Új Széchenyi Terv, Duna-Stratégia és

Report
HELYI TERMÉKEK
ÉS HELYI PIACOK SZABÁLYOZÁSA A
GYAKORLATBAN
2012. MÁRCIUS 14.
NAGYKÖRŰ
Szabadkai Andrea
Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület,
MNVH elnökség tag
www.elotisza.hu
30/7688718
KI A KISTERMELŐ ÉS HOL ÉRTÉKESÍTHET?




TERMÉSZETES SZEMÉLY, mennyiségi határok
betartásával
Kormányhivatal nyilvántartásba veszi (nem kell a növényi és
gomba termékeknél), regisztrációs számmal látja el
210/2009 kormányrendelet szerint a helyi illetékes jegyzőnek
bejelenti kereskedelmi tevékenység végzését. Az erről igazolást állít
ki.
Őstermelő piacon csak növényi alapterméket és gombát
értékesíthet. Állati és feldolgozott terméket csak kistermelőként,
vállalkozóként értékesíthet.


Növényi alaptermékek (alma, krumpli), méz, élő hal:
.
Országosan
végfogyasztónak. Régión belüli vagy a gazdaság
helyétől légvonalban számítva a Magyar Köztársaság területén
legfeljebb 40 km távolságra lévő, kiskereskedelmi vagy vendéglátó
létesítménynek értékesíthet.
Az állati alaptermékek (tej, tojás, nyers hús stb.) és a
feldolgozott kistermelői termékek (sajt, lekvár, kolbász stb.)
értékesíthetőek az előállítás szerinti megyében és Budapesten
(régióban), vagy a gazdaság helyétől légvonalban számítva az
ország területén legfeljebb 40 km távolságon belül végső
fogyasztó részére, valamint boltokba és vendéglátó egységekbe,
így a közétkeztetésbe is. (Házhozszállítás)
KISTERMELŐ




Kistermelői nyers hús (kecske, sertés, juh, szarvasmarha,
strucc) PIACON, RENDEZVÉNYEN NEM, de értékesíthető a
gazdaságból, vagy házhozszállítással a Régión belül fogyasztónak, és
Régión belül a kiskereskedelmi és vendéglátó egységnek.
(VÁGÓHíDON LEVÁGVA)
Ellenőrzött állományból származó baromfi és nyúlféle házi vágása
esetében a településen, végső fogyasztó számára történő
értékesítésnél nem kell a vágásnál a hatósági húsvizsgálatot
elvégeztetni legfeljebb heti 50 db házi tyúkféle, 25 db víziszárnyas
vagy pulyka, 13 db nyúlféle vágása esetén. Kiskereskedelmi és
vendéglátó egységek részére csak hatósági igazolással
értékesíthető a szárnyasok és nyúlfélék húsa is.
Kistermelői előállítás és értékesítés kategóriájába a méz mellett a
méhészeti termékek is bele tartoznak.
A kistermelő az élelmiszer előállítása során az alaptermékből
feldolgozatlan terméket eredményező előállítási részfolyamatot
más élelmiszer-vállalkozással is elvégeztetheti, a
nyomonkövethetőség biztosításával. (Hús füstöltetése, zöldséggyümölcs szárítása, őrlése…)
.
Csomagoló anyag újrafelhasználása
 A gyártmánylap helyett adatlapot, egyszerűbb
adatokkal kell vezetni (falusi vendégasztal
szolgáltatónak nem kell vezetni).
 Kistermelői élelmiszer értékesítését a kistermelőn
kívül a vele egy háztartásban élő személy, valamint a
kistermelő házastársa, bejegyzett élettársi kapcsolatban
élő élettársa, nagykorú gyermeke, testvére, szülője,
nagyszülője is végezheti. (eddig ki kellett mindnek
külön váltania a kistermelői engedélyt -15 000 Ft).
 Alkalmi rendezvényekre kitelepülési díj (14 600 Ft / alkalom)
NINCS!!!!!

TOJÁS, TEJ
A gazdaságában legfeljebb 50 tojótyúkot tartó
kistermelõnek az általa termelt és a végső fogyasztó
részére gazdaságában vagy házhoz szállítással,
régión belül működő helyi piacon értékesített
tojáson nem kell feltüntetnie a termelő
megkülönböztető számát tartalmazó kódot,
amennyiben az értékesítés helyén feltünteti a nevét és
címét. A tojásrakást követően, 21 napon belül kell
értékesíteni.
 Nyers tej, illetve nyers tej felhasználásával készült,
nem hőkezelt tejtermékek: „nyers tejből készült”
 A nyers tejet +6 - +8 °C között tárolva 24 óráig, 0 - +6
°C között tárolva 48 óráig lehet értékesíteni. A tejet
hűtés nélkül a fejés befejezésétől számított 2 órán
belül lehet értékesíteni.

MENNYISÉGI HATÁROK NŐTTEK, ÚJ KATEGÓRIÁK


Kifejlett, vagy növendék sertés vagy juh vagy kecske vagy strucc vagy emu levágása és húsának
értékesítése: heti 6 db (4); évi 72 db.
50 kg alatti malac vagy 15 kg alatti bárány, gida levágása és húsának értékesítése***: heti 10
db (0); évi 120 db.

Kifejlett, vagy növendék szarvasmarha levágása és húsának értékesítése: heti 2 db (1); évi 24 db.

100 kg alatti borjú levágása és húsának értékesítése***: heti 2 db (0); évi 24 db.

Házi tyúkféle levágása és húsának értékesítése: heti 200 db.Víziszárnyas vagy pulyka levágása és
húsának értékesítése: heti 100 db.

Nyúlféle levágása és húsának értékesítése: heti 50 db

Húskészítmény előállítása és értékesítése: heti 70 kg (50); évi 2600 kg.

Tej értékesítése: napi 200 liter. ÉS PLUSZ Tejtermék előállítása és értékesítése: napi 40 kg.

Méz és méhészeti termék értékesítése: Együttesen évi 5000 kg.

Tojás értékesítése: heti 500 db (360); évi 20000 db.

Hal értékesítése: évi 6000 kg.

Növényi eredetű alaptermék értékesítése: évi 20000 kg.

Savanyúság: heti 150 kg (100); évi 5200 kg.

Növényi eredetű, hőkezeléssel feldolgozott termék értékesítése: heti 150 kg (0); évi 5200 kg.
Egyéb feldolgozott növényi eredetű termék értékesítése: heti 50 kg (20).

Vadon termő betakarított, összegyűjtött termék értékesítése: heti 50 kg

Termesztett gomba értékesítése: heti 100 kg.

Egyéb termék: heti 50 kg.

Párlat: évi 2 hl tiszta szesznek megfelelő párlat

Az éves mennyiség, az adott termékre vagy alaptermékre vonatkozó napi, heti vagy havi maximális mennyiség
betartásával. Állatok: élősúlyban értendőek.
NYILVÁNTARTÁSOK











EÜ kiskönyv
nyilvántartás az előállított termékek mennyiségéről, az
előállítás idejéről, az értékesített mennyiségről és az
értékesítés helyéről, idejéről. (2 évig megőrizni, árusítás helyén
tartani)
Állati termékeknél: évenként megújított hatósági állatorvosi
bizonyítvány (árusítás helyén)
Hatósági húsvizsgálat után kiállított hússzállítási igazolás,
húsbélyegző. (2 évig megőrizni, árusítás helyén tartani)
Tejcsíraszám vizsgálat - havi 2 minta
Takarmányozási és adalékanyagokról, (5 év)
állatgyógyászati készítményekről (5 év)
növényvédő szerek felhasználásáról és az élelmezésegészségügyi várakozási időről, (5 év)
előforduló betegségekről, a növények esetében kártevőkről,
(5 év)
adatlapot kell készítenie az alaptermékből előállított élelmiszerről
BOR





OBI minősítés
Őstermelőként nem lehet palackos bort értékesíteni, csak 2 liternél
nagyobb kiszerelést, amire zárjegy kell. (Őstermelői tevékenység a
szőlőbor hordós és kannás kiszerelésben történő értékesítése
felvásárlónak és termelői borkimérés keretében végső fogyasztónak,
termelői borkimérés keretében kóstoltatásra és elvitelre kimérve
történő kimérés- egyszerűsített adóraktár engedélyes).
kiskereskedelmi tevékenység végzésének feltétele a jegyzőhöz történő
bejelentésről kiadott igazolás megléte.
Az egyszerűsített adóraktár engedélyes, mint nem jövedéki engedélyes
kereskedő, termelői borkimérés keretében az értékesítés helye
szerint illetékes vámhatósághoz tett előzetes bejelentést
követően kitelepülhet.
Termelői borkimérés: az egyszerűsített adóraktárban vagy az
egyszerűsített adóraktár engedélyes tulajdonában, használatában lévő
üzlethelyiségben a saját termelésű szőlőbornak elvitelre vagy
borkóstolás céljából helyben fogyasztásra,
.
A 2012. január 1-jétől az előállítás helyén (az egyszerűsített
adóraktárban) történő saját termelésű bor értékesítés nem
feltétlenül minősül üzletben folytatott kereskedelmi tevékenységnek,
hanem üzlet nélkül, közvetlen értékesítés keretében is
folytatható, ezért az egyszerűsített adóraktárból történő
termelői borkimérés üzlet nélkül is folytatható
110§. (11) A nem jövedéki engedélyes kereskedő alkoholterméket,
bort, sört, pezsgőt, köztes alkoholterméket a külön jogszabály szerinti
alkalmi rendezvényen, illetve közterületi értékesítés [Kertv. 2. §
14. pont], valamint vásáron vagy piacon nem üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység [Kertv. 2. § 19., illetve 29. pont] keretében
is értékesíthet, ha az értékesítés helye szerint illetékes
vámhatósághoz - legkésőbb az értékesítés megkezdése előtt három
munkanappal - bejelenti az értékesítés helyét és időpontját,
rendszeres időközönként ismétlődő értékesítés esetén az értékesítési
napokat és az egyes napokon az értékesítés kezdő és befejező
időpontját, valamint a jövedéki termék raktározására használt épület,
épületrész címét (helyrajzi számát).
.

85§.(2) A termelői borkimérésben hordós kiszerelésű
szőlőbor külön bejelentés nélkül értékesíthető helyben
fogyasztásra vagy - legfeljebb 10 literes kannás kiszerelésben
hivatalos zár alkalmazásával - elvitelre kimérve.
PÁLINKA

A bérfőzető a bérfőzött párlatot
a) csak az alkoholtermék-adóraktár engedélyese részére, vagy
b) - amennyiben a bérfőzető a kistermelői élelmiszer-termelés, előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló miniszteri rendelet
szerinti kistermelőnek minősül és megfizette a 64. § (5)
bekezdés szerinti adót - palackozott kiszerelésben,
zárjeggyel ellátva
ba) a saját gazdasága helyén folytatott vendéglátás vagy falusi
szálláshely-szolgáltatás keretében, vagy
bb) a saját gazdasága helyétől légvonalban számítva
Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságon belüli
vásáron vagy piacon nem üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység keretében, a 110. § (11) bekezdés szerinti bejelentés
megtételével értékesítheti. (Max. 2 literes zárjegyes palackban,
teljed adómegfizetéssel)
TERMÉKCÍMKE
.
(FORRÁS: DOLCETA)
Kötelező élelmiszercímke
információk 1-
Kötelező élelmiszercímke
információk 2-
élelmiszer neve
összetevők listája
élelmiszer fizikai állapotára vagy
kezelésére utaló megnevezés (pl.
füstölt, fagyasztott, szeletelt, sűrített)
a „sugárkezelt” vagy az „ionizáló
energiával kezelt” kifejezés az így
kezelt élelmiszer jelölésében
a 0,9 %-nál több genetikailag
módosított összetevő (GMO) jelzése
a felhasznált anyagok csökkenő
mennyiségi sorrendben történő
feltüntetése
húsösszetevők jelölése: „hús” és
annak az állatfajnak a neve,
amelyből származik
az adalékanyag neve, csoportneve
és E száma (pl. színezék)
a „Védőgázas csomagolásban”
jelölés a név után, ha ez fennáll
az aromáknak az „aroma/aromák”
szóval, az aroma nevével vagy
leírásával való megnevezése
összetevő mennyiségi feltüntetése,
ha alapvető fontosságú az
élelmiszerben (pl. ez a neve)
őshonos állatfajtára utaló név esetén
fajtaazonosító igazolás
.
Kötelező élelmiszercímke
információk 3.
közvetlenül az „aroma” szó után a
kinin, illetve a koffein név szerinti
feltüntetése
az allergén összetevők (pl. glutén,
tej, hal, szója, dió, zeller) jelzése
Kötelező élelmiszercímke
információk 4nettó mennyiség térfogategységben
(liter, cl, ml) vagy tömegegységben
(kg, gramm)
a fűszer külön jelölése, ha aránya az
összetevők 2%-át meghaladja
a töltőtömeg feltüntetése, ha a
szilárd élelmiszer folyadékközegben
van
minőségmegőrzési idő,
fogyaszthatósági idő
édesgyökér, glicirrizin sav vagy
annak ammónium sójának jelölése
tárolás (pl. hűtve tárolandó, száraz
helyen tartandó, napfénytől védetten)
bizonyos összetevők, összetevő
kategóriák mennyiségi jelölése (pl.
zsírtartalom % vagy gramm)
használati útmutató (amennyiben
ennek hiánya a fogyasztót
megtévesztheti)
az előállító, csomagoló vagy
forgalmazó neve és címe
származás helye (amennyiben ennek
hiánya a fogyasztót megtévesztheti)
.



Kistermelő is végezhet falusi vendégasztal szolgáltatói
tevékenységet az általa megtermelt vagy előállított, és
kiegészítő alapanyagként vásárolt élelmiszer felhasználásával
A falusi vendégasztal szolgáltatás, és a rendezvények
keretében lehetőség nyílik az ellenőrzött állományokból,
helyi/házi vágás elvégzésére (48 órával a vágás előtt bejelentve
a hatóságnak! Kor megkötés, alapos sütés-főzés), a hús helyben
való elkészítésére, értékesítésére helyben fogyasztás céljára.
Az ökörsütés, birkapörkölt, házi diszótor… a falusi
vendéglátónál és a rendezvényeken is engedélyezett. A
sertés húsa csak alapos sütés-főzés után fogyasztható a
résztvevők számára. A trichinella vizsgálatot is elvégzik a
szakemberek, s a kedvező eredmény esetén az állat húsa a falusi
vendégasztal szolgáltató számára lefagyasztható vendégek számára
más alkalommal készítendő ételekhez.
PROBLÉMÁK.








Életszerűtlen követelményeket ró a kistermelőkre a
nyilvántartásba vétel után előírt 210/2009
kormányrendelet által megkövetelt bejelentési
kötelesség. /Jegyző felé 2500 Ft illetékkel/
Ne kellejen a hálózati közüzemi vizet bevizsgáltatni.
Ausztriában így van! ~ 30000 Ft/év
136/2007 kormányrendelet, TEÁOR szám és
szakmakód, (2012 vállalkozói –ok?)
Kenyér, Pékáru…
EÜ kiskönyv,
Rovarirtás 18/1998. (VI. 3.) NM, Hulladék…
Őstermelői? Kistermelői? Vállalkozói?
Gazdabolt? Szakképzettség…
PIACRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK




Kereskedelmi Törvény (2005. évi CLXIV. törvény); Ez rögzíti a
fogalmat: 2§. 5a.) helyi termelői piac fogalma.
55/2009 kormányrendelet a piacokról, vásárokról; Leírja a fenti,
Kereskedelmi trv. 6§ (3). -ban említett bejelentés módját, csatolt
állományból letölthető.
59/1999 EÜM rendelet a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás
közegészségügyi szabályairól (ez nemsokára módosul, külön könnyített
feltételeket ír csak elő ezen piacok részére). Csatolt állományból letölthető,
de alapvetően ez már nem lesz hatályos várhatóan fél éven belül.
52/2010 Kistermelői rendelet. Nagy valószínűséggel további
módosítások várhatóak ebben is, a termelői piac életképesebbé tétele
érdekében.
HELYI TERMELŐI PIAC
„helyi termelői piac: olyan piac, ahol a kistermelő a
piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es
körzetében, vagy Budapesten fekvő piac esetében az
ország területén bárhol működő gazdaságából származó
mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékét
értékesíti .”
 Egyéni vállalkozó, vállalkozás (Kft….),
szövetkezés NEM (de még lehet)
 Békési dinnyés csak Békésben (40 km), Bp.-en; Szabolcsi
alma csak Szabolcsban… Gesztenyeméz az alföldön
nem… (és ez már törvény NGM módosítás nélkül nem is
lesz máshogy)
 Kézműves NEM
 Engedélyeztetés egyszerűsödött

BEJELENTÉS, 55/2009. (III. 13.) KORM. RENDELET:
A helyi termelői piac helye szerint illetékes települési
önkormányzat, Budapesten a kerületi önkormányzat
jegyzőjének
 a) a fenntartó nevét, címét, székhelyét, elektronikus
levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,
 b) a fenntartó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozói
nyilvántartási számát, vagy bírósági nyilvántartásba vételi
számát,
 c) az üzemeltető nevét, címét, székhelyét,
 d) elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal
rendelkezik,
 e) a helyi termelői piac címét, helyrajzi számát,
 f) a területhasználatának jogcímét,
 g) a piac nyitva tartási idejét.
A helyi termelői piac üzemeltetője
napi nyilvántartást vezet a piacon
árusító kistermelő
a) nevéről és címéről,
b) gazdasága, illetve a termelés és
előállítás helyéről,
c) regisztrációs számáról, és
d) által árusított termékekről
amelyet köteles 60 napig megőrizni
és az ellenőrző hatóság kérésére
bemutatni.
.
Napi és más Piacok
Körbe kerített
 Kő, vízöblítéses WC
 Fertőtleníthető, szilárd
aljzat
 Hulladék tisztító,
fertőtlenítő hely
 szennyvíz csatorna,
tároló
 Gombavizsgáló helyiség

Helyi termelői piac TERV
Heti 3-szor maximum
 Nem kell bekeríteni
 Higiénikus, akár mobil
illemhely 100 m-en belül
 Szálló por és sár mentes
 Elszállítható hulladék,
szennyvíz
 Gombavizsgálásra
alkalmas hely
 Asztalon több
termékféleség, de egymást
nem szennyezhetik.

HELYES HIGIÉNIAI GYAKORLAT (GHP) (CSARNAI ERZSÉBET,
SZTANKOVÁNSZKINÉ DR. BARTA GABRIELLA, SZABADKAI ANDREA
Értékesítési célból, a magánlakóházi szintű
élelmiszer-előállítókra vonatkozóan, a
852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet II. melléklet, III. fejezet alapján.
vidéki élet jellemzői
kézműves élelmiszer előállítás hagyományai
kulturális örökségünk része
hagyomány által már bizonyított, rugalmas
módszerek, feltételek
jövedelem kiegészítés, önfoglalkoztatás, munkahely
turizmus szolgáltatás
JOGSEGÉLY
Létrehozunk az oldalunkon egy jogsegély gombot. Ezt
megnyitva, olvashatóak:
- Hatósági állásfoglalások,
- Esettanulmányok,
- Jogszabályok, újabb módosító javaslatok.
2011-ben Új kiadvány: Kisokos kistermelőknek, rendezvény
szervezőknek
www.elotisza.hu
HÁZTÁJI?
.
NEM
ZETK
ÖZI
HAZAI
Szövetkezetek,
Vállalatok
Kistermelő , családi
és mikrovállalkozás,
szövetkezés
HÁZTÁJI
ÚSZT, NEMZETI VIDÉKSTRATÉGIA 2020
DARÁNYI IGNÁC TERV
„Egészséges helyi termékeket a közétkeztetésbe”
program
 Helyi termék, helyi piac, közvetlen értékesítési
program.
 Közbeszerzési törvény
 52/2012 kistermelői rendelet
 …. NEFMI közétkeztetési rendelet….


Új Széchenyi terv/ Gyógyító Magyarország:
KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY -KIVÉTEL

243§. g) a hideg élelmiszer és fõzési alapanyag,
friss, illetve feldolgozott zöldség és gyümölcs, tej és
tejtermék, gabonafélék, méz, tojás, kertészeti
növény beszerzésére;
KÖZBESZERZÉS - A HELYI MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐKET A
KÖZÉTKEZTETÉS ÉLELMISZER ELLÁTÁSBA…?



Kbt. 243. § g) egy nagyobb város ezt nem tudja kihasználni az
alacsony közbeszerzési értékhatár, valamint a Kbt. 40. § (6)
bekezdése miatt.
Kbt. IV. fejezete alkalmazásában (klasszikus ajánlatkérők): - 193 000 euró,
melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 50 737 770 forint;
Kbt. VI. fejezete alkalmazásában (a klasszikus ajánlatkérők egyszer eljárás
szerinti közbeszerzései)
- árubeszerzés esetében: 8 millió forint
- szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint;
-
szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint;

Kbt. V. fejezete alkalmazásában (közszolgáltatók):

- 387 000 euró melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 101 738 430 Ft.,


- 4 845 000 euró melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 1 273 702 050
forint.
Kbt. VII. fejezete alkalmazásában (a közszolgáltatók egyszer eljárás szerinti
közbeszerzései
- árubeszerzés esetében: 50 millió forint;
- szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint.
ÁNTSZ AJÁNLÁS 2011

Az élelmezésvezetőnek étlapot kell készítenie,
amelyen egy adagra lebontva fel kell tüntetni az
étkezések energia-, fehérje-, zsír-,
szénhidrát-, cukor- és sótartalmát, s ezeket
minden intézményben ki kell függeszteni.
EGÉSZSÉGES KÖZÉTKEZTETÉS? HELYI TERMÉK?
Nem ajánlott a sertés és baromfizsír
 Édesítőszert csak 6 év alatt tilt
 Tej: 1,5%
 Szörp
 Nem korlátozza : tartósítószer, ízfokozó, adalékok…

Transzzsírsavak
 Életszerűtlen, vállalhatatlan adminisztrációs terhek…

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÁLLAMOSÍTÁSA,
ÖNKORMÁNYZATOK ÖSSZEVONÁSA
(2000 FŐ)? KÖZÉTKEZTETÉS?
A 100 LEGELADÓSODOTTABB ÖNKORMÁNYZAT
(egy főre jutó kötelezettségvállalás forintban)
42. Pécs 230 855
69. Miskolc 179 699
13. Hódmezővásárhely 449 780
31. Szolnok 262 424
91. Nyíregyháza 158 830
6. Esztergom 613 511
23. Sopron 307 939
85. Székesfehérvár 165 453
38. Kaposvár 243 875
7. V. kerület 589 184
54. Tatabánya 207 539
28. Dunaújváros 272 671
76. Szombathely 170 818
------------------------------------------------------------------------------1. Gelse 1 102 314 ; 2. Zalaszentiván 1 074 921
3. Harkány 1 047 461 ; 4. Borsodszirák 860 672
5. Cigánd 713 273 ;
8. Aba 580 069
“SVÁJCI ÉS MAGYAR ALULRÓL SZERVEZŐDŐ CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE AZ AUTONÓM HELYI
GAZDASÁGFEJLESZTÉS TÁMOGATÁSÁRA”
KÖZÉTKEZTETÉSI KÖZBESZERZÉSI
KISOKOS!
MNVH 2012
A cél: a vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, a
felzárkóztatás, valamint a támogatási források hatékony
felhasználása, a gyakorlat-orientált térségközi és
nemzetközi kapcsolatok kiépítése, a magyar nemzeti
érdekek és értékek európai képviselete a
vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő
együttműködési hálózatba szervezése által.
Regisztráció: www.mnvh.eu
 Elnökség (ÚMVP mentén):

1. tengely: Kesjár Kamilla, AGRYA, és ifj. Hubai Imre, MAGOSZ

2. tengely: Dr. Podmanicky László, SZIE;


3. tengely: Szabadkai Andrea, Dr. Tóth Albert, tájkutató, főiskolai tanár, Krizsán
András, Falufejlesztési Társaság, Dr. Ónódi Gábor, SZIE; Kovács István, Pannon
Helyi Termék Klaszter; Szabó Gellért, Faluszövetség
4. tengely: Páliné Keller Csilla, Alpokalja-Ikvamente LEADER ; Fejes István,
Sárvíz Helyi Közösség LEADER, Magyar Teleház Szövetség elnöke.
KÖSZÖNJÜK!
.

similar documents