Propedeutica_deel_3

Report
Monitoring van de vitale parameters
Hulpmiddelen
EKG : monitoring
Arteriële bloeddrukmeting (hartdebieturinedebiet)
Saturatiemeting + centraal veneuze druk
EEG – CTscan
Temperatuur
EKG
•
•
•
•
Monitoring = ritmedetectie
Electrische potentialen :geen QRS
Meerdere afleidingen
Normaal EKG is niet conclusief
K57 - Evolutie STEMI
• ST segment elevatie myocardinfarct (STEMI) = transmurale ischemie =
volledige occlusie bloedvat
• Evolutie indien geen reperfusie:
1) Gepiekte hyperacute T golf
2) ST segment elevatie (Pardee golf)
> 1 mm in 2 of meer aanpalende afleidingen
3) R golf verlies of optreden van Q golven
4) T golf inversie
K59 - Acuut inferior infarct
• ST segment elevatie (Pardee golf) in de inferior afleidingen (II,III & aVF)
- bij occlusie RCA: ST elevatie in III > aVF
- bij occlusie LCX: ST elevatie in II > aVF
• ST segment daling in afl. V1-V2 wijst op posterior uitbreiding
• ST elevatie in afl. V5-V6 wijst op laterale uitbreiding
• ST elevatie in afl. V4R wijst op rechter ventrikel uitbreiding
Acuut inferior infarct met ST segment elevatie in afl. II, III & aVF tgv occlusie RCA.
Reciproke ST segment daling in afl. aVL > afl. I
K60 - Acuut anterior infarct
• ST segment elevatie (Pardee golf) in de anterior afleidingen (V1-V6)
• ST segment daling in afl. II, III & aVF wijst op uitgebreid anterior infarct
Anterior infarct met ST segment optrekking in de
afl. V1-V2-V3 & V4.
Reciproke ST segment depressie in afl. II, III & aVF
K 56b – Kritische hoofdstamstenose
• Belangrijke ST segment depressie in 8 of meer afleidingen
• ST segment elevatie in afl. V1 en aVR
Dyspnoe kan meer uitgesproken zijn
dan pijn tgv diastolisch hartfalen
BLOEDDRUKMETING
• Auditief
• Ossilimetrisch
• Positie van de bloeddrukmeter
SATURATIEMETING
• Vervangt geen bloedgassen
• Meet de O² saturatie
97-100%
Good gas exchange
90-95%
Mild hypoxia
<90%
Severe hypoxia
Wat is zuurrstofsaturatie
Zuurstoftransport
In het bloed zitten RBC die instaan voor
O² transport
In deze RBC zit hemoglobine (Hgb)
Hgb bindt zich aan zuurstof in de longen
en laat O2 weer los in de weefsels.
1 Hgb molecule kan 4 moleculen O2
vervoeren
Zuurstofsaturatie
Graadmeter voor de hoeveelheid zuurstof
die aan het Hgb in de RBC in de
arteriën of slagaders gebonden is.
Saturatie wordt uitgedrukt als een percentage
en is meer dan 95%en is bij gezonde personen
Werking van pulsoxymeter
•
• Hgb gebonden aan O2 moleculen heeft een rodere
kleur dan Hg dat geen O2 vasthoudt
• Stuurt infrarode lichtgolven door de huid (vinger) en
vangt teruggekaatst licht terug op.
• Verschil in kleur wordt gemeten door pulsoxymeter
• Uit het verschil in kleur tussen uitgezonden en
• teruggekaatst licht kan saturatie bepaald worden
Werking van pulsoxymeter
•
• Hgb gebonden aan O2 moleculen heeft een rodere
kleur dan Hg dat geen O2 vasthoudt
• Stuurt infrarode lichtgolven door de huid (vinger) en
vangt teruggekaatst licht terug op.
• Verschil in kleur wordt gemeten door pulsoxymeter
• Uit het verschil in kleur tussen uitgezonden en
• teruggekaatst licht kan saturatie bepaald worden
Werking van pulsoxymeter
•
• Hgb gebonden aan O2 moleculen heeft een
rodere kleur dan Hg dat geen O2 vasthoudt
• Stuurt infrarode lichtgolven door de huid (vinger)
en vangt teruggekaatst licht terug op.
• Verschil in kleur wordt gemeten door
pulsoxymeter
• Uit het verschil in kleur tussen uitgezonden en
• teruggekaatst licht kan saturatie bepaald worden
Factoren die de
interpretatiebeïnvloeden
•
•
•
•
•
Gevoelig voor bewegingen
Temperatuur (vasoconstrictie), nagellak
Hoeveelheid Hgb in het bloed
Zuurstofopnamecapaciteit van Pt
Ventilatie-perfusiestoornissen (COPD,
longoedeem,..)
• Carboxy-hemoglobine (Co-intox=> normale
SpO2 aangeven)
• Shock!!
VITALE PARAMETERS
• GESTOORDE VITALE PARAMETERS
• ONMIDDELLIJK REAGEREN
• Following the new CPR guidelines from the American Heart Association
• First call 100. If not, others to call.
• Make the victim respond. If he/she does not respond, roll him/her on his/her
back.
• Now in the 3rd step, start giving chest compressions by placing your hand’s heel
part on the center of the chest of the victim, with the other hand placed on top
of it, with interlaced fingers.
• Now press down and compress the chest approximately 2 inches in case of
children and adults, but for infants, it should be 1.5 inches.
• Open airway by tilting the victim’s head and lifting chin. This can be done, only if
you have proper knowledge and training in CPR.
• Pinch the victim’s nose and breathe normally into his/her mouth by covering
his/her mouth first. This helps in creating an airtight seal. Give rescue breaths
for 2 seconds and determine whether the victim’s chest rises or not.
• Carry on giving chest compressions and breaths in the ratio – 30:2 for 100
compressions per minute, till the time any medical assistance arrives.
• Algemene Parameters: eindtermen
•
•
•
•
•
•
Discreet
Respektvol
Geintegreerd
Volledig
Orgaan en doel gericht
Systematiek
Sytematiek
•
•
•
•
•
•
•
Handen Ontsmetten
Ogen en hoofd
Hals
Boven lichaam en armen
Onder lichaam en benen
Gericht onderzoek
Herhaal onderzoek f/ vd pathlogie
Plan volgend onderzoek
•
Klinisch onderzoek cardiale patiënt
- RV dysfunctie
- LV dysfunctie
- Geassocieerde hyperlipidemie
- Geassocieerd perifeer vaatlijden
- Positieve remodeling
•
•
•
•
•
•
•
•
Centraal veneuze drukmeting
Stuwing
A-top
AV-dissociatie
AV-blok
Extrasystolen
Compressie intrathoracaal
Veneuze klep
CVD Meting
• Abdominale compressie.
• Wanneer men decompensatio cordis vermoedt bij een
schijnbaar normale veneuze druk, kan men de veneuze druk
laten stijgen door gedurende 15 tot 30 s met de hand lichte
druk uit te oefenen op de lever of het epigastrium, een
manipulatie die bij een werkelijk normale CVD geen duidelijk
effect heeft.5 Wanneer de druk in de V. jugularis tijdens deze
procedure verhoogd blijft, is er sprake van een positieve
hepatojugulaire (of beter nog: abdominojugulaire) reflux. Dit
is een teken van onvoldoende werking van het rechter hart
Pulmonale hypertensie
•
•
•
•
•
•
•
Rechter ictus
Gesplitste 2de toon
Luide pulmonaal component van de 2de toon
Tachycardie
Gestuwde halsvenen
Geassocieerde symptomen van diepe
veneuze trombose
CardialeAuscultatie
•
•
•
•
•
•
•
•
LBTB
RBTB
Protomesosystolisch ejectiegeruis
Holosystolisch blazend geruis
3de toon
Summatiegalop
Midsystolische click
Pericardwrijfgeruis
Arteriële hypertensie
•
•
•
•
•
•
•
•
P-golf op het ECG
Luide 4de toon
Luide 2de toon
Hypertrofische ictus
Abdominaal vaatgeruis
Palpatie van de nieren
Coarctatio enkeldruk
Cushing
Longauscultatie
•
•
•
•
•
•
•
-frequentie
- ademhalingsspieren
- percussie
- crepitaties
- longoedeem
- interstitiële longpathologie
- verminderd ademgeruis
Klinisch ECG inferior infarkt
•
•
•
•
•
•
ECG gerelateerde afwijkingen
- inferior infarct
- occlusie distaal RAC
- occlusie mid RAC
- occlusie proximaal RAC
Klinisch ECG anterior infarkt
•
•
•
•
•
•
•
ECG gerelateerde afwijkingen
- anterior infarct
- QRS beeld anterior
- brede linker ictus
- papillairspierdysfunctie
- massieve MI
- ventrikel-septum defect
Vasculair onderzoek bilateraal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
- perifeer vaatlijden
- ischemisch been
- ischemische ulcera
- hot knee syndroom
- geruis op het kanaal van Hunter
- subclaviageruis
- subclavian steel syndroom
- bloeddrukmeting bilateraal
- arm-enkel
Abdominaal onderzoek PPA
•
•
•
•
•
•
•
- auscultatie
- tumoren
- zwangerschap
- blaasretentie
- polycystische nieren
- hepatomegalie
- portale hypertensie met splenomegalie
• http://www.youtube.com/watch?feature=play
er_detailpage&v=SJ3UwKkLyy0#t=468
• http://www.youtube.com/watch?feature=play
er_detailpage&v=8fnecuI0D6o#t=10
Telemetrie Vitale parameters
Dank voor de aandacht

similar documents