letöltése

Report
Vasúti Tréning
Vasúti jogszabályok aktuális változásai itthon
és az Európai Unióban 2013 05.23.
Rácz Gábor dr.
Osztályvezető
Vasútszabályozási Osztály
Új jogszabályok
• 2012. évi CXIX törvény – „Egyes közlekedési tv-ek
módosításáról”: Vtv, Kbvt – „EU PILOT” ügy, felügyeleti
díjak törvényi szabályozása, Korridor szabályozás
• 52/2012 NFM rendelet és 53/2012 NFM rendelet: NKH
díjainak újraszabályozása
• 289/2012 (X. 11.) Korm. rendelet: a vasúti építmények
engedélyezéséről – hatálybalépés: 2013. 07.01.
• 70/2012 (XII. 20.) NFM rendelet az átjárhatósági
műszaki előírásokról – hagyományos vasúti rendszerre
vonatkozó TSI-k
2
Jogszabály módosítások
• 50/2012 (VIII. 28.) NFM rendelet: a 83/2007 GKM r és
a 101/2007 GKM rendeletek módosítása
• 56/2012 (IX.18) NFM rendelet: a 40/2006 GKM r.
módosítása („EU PILOT ügy”)
• 324/2012 (XI. 16.) Korm. r.: a vasúti eü. vizsgálatról
szóló 203/2009 Korm. R. módosítása
• 71/2012 NFM rendelet – nagysebességű TSI
módosítások
• 5/2013 NFM r: képzési r. módosítás
• Új jogszabály: 23/2013 (V. 22) NFM rendelet: 45/2006
GKM rendelet és díjrendelet módosítás –
„adatmódosítási díj bevezetése”
3
Új EU jogszabályok
• 2012/34/EU Irányelv: Az Egységes Európai Vasúti Térség
létrehozásáról (az I. vasúti csomag felülvizsgálata, avagy az
ún. „recast”) – Új vasúti törvény írását jelenti!
• Előkészületben: az ún. IV. vasúti csomag. Sok jogszabály!
• Új járműengedélyezési szabályok
• Új, egységes vasútbiztonsági tanúsítvány
• Az ERA új szerepe
• Pályaműködtető önálló jogi cégbe szervezése (”jogi
szétválasztás”)
• Vasúti személyszállítás liberalizációja
4
Előkészületben…
5
Előkészítés alatt
• Vasúti járművekre szerelt kazánok és
nyomástartó edények, valamint a hatósági
műszaki vizsgálatát végző személyek és
szervezetről („kazánbiztosokról”) szóló NFM
rendelet
• Vasúti járműveket karbantartó és
vizsgaműhelyekről szóló NFM rendelet – „ECM
rendelet”
• Vasúti bírságról szóló Korm. rendelet
6
Esettanulmány – „EU PILOT eljárás”
• 2011. december 15-én EU Bizottság egy 38
kérdésből álló anyagot küld, tárgy: a 2004/49/EK
Vasútbiztonsági Irányelv átültetése
• Válaszadási határidő: 2012. február 22, addig be kell
azonosítani, hol szükséges jogalkotás
• Példa: 14. kérdés: Az Ielv. 10 cikk (5) bekezdés, első
albekezdés átültetése:
„(5) A biztonsági tanúsítványt a vasúttársaság kérelmére egy öt évet
meg nem haladó időszakra hosszabbítják meg. Ha a tevékenység
jellege vagy mértéke lényegesen megváltozik, teljesen vagy részben
frissíteni kell a tanúsítványt.”
7
Esettanulmány – „EU PILOT eljárás”
• Probléma: A Vtv. 35. §-a azonban nem tartalmazta
ezt a szabályozást.
• Feladat: elő kellett készíteni a Vtv. Módosítását
• Kidolgozni, milyen szabályozást vezessünk be a
• Tevékenység jellegének, és a
• Tevékenység mértékének jelentős megváltozására
• Egyeztetés az NKH-val, mint a vasútbiztonsági
engedély és tanúsítványt kiadó hatósággal
• Törvénymódosítás, hatálybalépés: 2012. július
8
Esettanulmány – „EU PILOT eljárás”
• Reakció: az EU Bizottság kiegészítő PILOT
megkeresése megérkezik: 2013. május 8.
• Újabb 26 (!) kérdés
• Részben átfedésben az eredeti kérdésekkel
• Érintettek: NFM, NKH, Vasúti igazgatási szerv,
KBSZ
• Válaszadási határidő: 2013. június 7.
• Folytatjuk…
9
Köszönöm a
figyelmet!
[email protected]
10

similar documents