2014
Kasvatus- ja opetuslautakunta 28.1.2015
(täydennetty)

Kuntaliiton 2014 tekemän kyselyn mukaan
Suomessa päivähoidon palveluseteliä:
◦ käyttää 38 kuntaa (13 %)
◦ suunnittelee tai valmistelee käyttöönottoa 24 kuntaa

Palvelun tuottaja:
- täytettävä kunnan palveluntuottajalle asettamat
kriteerit (palvelun oltava vähintään samantasoista kuin kunnallinen vastaava palvelu)
- kriteerit täyttävä pääsee setelipalveluntuottajaksi
- tuottaja aloittaa ”yrittäjäriskillä”
- kaupunki määrittää palvelun kattohinnan

Ei tarvitse kilpailuttaa

Asiakas
◦ Valitsee lapsensa päivähoitomuodon subjektiivisen oikeuden
mukaisesti:
kunnallinen päivähoito – yksityinen päivähoito – kotihoidon
tuki
◦ Hakee päivähoidon palveluseteliä
 Myönnetään, jos on lohjalainen, päivähoito-oikeuden piirissä oleva
lapsi


Palveluseteli on tulosidonnainen
= palveluseteli huomioi sen hoitomaksun,
minkä asiakas maksaisi vastaavasta
kunnallisesta palvelusta (perhekoko,
bruttotulot)
Esim. Yli 3v lapselle haetaan seteliä kokopäivähoitoon
päiväkotiin
kaupungin kattohinta
hoitomaksu kunnallisessa
Setelin arvo
(kaupungin maksuosuus
748 €
170 €
638 €
7.656 € / v


Lohjalle kiinnostuneet tulemaan myös isommat
palveluntuottajat, Hoivatilat (rakentaja) ja Touhulapäiväkodit (palveluntuottaja)
- investoivat itse eivätkä käytä kaupungin
vuokratiloja
- Hoivatilat Oy suomalainen yritys, omistajana
n. 30 suomalaista yksityishenkilöä tai yritystä
- Touhulla liikuntapäiväkoteja eri puolilla
Suomea 43 kpl; suomalainen yritys, jolla
avainlipputunnus; osa Coronaria Oy:ta
- Touhulan toiveena 2-3 päiväkotia samalla
paikkakunnalla (kustannustehokkuus)
Setelin suuruus ei riitä silloin, kun palveluntuottaja
myös rakentaa / rakennuttaa tilat




Vertailuun otettu
- kunnallinen 4-ryhmäinen päiväkoti;
- vastaava palvelusetelillä toimiva päiväkoti
- vastaava päiväkoti korotetulla setelillä
Kunnallisen päiväkodin tiedot Lohjan Maksjoentien
päiväkodin toteutumasta 2013
Palveluseteli nykyisellä kattohinnalla; huomioitu
indeksikorotus elokuun-13 alusta (748 € / yli 3v
kp)
Palveluseteli Vihdin käyttämän setelin arvolla
(815 € / yli 3v kp)


Pohjana v. 2013 tilinpäätöstiedot Maksjoentien
päiväkodista
Tp toimintakulut 774.156 € (sis.kaikki)
maksutuotot 80.760 €
Netto
693.396 €
4-ryhmäinen päiväkoti
- lapsimäärät ikäryhmittäin ja hoitoajoittain
spb:n neljännesvuosiraporteista
- neljännesvuosittain 56-60 lasta
- laskettu (ikäryhmät ja hoitoajat huomioivalla)
kertoimella setelin kustannuksilla
Maksjoentien
päiväkoti
Tp kulut
+ pääomavuokrat
+ vyörytykset
tuotot
Netto
Nykyinen
seteli
774.156
Kattohinnat
Korotettu
seteli
563.637
Kattohinnat
625.524
59.698
37.420
80.760
790.514
€/paikka/ v
13.399
Uusi pk;
investointi
n.2,5 m €
Hoitomaksut
80.760
Hoitomaksut
80.760
K:gin
kustannus
482.877
K:gin
kustannus
542.341
=> 39 %
edullisempi
(-307.637)
=> 31,4%
edullisempi
(-248.173)
8.325
Uusi pk;
investointi
0€
9.351
Uusi pk;
investointi
0€
Kunta
Kattohinta
€/ kk
Asiakasmaksu suurempi
kunnalliseen verrattuna
Jyväskylä
731
10 – 51 €
Lohja
748
23 – 86 €
Porvoo
770
26 – 71 €
Oulu
775
0 – 40 €
Tampere
780
0 – 42 €
Vantaa
810
0 – 30 €
Nurmijärvi
810
- aloittaa syksyllä 2015
Turku
815
0 – 40 € (57€ engl.kielinen)
Kuopio
816
0 – 37 € (65€ engl.kielinen)
Kouvola
840
12 – 22 €

similar documents