Gallstensanfall med komplikationer

Report
Innehåll
 Anatomi
 Gallstensanfall
 Diagnostik/behandling
 Akut kolecystit
 Kolangit
Anatomi
Gallstensanfall
 Anamnes
- Smärtor av intervallkaraktär under höger arcus, ev.
utstrålning mot ryggen/höger skuldra, illamående och
kräkningar.
 Status
- Palpömhet? Palpabel resistens och/eller peritonit? Temp?
 Lab
- CRP. Bilirubin, ALAT, ALP, pankreasamylas.
 Ultraljud
- gallsten? dilaterade gallvägar?
Komplikationer…
 Akut kolecystit
 Ikterus
 Kolangit
 Pankreatit
 Ileus
m.fl.
Diagnostik/behandling

MRCP (MagnetiskResonansKolangioPankreatikografi)
- Icke-invasiv åtgärd, enbart diagnostisk.

ERCP (EndoskopiskRetrogradKolangioPankreatikografi)
- Med kontrastmedel, för att påvisa sten/tumör i de djupa
gallvägarna.
- Möjlighet till terapeutisk åtgärd, t.ex. sfinkterotomi och
stenextraktion samt stentinläggning.

PTC (PerkutanTranshepatiskKolangiografi)
- Med kontrastmedel.
- Vid gallvägshinder, möjlighet till inläggning av dränage.
Diagnostik/behandling forts.

Laparoskopisk/öppen kolecystektomi
- Med peroperativ kolangiografi för att kartlägga anatomi
och utesluta gallgångssten.
Akut cholecystit
(gallblåseinflammation)
 Vanligaste akuta komplikationen
 Över 90 % pga gallsten.
 Anamnes
- Molvärk under höger arcus med utstrålning mot ryggen,
illamående/kräkningar, feber. Rörelsekorrelerad smärta
som förvärras av födointag.
 Status och lab
- Palpömhet under höger arcus, ev. palpabel resistens och
lokal peritonitretning, ↑CRP.
Akut cholecystit forts.
 Handläggning
- Inläggning
- Fasta och dropp
- NSAID
 Ultraljud
- gallsten?
- förtjockad gallblåsevägg?
- vidgade gallvägar?
 Antibiotika
- Tazocin 4 g x 3 iv (om hög
feber/frossa, äldre patient,
ikterus).
 Behandling
- ”Akut” laparoskopisk
cholecystektomi
- Om konservativ
behandling/inoperabel
patient ev. inläggning av
drän.
Kolangit
(gallgångsinflammation)
 Avflödeshinder pga sten, tumör, striktur m.fl.
Orsakar (bakteriell) infektion i de djupa gallvägarna.
 Koledokussten vanligt ffa hos äldre patienter.
 Anamnes, status och lab
- Högersidiga buksmärtor, feber/frossa och ikterus.
Stegrade leverprover.
 Handläggning
- Inläggning, fasta och dropp.
 Ultraljud
- sten? dilaterade gallvägar? tumör?
Kolangit forts.
 Antibiotika
- Tazocin 4 g x 3 iv.
 Behandling
- ERCP med sfinkterotomi och stenextraktion
förstahandsmetod.
- Ej rutinmässig cholecystektomi.

similar documents