A tudásmenedzsment, az érzelmi intelligencia és a kreativitás

Report
Érzelmi Intelligencia,
Kreativitás,
Tudásmenedzsment
Marczellné Szilágyi Eszter
Győr, 2011. március 9.
Érzelmi Intelligencia (ÉI)
Az érzelmi intelligencia (ÉI) az intelligencia vagy a képességek azon fajtája, ami a
saját és mások érzelmeinek érzékelésével, kezelésével és pozitív befolyásolásával
kapcsolatos.
Howard Gardner:
Goleman
Saját érzelmek felismerése / azok
kezelése / önmotiváció / mások
érzéseit felismerni, /
kapcsolatépítés – és fenntartás
Társas intelligencia (2006)
1. Nyelvi / 2. Logikai-matematikai / 3. Téri /
/ 4.Testi-kinesztéziás / 5. Zenei
6. ) Személyközi intelligencia: Mások szándékainak,
motivációinak, vágyainak megértése.
Hatékony és harmonikus együttműködés képessége
másokkal. (Oktatók, értékesítők, vallási és politikai
vezetők.)
7.) Személyen belüli intelligencia
Önmagunk megértésének képessége. Érzéseink,
félelmeink és motivációink megértése / elfogadása /
hatékony kezelése.
Mayer – Salovey:
képesség az érzelmek pontos érzékelésére / pozitív használatukra / jelentésük megértésére / kezelésére
Érzelmi Intelligencia
összefoglaló jellegű megközelítés:
Önmagunk
érzelmei
Érzékelés,
megértés
Lehetőségek . . .
Kezelés,
(„jó használat”)
Mások
érzelmei
Kreativitás:
Alkotóképességet, teremtőképességet jelent, amely során a különféle
képességek szerveződése lehetővé teszi az elszigetelt tapasztalatok
összekapcsolását, újszerű értelmezését és új formában történő megjelenését.”
Guilford:
A kreativitás a divergens (széttartó)
gondolkodásban nyilvánul meg
(Lehetővé teszi egy probléma több oldalról való megközelítését annak
megoldása során, illetve szokatlan elemek összekapcsolását)
A divergens gondolkodás megmutatkozik:
•A problémák iránti érzékenységben
•A gondolkodás könnyedségében (fluencia),
amely a szavak, gondolatok közötti kapcsolatok gyors
képzésében nyilvánul meg.
•A gondolkodás rugalmasságában (flexibilitás),
ez teszi lehetővé a megoldások célszerű variálását.
•A gondolkodás eredetisége (originalitás),
a szokatlan megoldások képességében rejlik.
Erika Landau:
„az a képesség, hogy a korábban
elszigetelt tapasztalatok között
kapcsolatokat találjunk, amelyek
új gondolkodási sémák
formájában új tapasztalatokként, új
elképzelésekként, vagy
produktumként jelennek meg.”
Magyari Beck István:
„A kreativitás pontosan úgy
megtanulható, mint a kenyérvágás . . .”
„ ...a kreatív ember személyiségének
szerkezetévé lett problémákat ...
...elsajátítja, személyiségébe beépíti, s
attól kezdve velük él . . . .”
Kreativitás - Csíkszentmihályi:
„Minden olyan tett, ötlet, vagy termék, amely egy létező
tartományt vagy megváltoztat, vagy új tartománnyá alakít át.”
SZAKÉRTŐI KÖR
TARTOMÁNY
állandó interakció
EGYÉN
A kreatív egyén
Játékos vs. fegyelmezett
Energikus vs. lazító
Okos vs. naiv
KOMPLEX
Férfias vs. nőies
Szenvedélyes vs. objektív
Extrovertált vs. introvertált
© M. Szilágyi Eszter
Tudás - tudásmenedzsment
Az üzleti élet egyedüli valódi cselekvői az emberek. Minden eszköz és struktúra – akár dologi, akár eszmei – emberi
cselekvés eredménye. Végső soron folyamatos létezésük csak az emberektől függ.
Az immateriális javak a következő
háromtagú családként osztályozhatók:
Az alkalmazottak
kompetenciája
Az alkalmazottak kompetenciája
azt a képességet jelenti, hogy az
emberek sokféle szituációban
közreműködve dologi és eszmei
vagyont hoznak létre.
Bár az egyén kompetenciáját csak
önmaga birtokolhatja, az
alkalmazottak végülis önkéntes
tagjai egy szervezetnek.
Belső szerkezet
A belső szerkezet szabadalmakat,
elméleteket, modelleket,
számítástechnikai és
adminisztratív rendszereket
tartalmaz. Ezen kívül a vállalati
kultúra is része a belső
szerkezetnek.
Az alkalmazottak és a belső szerkezetek
együttesen alkotják a SZERVEZETET.
Külső szerkezetek
A külső szerkezet az ügyfelekkel és
beszállítókkal kialakított kapcsolatokat
tartalmazza. Magában foglalja a
márkaneveket, védjegyeket, valamint
a vállalat hírnevét, arculatát is.
Ezeknek a javaknak az értéke
elsősorban attól függ, menyire oldják
meg jól az ügyfelek problémáit – a
hírnév és a kapcsolatok idővel
változhatnak.
Érzelmi Intelligencia
Tudásmenedzsment
Kreativitás
+
Harmonikusabb alkalmazotti és
szervezetek közötti viszonyok
Árnyaltabb innovációs
lehetőségek feltárása
Harmonikusabb
növekedési pályák
Holisztikusabb szemléletmód a fejlődés és
az eredményértékelés tekintetében is
Hagyományos és új értékek
összekapcsolódásának lehetőségei
Folyamatosabb
innovációs tevékenység:
mind a piacok felé, mind a szervezeti
viszonyokban
Új minőségű kapcsolatok
Lehetséges utak a
jövő felé
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

similar documents