7. SR_Ethical Issues in PC JOHN ELY

Report
Etičke dileme u palijativnom
zbrinjavanju
Dr John Ely
Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji
Projekat finansira Evropska unija
1
Kurikulum
• Etički principi
• Etičke dileme u palijativnom zbrinjavanju
• Razlika između etičkih i pravnih pitanja
Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji
Projekat finansira Evropska unija
2
Etika i zakon
Norme ili standardi koje treba sprovoditi!
Etika: (grčki: ethicos→ običaj, navika)
Sagledavanje principâ vrednosti na osnovu kojih
odlučujemo šta je ispravno a šta nije
Zakon: minimalni etički i društveni konsenzus koji je
društvo spremno da primeni kroz građansko pravo i
krivične sankcije
Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji
Projekat finansira Evropska unija
3
Zadatak medicine
Očuvanje života
ali....
Lekar nema
ni zakonsku ni moralnu obavezu da
čuva život „po svaku cenu”
Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji
Projekat finansira Evropska unija
4
Cilj palijativnog zbrinjavanja (PZ)
Ublažavanje patnje
Kvalitet života
Dostojanstvo
Mnogo dilema i teških odluka!
Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji
Projekat finansira Evropska unija
5
Kompleksne odluke
Za pacijenta, porodicu, prijatelje, zdravstveni tim
MEDICINSKE
ODLUKE
SOCIJALNE
Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji
Projekat finansira Evropska unija
EMOCIONALNE
6
Šta nam pomaže u rešavanju dilema ?
• Znanje
• Poznavanje, razumevanje i prihvatanje
osnovnih moralnih vrednosti i principa
medicinske etike
Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji
Projekat finansira Evropska unija
7
Etika
Sva društva i pojedinci
razvijaju sopstvene etičke
norme i vrednosti u
skladu sa sopstvenom
tradicijom, religijom i
obrazovanjem
Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji
Projekat finansira Evropska unija
8
Odakle vrednosti potiču?
• Detinjstvo i porodično vaspitanje
• Škola, profesionalna edukacija i iskustvo
• Uticaj vršnjaka/kolega
• Religija
• Uzori /okruženje
• Mediji
• Etički kodeksi
• Učenje o etici
Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji
Projekat finansira Evropska unija
9
Hipokrat ( 460.-377. p.n.e.)
......svoje znanje upotrebiću za dobrobit svojih
pacijenata u skladu sa svojim sposobnostima i
uverenjem i nikada neću naškoditi nikome……..
Nikome neću, makar me za to i molio, dati
smrtonosni otrov, niti ću mu za njega dati savet...
Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji
Projekat finansira Evropska unija
10
Platon ( 427–347. p.n.e.)
......interesi bolesnika kao pojedinca moraju se
podrediti njegovim interesima kao građanina, kao
pripadnika zajednice. Lekar se pri svojim
postupcima mora brinuti za dobrobit zajednice.
„Bolje je pustiti neizlečive, teške bolesnike da umru
nego im produžavati život na ekonomsku štetu
zajednice.”
Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji
Projekat finansira Evropska unija
11
Osnovni principi medicinske etike*
“prima facie”
•
Autonomija pacijenta
Uvažava pravo pacijenta da zna i odluči da li
će i kako će biti lečen
Kompetentnost pacijenta
. * Beauchamp and Childress l994
Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji
Projekat finansira Evropska unija
12
Osnovni principi medicinske etike*
“prima facie”
•
Dobrobit pacijenta
Sve što se kaže ili uradi mora biti za
pacijentovo dobro, u njegovom najboljem
interesu
.
* Beauchamp and Childress l994
Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji
Projekat finansira Evropska unija
13
Osnovni principi medicinske etike*
“prima facie”
• Ne naškoditi: “primum non nocere”
Najvažnije je da se pacijentu ne naškodi.
* Beauchamp and Childress l994
Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji
Projekat finansira Evropska unija
14
Osnovni principi medicinske etike*
“prima facie”
• Pravda:
- Komparativna
- Distributivna
* Beauchamp and Childress l994
Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji
Projekat finansira Evropska unija
15
Suprotstavljenost etičkih principa
“Moral minima” ( perfect duties):
• “Primum non nocere”
• Pravda
“Moral maxima” (imperfect duties):
• Dobrobit pacijenta
• Autonomija pacijenta
Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji
Projekat finansira Evropska unija
16
Etički okvir za PZ
• Osnovni principi medicinske etike
• Poverljivost
• Privatnost
• Iskrenost
Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji
Projekat finansira Evropska unija
17
Zašto?
Tehnološki napredak / mogućnosti
Da li je to prihvatljivo za pacijenta?
Da li doprinosi poboljšanju kvaliteta života?
Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji
Projekat finansira Evropska unija
18
Kvalitet života (QoL)*
Nade, očekivanja
„Jaz”
merilo QoL
Realnost, ovde i sada
Vreme
Promena očekivanja
Poboljšanje QoL
Poboljšanje stanja
Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji
Projekat finansira Evropska unija
19
* Kalmanov jaz (1984.)
Etičke dileme u PZ
• Saopštavanje istine o dg i prognozi bolesti
• Uzaludnost lečenja (futility of treatment)
• Uloga veštačke ishrane i rehidratacije
• Istraživanje u palijativnom zbrinjavanju
• Kardiopulmonalna reanimacija
Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji
Projekat finansira Evropska unija
20
Etičke dileme u PZ
• Nalog unapred („volja živog čoveka“-”living will”)
• Terminalna sedacija
• Princip dvostrukog efekta
• Medicinski asistirano samoubistvo
• Eutanazija
Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji
Projekat finansira Evropska unija
21
Ključne poruke
Postupanje u skladu sa etičkim i zakonskim normama:
doprinosi poboboljšanju
•kvaliteta života pacijenta/porodice
•povećava zadovoljstvo profesionalaca
•suzbija pojavu stresa i sindroma sagorevanja (eng.
burn out syndrome)
Najbolja strategija za smanjenje rizika pri
donošenju odluka u PZ, i sa etičke i sa zakonske
tačke gledišta, je delotvorna komunikacija sa
pacijentom i njegovom porodicom!
Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji
Projekat finansira Evropska unija
22
Ključne poruke
1. Etika i zakon su norme i standardi koje treba
sprovoditi!
2. Osnovni principi medicinske etike su od izuzetne
važnosti za donošenje odluka u PZ
3. Postupanje u skladu sa etičkim i zakonskim normama:
•
•
•
doprinosi poboboljšanju kvaliteta života pacijenta/porodice
povećava zadovoljstvo profesionalaca
suzbija pojavu stresa i sindroma sagorevanja (burn out
syndrome)
Najbolja strategija za smanjenje rizika pri donošenju
odluka u PZ, i sa etičke i sa zakonske tačke gledišta, je
delotvorna komunikacija sa pacijentom i njegovom
porodicom!
Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji
Projekat finansira Evropska unija
23
HVALA!
Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji
Projekat finansira Evropska unija
24

similar documents