Algebarski razlomci za 200

Report
Izazov
Izazov
Algebarski
razlomci
Algebra
polinoma
Linearne
jednadžbe
Problemski
zadaci
Algebarski razlomci za 100
Skrati razlomke:
4a  1
2
4a  4a  1
2
Algebarski razlomci za 200
Izračunaj:
2a  a
a

2
a  2a a  2
2
Algebarski razlomci za 300
Pomnoži razlomke:
a 3  a 1

1 
 2
 2a  2  a  5a
Algebarski razlomci za 400
Podijeli razlomke:
1  4a
6
2
a 1 

: a 

3 

Algebarski razlomci za 500
Izračunaj:
2
a
4
a
1


1 
 2
 2a  1  a  2a  1
Algebra polinoma za 100
Odredi zbroj polinoma f i g:
f (x)  x  x  x  2
4
3
2
g(x)  x  2x  1
3
2
Algebra polinoma za 200
Odredi razliku polinoma f i g:
f (x)  x  2x  4 x  2
3
2
g(x)  x  3x  2
3
2
Algebra polinoma za 300
Pomnoži polinome f i g:
f (x)  x  2x
g(x)  x  3
2
Algebra polinoma za 400
Podijeli polinom f polinomom g:
f (x)  x  x  5x  3
4
3
g(x)  x  2x  3
2
Algebra polinoma za 500
Podijeli polinome f i g:
f (x)  x  1
5
g(x)  x  x  1
2
Linearne jednadžbe za 100
Riješi jednadžbu:
4x
3  4x
2
8
5
Linearne jednadžbe za 200
Riješi jednadžbu:
2
2
 2x  15   2x  3 

 
 4
 6   6 
Linearne jednadžbe za 300
Riješi jednadžbu:
2
2
5
 2

x x  x 3x  3
Linearne jednadžbe za 400
Riješi jednadžbu:
3x  1
1
x
 2

6 x  3 4 x  1 2x  1
Linearne jednadžbe za 500
Uz raspravu o ovisnosti rješenja o realnom
parametru a riješi jednadžbu:
a  x  1  2  a 2x  1
2
Problemski zadaci za 100
Baka Marija 2.5 kg banana platila je 15 kn.
Koliko bi platila 2 kg?
Problemski zadaci za 200
Cijena košulje nakon sniženja od 15%
iznosi 204 kn. Kolika je bila cijena košulje
prije sniženja?
Problemski zadaci za 300
Nazivnik razlomka za 700 je veći od
brojnika. Nakon kraćenja dobije se
3
razlomak .
7
Kojim je brojem kraćen razlomak?
Problemski zadaci za 400
Razlika duljina hipotenuze i jedne katete
pravokutnog trokuta je 8 cm, a duljina je
druge katete 36 cm.
Kolika je površina ovog trokuta?
Problemski zadaci za 500
Ploveći uzvodno, brod preplovi put od
mjesta M do mjesta N za 6.25 h. Obratno
ploveći brodu treba 3.75 h. Ako je brzina
rijeke 4 km/h, kolika je brzina broda po
mirnoj vodi?

similar documents