Az új bázeli szabványok, az új európai felügyeleti rendszer

Report
Változások a
bankszabályozásban*
Dr. Terták Elemér
Európai Bizottság
48. Közgazdász-vándorgyűlés
Szeged, 2010. október 1.
* Az előadás tartalma nem feltétlenül tükrözi az
Európai Bizottság álláspontját
1
Állami segítség
Liquidity and bank
funding support
Relief of impaired assets
Vállalt
Guarantees on bank
liabilities
Capital injections
Lehívott
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
GDP %-a
Total
{
Asset insurance
Belgium
France
Germany
Netherlands
Spain
UK
Asset Purchase
Debt Guarantees
Cap Injections
0%
20%
40%
60%
80%
100%
GDP %-a
2
Adósság és deficit az EU-ban (%)
90%
0%
80%
-1%
70%
-2%
60%
-3%
50%
-4%
40%
-5%
30%
-6%
20%
-7%
10%
-8%
0%
-9%
2006
2007
Government debt (% GDP)
2008
2009
2010
2011
Government balance (% GDP, rigth axis)
Source: European Economic Forecast, Autumn 2009
3
Intézkedések
1.
Prudenciális szabályok szigorítása (Bázel III)
2.
Új európai bankfelügyeleti rendszer, egységes szabálykönyv és
szankcionálási rezsim
3.
Válságkezelési eljárások kidolgozása
4.
Vállalati kormányzás és javadalmazás
5.
(Bank)adóztatás és betétbiztosítás
4
Jövőbeli változtatások
Eddigi
változtatások
Tőkekövetelmény szabályozása (CRD) összegzés
2008 október - CRD II
 Első módosítás: az Európai Bizottság javaslatai (értékpapírosítás,
nagyhitelek, felügyelet, hibrid tőke, likviditási kockázat)
2009 május
 Az EP és a Tanács elfogadja a CRD II-t
2009 július - CRD III
 Második módosítás: az Európai Bizottság javaslatai : kereskedési könyv,
újra-értékpapírosítás, vezetői javadalmazás
2011. I. n.é. További módosítások – CRD IV (Európai Bizottság javaslatai )
 Bázel III átültetése
2011. január 1.: CRD II hatályba lép
Nem időarányos
5
A bázeli reform-csomag (áttekintés)

Tőke meghatározása

Likviditási-tartalék

Partner hitelkockázat

Tőkeáttétel aránya

Anticiklikus tőketartalék

Szigorúbb mennyiségi követelmények
6
Likviditási-sztenderdek
Új likviditási sztenderdek
– Likviditás lefedettségi ráta (LCR): 1 hónapot
meghaladó forráskiáramlás áthidalása
• A tartalék elfogadható eszközeinek a meghatározása: kp és
államkötvények (min. 60%), magas likviditású vállalati
kötvények, záloglevelek (stb.)
• Stressz forgatókönyvek készítése (pénzkiáramlás esetére)
• Megfigyelési periódus: 2011-2014
– Nettó stabil finanszírozási ráta (NSFR)
• Közép- és hosszúlejáratú refinanszírozás erősítése
• Megfigyelési periódus: 2012-2018
7
„Tőke” meghatározása
• A kötelező minimális tőke "minőségének"
javítása CET1 (kemény magtőke)
• Részvénytőke + eredménytartalék
• Csökkentő tételek harmonizálása
• A kötelező minimális tőke számszerű
növelése
– Új minimumkövetelmények:
• Alapvető mag-tőke, alapvető tőke
• Fokozatos bevezetés
8
Prociklikusság
•
Építőkocka megközelítés
– A minimális tőkekövetelmény feletti anticiklikus
tőke tartalék
 Tőke-megóvási tartalék (mikró)
 Időben változó tartalék (makró)
– „through the cycle” (cikluson keresztüli) céltartalékolás és
mérlegkészítés
– A minimum ingadozásainak csökkentése (II. pillér)
9
Tőketartalék
• Tőke-megóvási tartalék
– CET1 rögzített hányada (2,5%)
– Bank-specifikus
– Eredmény-tartalékoltatás elmaradás esetén
• Anti-ciklikus tőketartalék
– változó nagyság (0-2,5%)
– makro-nagyság: „túlzott“ hitelbővítés
– I. és II. pillér között
– vállalati kormányzás
10
Tőkeáttétel aránya
• A bevezetés forgatókönyvének kidolgozása
– Megfigyelési időszak, II. pillér
– Döntés az I. pillérbe történő bevezetésről
"felülvizsgálat" után
• Kalibrálás:
– számláló: Tier 1/ nevező: „exposure base“
– Derivatívák (netting) és mérlegen kívüli tételek
kezelése
11
Kalibrálás
• Kalibrációs célok:
– Minimum: A bank legyen képes állami segítség
nélkül működni a piacon (alap kalibráció: CET1)
– Tőke-megóvási tartalék: A bank legyen képes a
pénzügyi válság okozta veszteségeket elviselni
– Makro-tartalék: A túlzott hitelállomány növekedés
megfékezése és a hitelkínálat bővítése gazdasági
visszaesés esetén
12
Hatástanulmányok
• Bázeli Bizottság:
– Mennyiségi hatástanulmány (QIS),
– Makrogazdasági tanulmány (MAG),
– Tanulmány a hosszú távú hatásokról (LEI)
• EU:
– EU-QIS (CEBS) , 20 tagállam + Norvégia
– Hatásvizsgálat, az irányelv-javaslathoz
13
Bázel III (összefoglaló)
14
?%
Pillar 2
?%
Systemic Risk
Buffer
Starts at
zero, and
rises with
excessive
credit growth
Countercyclical
Buffer
0% 2.5%
2.5%
Capital
Conservation
Buffer
4.5%
CET1
minimum
15
Phasing In - Common Equity Tier 1
4,5%
4%
CET1
minimum
CET1
minimum
2015
2016
CET1
minimum
3,5%
CET1
minimum
2013
2014
16
Phasing In - Buffers
4,5%
Countercyclica
l Buffer
Countercyclica
l Buffer
Countercyclica
l Buffer
Countercyclica
l Buffer
Capital
Conservation
Buffer: 0,625%
Capital
Conservation
Buffer: 1,25%
Capital
Conservation
Buffer: 1,875%
Capital
Conservation
Buffer: 2,50%
CET1
minimu
m
CET1
minimu
m
CET1
minimu
m
CET1
minimu
m
2016
2017
2018
2019
17
Pillar 2
Pillar 2
Pillar 2
Pillar 2
Systemic
Risk Buffer
Systemic
Risk Buffer
Systemic
Risk Buffer
Systemic
Risk Buffer
Countercyclic
al Buffer
Countercyclic
al Buffer
Countercyclic
al Buffer
Countercyclic
al Buffer
Capital
Conservation
Buffer: 4,5
0,625% %
Capital
Conservation
Buffer: 1,25%
Capital
Conservation
Buffer:
1,875%
Capital
Conservation
Buffer: 2,50%
CET1
minimum
CET1
minimum
CET1
minimum
2017
2018
CET1
minimum
2016
2019
18
8%
8%
8%
Min.
Total
Min.
Min.
Min.
Total
Total
Total
Capital
Capital
Min.
Min.
Tier 1
Tier 1
Capital
Capital
CET1
CET1
min.
Capital
Capital
6%
5,5%
4,5%
Min.
Min.
Tier 1
Tier 1
Capital
Capital
4%
3,5%
CET1
min.
2013
4,5%
CET1
min.
min.
2014
2015
2016
19
A bázeli megállapodás végrehajtása
(folyamat)
• CRD – munkacsoport
– Alcsoportok tagállami szakértők részvételével
• European Banking Committee (EBC)
– Az Európai Bizottság politikai döntésének az
előkészítése
•
•
•
•
Konzultáció az anticiklikus tőke-tartalékról
Hatásvizsgálat
Bizottsági javaslat a CRD IV-re 2011 I. n.é.
EP/Tanács (ECOFIN)
20

similar documents