Mieke Bonnarens, Bouwunie (ppt)

Report
Brussel, 11 september 2012
SCHRIJNWERKSECTOR EN HET
ENERGIERENOVATIEPROGRAMMA 2020
Energierenovatieprogramma
2020 - schrijnwerk
• Enkele cijfers
• Bouwunie-enquêtes voorjaarsbeurzen
• Sectorstudie Bouwunie Alg. en
ruwbouwaannemers
• Schrijnwerksector in Vlaanderen
• Sectorstudie Bouwunie Schrijnwerkers &
Interieurbouwers
Enkele cijfers…
• Aandeel renovatie in totale bouwactiviteit
– 43% nu tov 25% begin jaren ’90
– nog steeds groot potentieel aan te renoveren
woningen
• Uit de Vlaamse Woonsurvey blijkt dat slechts de
helft van de Vlaamse woningen zich zowel wat
betreft uitwendige kwaliteit, fysische staat en
comfort in de meest gunstige categorieën
bevinden.
Enkele cijfers…
• In april 2012 153 faillissementen in de
bouw, of 25% meer dan in april 2011
• In januari-april 2012 8,16% meer
faillissementen dan in januari-april 2011
• Redenen:
– Wegvallen veel steunmaatregelen
woningbouw
– Economische situatie
– Toename oneerlijke concurrentie
Bouwbarometer
Bouwunie-enquêtes
voorjaarsbeurzen
• Op eerdere bouwbeurzen van dit jaar in
Antwerpen, Hasselt en Roeselare bleek dat
het gros van de bezoekers
renovatieplannen hebben en daarvoor
informatie en advies zoeken.
• Ze willen hun woning moderniseren, het
comfort verhogen en vooral ook energieefficiënter maken.
• Ook de bouwbedrijven zien het belang van
de renovatiemarkt toenemen.
Enquêtes
• Bouwunie-enquête op Bouw & Reno in
Antwerpen, Bouwinnovatie in Hasselt en
Bouwbeurs in Roeselare in januari en
februari 2012
• bij 605 bezoekers met renovatieplannen
• Bij 450 bouwbedrijven
Particulieren over geplande werken
• meer dan 90% wil woning energiezuiniger maken:
–
–
–
–
isolatie van het dak (85%)
plaatsen van hoogrendementsglas in de ramen (78%)
vervangen van ketel door condensatieketel (74%)
Verder vooral ook isoleren van muren en vloeren, het
installeren van een warmtepomp of een zonneboiler
• andere geplande renovatiewerken:
– vernieuwen van de keuken en/of de badkamer (82%)
– vervangen of aanpassen van de verwarming en de
elektriciteit (81%).
– schilderwerken, interieur en binneninrichting, wanden,
vloeren en plafonds (meer dan 75%)
Bouwbedrijven over geplande
werken
• aannemers verwachten vooral werk in
–
–
–
–
–
–
–
–
dakwerken,
Gevelwerken
buitenbepleistering,
interieur en binneninrichting,
schilderwerken,
keukens,
badkamers en
elektriciteitswerken.
• 34% van de aannemers: vraag naar
totaalrenovaties neemt duidelijk toe.
Particulieren over premies
• 36% van renoveerders over streep
getrokken door premies om daadwerkelijk
werken te laten uitvoeren
• 27% plant meer werken door premies
• 25% laat minder werken uitvoeren dan
gepland door afschaffing gros EBM
• 36% gaat een aantal werken uitstellen
door afschaffing gros EBM
Bouwbedrijven over premies
• bouwbedrijven minder werk door
afschaffing EBM
– 69% bij installateurs condensatieketels
– 61% bij installateurs zonneboilers
– 58% bij installateurs zonnepanelen
– 56% bij installateurs warmtepompen
– 40% bij plaatsers hoogrendementsglas
Sectorstudie Alg. & ruwbouw
• Januari 2012 bij 205 Vlaamse algemene &
ruwbouwaannemers
• Orderboekjes lijden onder krimpende
economie
– Regels en administratie zijn doorn in het oog
– Energiezuinig (ver)bouwen geeft sterke
opportuniteiten
Vooral actief in woningen
Aannemers vooral actief in nieuwbouw en renovatie van woningen
nieuwbouw woningen
76%
nieuwbouw appartementen
43%
renovatie woningen
77%
renovatie appartementen
40%
nieuwbouw gebouwen
63%
renovatie gebouwen
sociale woningbouw
overheidsinfrastructuur
65%
8%
12%
Verwachtingen woningbouw
Verwachtingen voor het werkvolume van uw bedrijf voor 2012
enkel voor wie dit van toepassing is
sterke
stijging
stijging
status quo
daling
sterke
daling
nieuwbouw woningen
2%
11%
51%
32%
4%
nieuwbouw
appartementen
2%
11%
53%
29%
4%
renovatie woningen
1%
24%
63%
11%
2%
renovatie
appartementen
2%
17%
66%
12%
2%
nieuwbouw gebouwen
1%
8%
65%
25%
2%
renovatie gebouwen
1%
20%
68%
9%
2%
Vraag naar energiebesparing
• helft van particuliere en een derde van de professionele
klanten wil spontaan een woning of bedrijfsgebouw dat
energiezuiniger is dan wat de wet voorschrijft
• 41% van de aannemers zegt dat nu meer bouwheren
vragen naar een energiezuiniger dan wettelijk
voorgeschreven gebouw tov vorig jaar.
• => De vraag is dus al lang niet meer of de klant wel
bereid is om energiezuinig te bouwen maar hoe ver hij
of zij daarin wil en kan gaan.
Populariteit energiebesparende
maatregelen
• Volgens de ondervraagde aannemers vragen de klanten
zelf vooral naar (in volgorde van belangrijkheid)
warmtepompen, passief bouwen, vloerverwarming en
zonnepanelen.
• De voorkeur van de aannemer gaat eerder uit naar
luchtdichtheid, ventilatie, hoogrendementsglas en een
hogere isolatiewaarde.
Slechte betalers
• 21% van de bouwbedrijven ervaart een toename van
het aantal slechte betalers in het segment van de
particuliere klanten
– in het crisisjaar 2010 was dat 33%,
– vorig jaar 25%
– wie wilde genieten van de belastingverminderingen
moest wel goed, vooral tijdig, betalen
Schrijnwerksector in Vlaanderen
• 13.400 schrijnwerkbedrijven
• 4.100 werkgevers
• 12.400 arbeiders, 2.400 bedienden
bedrijfsgrootte
aantal arbeiders %
aantal bedrijven %
1-5
36%
82%
6-19
42%
15%
20-49
18%
2%
50-99
3%
0%
100-249
1%
0%
Sectorstudie sept. 2012 Bouwunie
Schrijnwerkers & Interieurbouwers
• Enquête bij 220 Vlaamse schrijnwerkers en
interieurbouwers
• klagen over de economische toestand en de
vooruitzichten voor de komende maanden
• orderboekjes teruggelopen door wegvallen van
belastingvermindering EBM’n
• faillissementen in de sector, vooral jongeren
• nagenoeg alle bedrijven actief op de
renovatiemarkt
• energiebesparingsverhaal inmiddels goed
ingeburgerd op renovatiemarkt, maar kan nog
beter.
“gemiddelde schrijnwerker”
• 49 jaar oud, 29 jaar ervaring in de sector, 21 jaar
als zelfstandige
• Meer en meer specialisatie:
– 2,82 activiteiten
– Stijgers: buitenschrijnwerk (+-2/3) en HSB (+- 15%)
– => Top 5: 1) binnenschrijnwerk en afwerking, 2)
buitenschrijnwerk, 3) meubels en keuken, 4)
trappen, 5) daktimmerwerken
• Van 97,6% in 2011 naar 91,5% actief in
renovatiesector
• 83% actief op nieuwbouwmarkt
Werkvolume
• 11% heeft te weinig werk (t.o.v. 21% in 2011), vnl
in Limburg
• 1/3 zag orderboekje slinken, vnl kleine bedrijven
• 41% is tot 6 maand volboekt
• 15% is volboekt tot eind 2012
• 10% is 1 maand volboekt, vnl in Oost-Vlaanderen
• 25% bedrijven minder rendabel dan in 2011
Andere problemen
• 1/8 heeft personeel afgevloeid
• Iets minder dan 50% van de bedrijven vindt
geen goede arbeidskrachten (t.o.v. meer dan
70% voorbije jaren)
• 37,5% meer slechte betalers, 54% status quo
• 31% meer concurrentie, 66,7% status quo
• => 1/2 ronduit ontevreden over economie,
14% tevreden
Certificering?
• 57% NIET voor plaatsen van
buitenschrijnwerk, afwerken van gevel of
andere activiteiten
• 34% ja voor brandwerende deuren
• 32,3% ja voor inbraakvertragend
schrijnwerk
Sectorstudie 2011 Bouwunie
Schrijnwerkers & Interieurbouwers
• 2011: 97,6% actief in renovatie
• Vnl in oude woningen
– t.o.v. 42% van niet-residentiële renovatiewerken in gebouw tussen 5 en 10 jaar oud
leeftijd woningen
meer dan 30 jaar oud
tussen 20 en 30 jaar oud
tussen 10 en 20 jaar oud
tussen 5 en 10 jaar oud
aandeel in renovatiesector
30% van de renovatiewerken
28% van de renovatiewerken
25% van de renovatiewerken
17% van de renovatiewerken
Sectorstudie 2011 Bouwunie
Schrijnwerkers & Interieurbouwers
• Veel voorkomende problemen in
renovaties?
aansluiting schrijnwerk
58%
aansluiting thermische isolatie
50%
aansluiting gevel
48%
bereikbaarheid
44%
aansluiting geluidsisolatie
43%
aansluiting luchtdichting
40%
aansluiting ventilatie
36%
Sectorstudie 2009 Bouwunie
Schrijnwerkers & Interieurbouwers
Aantal bedrijven
Belang in omzet
Fabricage
Plaatsing
Fabricage
Plaatsing
Hout
65,67%
85,82%
91,10%
65,70%
Pvc
14,18%
55,97%
33,70%
39,90%
Alu
14,18%
45,52%
40,20%
34,40%
Je vakman, je energieadviseur
EEN REKENVOORBEELD
met 1,1beglazing
materiaal- en
plaatsingskost (resp. 400
€/m² en 460 €/m², + 6%
btw)
renovatiepremie voor
middeninkomens,
aangevraagd na 2012
(20% voor 1,1, 30% voor
0,8-beglazing)
premie netbeheerder
(resp. 12 €/m², max. 300
€ en 15 €/m², max 375 €)
totaal te recupereren
uiteindelijke kost
met 0,8beglazing
€ 10.600,00
€ 12.190,00
€ 2.000,00
€ 3.450,00
€ 300,00
€ 2.300,00
€ 8.300,00
€ 375,00
€ 3.825,00
€ 8.365,00
Conclusie
• blijvende aandacht en ondersteuning
nodig voor renovatie van het
woningenpark
• bestaande premies behouden en beter op
elkaar afstemmen voor een duidelijk en
efficiënt ondersteuningsbeleid
• uniek bouwtechnisch dossier ipv vele
andere verplichte attesten, tevens handig
werkinstrument voor nieuwe eigenaar
Contact
Vragen? tel 09/235.49.52, [email protected]
Bouwunie is verhuisd!
U kan ons voortaan bereiken op volgend adres, telefoon- en faxnummer:
Maria-Theresialaan 35 | 1800 Vilvoorde
Tel. 02 588 11 00
Fax 02 253 07 45

similar documents