Feedback, feed up & feed forward

Report
Toetsconferentie 11 november 2014
Jorik Arts & Mieke Jaspers
Lectoraat Kwaliteit van Toetsen en Beoordelen

Kwesties en/of vragen
◦ eigen aanpak


Theoretisch kader
Koppeling theorie en praktijk
◦ Terugblik eigen aanpak
◦ Nabespreken


Hulpmiddelen voor het verbeteren van de
praktijk: Turnitin
Afsluiting


Verwachtingen / vragen /
kwesties?
Voorzie de printjes van
(schriftelijke) feedback
◦ Het betreft de eerste aanzet
voor een afstudeeronderzoek
van de lerarenopleiding


Meta-analyse: Feedback is een zeer krachtig
instrument (Hattie, 2009)
Maar veel variatie in de opbrengst vastgesteld
(Kluger & DeNisi, 1996)
◦ Feedback leidt dus niet automatisch tot een
leeropbrengst…
Definitie:
‘Feedback is information about the gap between the
actual level and the reference level of a system
parameter which is used to alter the gap in some
way’ (Ramaprasad, 1983)
Doel van de feedback :
het verschil (de ‘gap’) tussen geleverde en
gewenste prestatie veranderen
Echter, niet alle feedback is goede feedback…
(Boud & Malloy, 2013)
Definitie:
‘Feedback is information about the gap between
the actual level and the reference level of a
system parameter which is used to alter the gap
in some way’ (Ramaprasad, 1983)
Doel van de feedback :
het verschil (de ‘gap’) tussen geleverde en
gewenste prestatie veranderen








It is very poor quality feedback: little of it,
random, insensitive, unreadable..
It also has marks on it
It does not make any sense
It relates to goals and standards students don’t
understand
It is too late to be useful
It is about a topic they will never study again
It is about how to tackle an assignment that is
different from their next assignment
...it does not feed forward (keynote Gibbs, 2012)

Tja, dan wordt het complex…
◦ Hoe en wanneer meet je het leren? En hoe bepaal je
dan precies de rol van feedback? (Price, 2010)
◦ Wat wordt er geleerd? Voor het aanleren van taal
lijkt een andere strategie succesvol dan voor het
aanleren van andere vaardigheden/cognities
(Bitchener & Knoch, 2009)
◦ Hoe wordt de feedback ontvangen? Invloed van
zelfvertrouwen, ervaring en angst (Eva et al., 2010)
◦ Wordt de feedback ontvangen? (Boud & Malloy,
2013)

Tja, dan wordt het complex…
◦ Hoe en wanneer meet je het leren? En hoe bepaal je
dan precies de rol van feedback? (Price, 2010)
◦ Wat wordt er geleerd? Voor het aanleren van taal
lijkt een andere strategie succesvol dan voor het
aanleren van andere vaardigheden/cognities
(Bitchener & Knoch, 2009)
◦ Hoe wordt de feedback ontvangen? Invloed van
zelfvertrouwen, ervaring en angst (Eva et al., 2010)
◦ Wordt de feedback ontvangen? (Boud & Malloy,
2013)

Docenten doen niet altijd wat ze denken dat ze
doen… (Lee, 2009)
◦ Aandacht voor taal (doen), aandacht voor structuur
(denken)
◦ Veel aandacht voor individuele fouten (doen), algemene
terugkerende fouten (denken)
◦ Aangeven van fouten (doen), studenten moeten zelf de
fouten opsporen (denken)
◦ Aangeven van fouten (doen), aandacht voor positieve
aspecten (denken)
◦ Feedback is dwingend (doen), studenten zouden meer
verantwoordelijk moeten worden (denken)
◦ Cijfers geven (doen), overtuiging dat het afleidt van
feedback (denken)
Good feedback practice:
1. helps clarify what good performance is (goals, criteria, expected
standards);
2. facilitates the development of self-assessment (reflection) in
learning;
3. delivers high quality information to students about their learning;
4. encourages teacher and peer dialogue around learning;
5. encourages positive motivational beliefs and self-esteem;
6. provides opportunities to close the gap between current and desired
performance;
7. provides information to teachers that can be used to help shape
teaching.
Nicol, D. J. and Macfarlane-Dick, D. (2006) Formative assessment and selfregulated learning: a model and seven principles of good feedback practice.
Studies in Higher Education, 31 (2), 199–218.
Diepte van de feedback (Glover & Brown, 2006):
Diepte 1: een indicatie
Diepte 2: een correctie
Diepte 3: Een indicatie of correctie met een uitleg
Bij diepte 1 & 2 blijft de gap bestaan omdat
◦ Een indicatie slechts aangeeft dat er een gap bestaat
tussen de geleverde prestatie en de gewenste prestatie.
◦ Een verbetering slechts aangeeft wat de gewenste
prestatie is.
Koppeling aan gewenst niveau en
beoordelingscriteria


Complex
Literatuur beschrijft handvatten:
◦ Feedback, feed up, feed forward
◦ Taak, proces, zelfregulatie en persoon
◦ Indicatie, verbetering, uitleg

Kijk nu eens terug naar de schriftelijke
feedback die je bij de start hebt gegeven en
probeer in tweetallen de feedback te
rubriceren:
◦ Feedback, feed up, feed forward
◦ Taak, proces, zelfregulatie, persoon
◦ Indicatie, correctie, uitleg

Hoe zit het met de formulering?
◦ Begrijp je als lezer wat je moet doen met de
gegeven feedback?

Zijn er overeenkomsten in de feedback (in
tweetallen)? Vergelijkbare opmerkingen

Lectoraat kwaliteit van toetsen en beoordelen
(Jorik samen met Mieke Jaspers):
◦ Kwaliteit van de schriftelijke feedback binnen de
lerarenopleiding Biologie
◦ In hoeverre leidt het gebruik van een vormgever tot
verandering in de feedbackpraktijk?
◦ In hoeverre leidt een centrale positie van feedback
in een onderzoeksleerlijn tot diepleren van
studenten?
◦ In hoeverre leidt het gebruik van een digitale tool
(Turnitin) tot meer effectieve en efficiënte feedback?

Lectoraat talendidactiek (Johannes):
◦ In hoeverre leidt het gebruik van een digitale tool
(Kung Fu Writing) tot meer effectieve en efficiënte
feedback?
Quickmark sets
www.turnitin.com
Kungfuwriting.com


[email protected] (Turnitin)
[email protected] (KungFuWriting)
How to continue?
All assessed with the same rubric:
feedback & feed up
Spin off:
• curriculum design: developing skills for doing (writing)
research
Feed forward
1. Introduction + research questions (formative)
2. Introduction + research questions (summative) +
methods (formative)
3. Introduction + research questions + methods
(summative) + results (formative)
4. Etc

similar documents