AlmenBolig+

Report
1. februar 2014
AlmenBolig+
God plads til en rimelig leje
1015 - Egeløvparken
Bent Frederiksen
1. februar 2014
Hvad er AlmenBolig+
1011 - Toftegård
3074 – Signalgården
AB+ er et forsøgskoncept med
almene familieboliger til en
rimelig husleje beregnet til de
familier, der kan og vil yde en
indsats selv.
Lavenergihuse og udearealer
planlægges, så de er lette at
renholde og vedligeholde.
Det betyder, at der ikke er
store fællesarealer og
fælleshuse, men at der satses
primært på at etablere private
terrasser og haver.
Bent Frederiksen
1. februar 2014
Boligernes indretning
AB+ familieboligerne er
mellem 80 – 125 m2 i et
eller 2 plan og består af en
storrumsenhed med et
fuldt færdigt badeværelse
og et lille basiskøkken.
Man kan flytte ind og bo i
boligen, som den er, ved
blot at anvende møbler
som ruminddelere, eller
vælge selv at etablere
vægge evt. ved hjælp af
håndværkere.
6069 - Ryesgade
Bent Frederiksen
1. februar 2014
Udvidet råderet i AB+
Grænsen for rådighedsbeløb
er hævet med 50 %
Beboerne får godtgørelse for
opsætning af skillevægge
Der foretages ikke den
sædvanlige afskrivning af
investeringen
I forbindelse med fraflytning
foretages en konkret
vurdering af forbedringernes
værdi via uafhængig valuar
Fraflytter afholder udgiften til
valuaren
1016 – Dortheavej
6069 - Ryesgade
Bent Frederiksen
1. februar 2014
Hvem kan bo i AB+
Boligerne er principielt for alle,
men det er afgørende, at de der
flytter ind i boligerne, forstår og
accepterer de særlige vilkår om
beboerdeltagelse i fællesskabet,
der er hele forudsætningen for
boligformen. Der stilles krav til
beboerne om et højt
engagement – de skal være
indstillede på selv at få tingene i
hverdagen til at virke.
1016 – Dortheavej
3047 - Hedelyngen
Bent Frederiksen
1. februar 2014
Kommunikationsform
For at holde huslejen nede, er
en del af konceptet, at den
primære kommunikation
mellem boligorganisationen,
afdelingsbestyrelsen og
beboeren foregår elektronisk
via internettet.
1011 - Toftegård
Bent Frederiksen
1. februar 2014
Bestyrelsens opgaver
Afdelingsbestyrelsen er på
mange områder
bindeleddet mellem
afdelingen og boligorganisationen. Derfor er det
vigtigt, at alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer
påtager sig rollen som
tovholder på det
kommunikative område, fx
kontakten til de nedsatte
arbejdsgrupper, udvalg
samt beboerne individuelt.
6069 - Ryesgade
3074 – Signalgården
Bent Frederiksen
1. februar 2014
Afdelingsbestyrelsens eget
ansvarsområde
De har ansvaret for bl.a.:
1019 – Teglværkshaven1011 - Toftegård
Affaldshåndtering
Proces og koordination
Information til beboerne
Rekvirering af håndværkere
op til kr. 20.000,Indkøb af redskaber og
maskiner op til kr. 20.000,Økonomistyring
Husorden – støtte/sanktioner
Budgetafdelingsmødet
Sikre udførelse af fællesopgaverne.
Bent Frederiksen
1. februar 2014
Guide til bestyrelsen
Til at sikre de valgte
bestyrelsesmedlemmer en
god opstart i deres nye
virke, er der udarbejdet en
guide ”Kom godt i gang”,
som beskriver
bestyrelsens arbejdsopgaver, fælles opgaver,
regler for udvendig råderet
samt hvilke IT
hjælpeværktøjer der er til
rådighed.
3074 – Signalgården
6069 - Ryesgade
Bent Frederiksen
1. februar 2014
Arbejdsgrupper
Efter det stiftende
afdelingsmøde indkalder
afdelingsbestyrelsen til et
beboermøde med det
formål, at få nedsat de
forskellige arbejdsgrupper
som:
Affaldsgruppen
Aktivitetsgruppen
Grøngruppen
Informationsgruppen
Teknikgruppen
Vintergruppen
6069 - Ryesgade
1016 – Dortheavej
Bent Frederiksen
1. februar 2014
Beboernes opgaver
Udover forpligtende deltagelse
i en af arbejdsgrupperne, skal
beboerne selv stå for den indog udvendige vedligeholdelse
af boligen fx:
1019 – Teglværkshaven
1011 - Toftegård
Rensning af afløb
Filterudskiftning til Genvex
Smøre og justere døre og
vinduer
Rensning af tagrender
Vedligeholdelse af have,
terrasse og træværk
Bent Frederiksen
1. februar 2014
Vejledninger og
årshjul
Som nævnt skal man som
beboer i en AB+ afdeling
selv stå for en stor del af
den ind- og udvendige
vedligeholdelse af boligen.
Til støtte herfor er der
udarbejdet vejledninger,
som ligger på afdelingens
hjemmeside.
Her findes også en
beskrivelse af årets gang i
en AB+ afdeling.
6069 - Ryesgade
Bent Frederiksen
1. februar 2014
Vejledninger, guider m.m. kan
sjældent stå alene, derfor har 3B’s
AlmenBolig+ afdelinger som alle
øvrige boligafdelinger tilknyttet en
driftschef.
Driftschefen har ansvaret for
udførelsen af de øvrige
driftsmæssige opgaver og er den
primære kontaktperson for beboere
og afdelingsbestyrelse.
6095 - Arbejderboligerne
Bent Frederiksen
1. februar 2014
Kort fortalt
Afdelingsbestyrelsens
ansvarsområder og
arbejdsopgaver er lig med
varmemesteropgaver
Beboernes
ansvarsområder og
arbejdsopgaver er lig med
ejendomsfunktionæropgaver
1016 – Dortheavej
6069 - Ryesgade
Bent Frederiksen

similar documents