Preuzmite prezentaciju

Report
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO
IMA LI HRVATSKA DOVOLJNO
NOVCA ZA ENERGETSKE OBNOVE?
Zagreb, 31.10.2014
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Financiranje projekata energetske učinkovitosti
mag. Hinko Šolinc
panel diskusija “Ima li Hrvatska dovoljno novca za energetske obnove?”
Zagreb, 31. 10. 2014
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Financijska perspektiva 2007 - 2013
• Nacionalni strateški referentni okvir (ESRR)
• Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)
• Europski socijalni fond (ESF)
• Kohezijski fond (CF)
• Operativni programi za svaki fond
• Operativni program za jačanje regionalnih razvojnih potencijala
(ERDF)
• Operativni program za razvoj ljudskih potencijala (ESF)
• Operativni program za zaštitu okoliša i prometne infrastrukture
(OP ETID) za Kohezijski fond
• Europski fond za ruralni razvoj (ERDF) - potpuno odvojeni
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Financijska perspektiva 2007 - 2013
http://www.arhiv.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_evropske_kohezijske_politike/kohezijska_pol
itika_v_obdobju_2007_2013/programski_dokumenti_slovenije_2007_2013/index.html
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Operativni program razvoja okolišne i
prometne infrastrukture
Poželjna orijentacija održivoj energiji
energetska obnova i održiva gradnja
učinkovita upotreba električne energije
mio €
95,6
30,0
%
50,8
15,9
inovativne mjere za lokalnu opskrbu energijom
46,7
24,8
demonstracijski projekti i en. savjetovanje
15,7
8,4
• proračun RS: 28 mio EUR
• Kohezijski fond: 160 mio EUR
• zajedno proračun EU i RS: 188 mio EUR
(+ 28 mio EUR)
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
1. PU: Energetska obnova i održiva gradnja
javnih zgrada
Pravo na:
• energetski učinkovita obnova ovojnice postojećih zgrada,
• grijanje, ventilacija i klimatizacija zgrada
• eko-friendly decentralizirani sustavi opskrbe energijom, s
naglaskom na obnovljive izvore energije i kogeneracije
• Sustavi za praćenje potrošnje energije
Korisnici: državni javni zavodi, općine
Visina subvencije: do 100% opravdanih troškova (bez PDV-a)
Natječaji: bolnice, domovi, SR. škole, fakulteti, LS1, L2
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
2. PU: Učinkovita upotreba električne
energije
Pravo na:
• Industrija (energetski učinkoviti električni motori, pretvarači
frekvencije za kontrolu brzine, energetski učinkovite pumpe i
ventilatori, te sustavi za pripremu komprimiranog zraka, uštedu
energije za rasvjetu)
• Javna rasvjeta (ugradnja štednih žarulja, svjetiljki, senzora i
regulatora).
• Korisnici: trgovačka društva, općine
• Iznos subvencije: 30 (50)% prihvatljivih troškova (bez PDV-a)
• Poziv za prijavu projekata: UREE, JR
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
3. PU: Inovativne mjere za lokalnu opskrbu
energijom
Pravo na:
• Toplane koje koriste drvnu biomasu (20 MW); uključujući
kogeneracijske sustave (CHP)
• moderni kotlovi i kogeneracijski sustavi, biomase;
• daljinski sustavi geotermalne energije;
• solarni paneli u sustavima daljinskog grijanja.
• Korisnici: trgovačka društva, ustanove, udruge
• Iznos subvencije: 30 (50)% prihvatljivih troškova (bez
PDV-a)
• Poziv za prijavu projekata: DOLB1, 2, 3, KNLB 1, 2, 3
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Energetska obnova javnih zgrada I
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Energetska obnova javnih zgrada II
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Financijska perspektiva 2014 - 2020
• Sporazum o partnerstvu je dokument koji definira ključne
materijalne elemente, ciljeve i mehanizme provedbe za svih pet
fondova EU
•
•
•
•
•
Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)
Europski socijalni fond (ESF)
Kohezijski fond (CF)
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)
Europski fond za pomorstvo i fond za ribarstvo (EMFF)
(http://www.eu-skladi.si/2014-2020/partnerski-sporazum-med-republiko-slovenijo-in-evropsko-komisijo)
• okvirno 3,255 milijarde € iz ERDF, ESF i CF, od čega je 159,8
milijuna € namijenjenih Instrumentom za povezivanje Europe (za
područje prometa) i 64 milijuna € za programe Europske
teritorijalne suradnje
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Financijska perspektiva 2014 - 2020
Operativni program za provedbu europske kohezijske politike za
razdoblje 2014 -2020 (u pripremi / koordinaciji s EK): ERDF, ESF i CF
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Operativni program za provedbu europske
kohezijske politike za razdoblje 2014 -2020
Tematski ciljevi:
4) Potpora prijelazu na industrije niske emisije ugljika u svim
sektorima ...
281 milijuna € ili 9,38% ukupnih sredstava (29% od CF i 2% od
ERDF), od čega:
• Energetska obnova javnih zgrada: 165 milijuna €
• Energetska obnova stambenih zgrada: 21,5 milijuna €
• Obnovljivi izvori energije (elektrane na biomasu, struja): 24
milijuna €
• Pametne mreže: 24 milijuna €
• URE u prometu: 26 milijuna €
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Ušteda energije za kupce
Dobavljači električne, toplinske energije, plina i goriva do krajnjih
kupaca su dužni postići uštede kod krajnjih kupaca.
Vlada uredbom određuje:
• razdoblje i iznos konačnih ušteda energije;
• metodu izračuna iznosa štednje;
• distribuciju štednje za pojedine godine.
Porezni obveznici postižu uštede iz vlastitih sredstava.
Posljedice:
• moguća izdvajanja nisu državna potpora
• ne postoji određeni način postizanja ušteda (subvencije,
ugovaranje, leasing, ...)
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Sredstva za program Eko sklada
Sredstva za provedbu programa Eko Sklada osiguravaju
doprinosom za korištenje energije za povećanje energetske
učinkovitosti.
Doprinos energetske učinkovitosti opterećenja toplana na biomasu,
struje, čvrsta, tekuća i plinovita goriva.
Doprinos energetskoj učinkovitosti plaća svaki krajnji kupac.
Operatori i dobavljači topline iz mreže te krutih, tekućih goriva i
plina i drugih prikupljenih sredstava ukazuju Eko Sklad.
Vlada utvrđuje iznos doprinosa energetske učinkovitosti tako da se
sva energija bez obzira na vrstu, ravnomjerno opterećuje.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Hvala na pozornosti!
http://www.energetika-portal.si

similar documents