TRAINER B ATLETIEK Disciplineoriëntering

Report
ONTWIKKELING VAN ALGEMENE
PSYCHOMOTORISCHE
VAARDIGHEDEN
Trainer B Atletiek - Disciplineoriëntering
INHOUDSOPGAVE



Wat is psychomotoriek ?
Wat weten we nog uit vorige cursussen ?
Het belang van de algemene psychomotorische
vaardigheden in de ontwikkeling van een atleet
(zie ook Trainingsplanning bij de jeugd)




De bewegingsschool als ideale oplossing ?
Zelf ervaren…
Methodologische en organisatorische tips
Wist je dat ?
Trainer B Atletiek - Disciplineoriëntering: Ontwikkeling van algemene psychomotorische vaardigheden - Katinka POTTIE 2010
Wat is psychomotoriek ?
PSYCHOMOTORIEK
= de bewuste, vanuit de hersenen gestuurde beweging
 Grove motoriek
 Fijne motoriek
 Lichaamsschema
= het subjectieve gevoel dat een persoon over zijn lichaam heeft
 Lateralisatie en dominantie
= fase in neuro-motorische ontwikkeling bij de linker- of
rechterhersenhelft zijn dominantie of specialisatie krijgt
 Proprioceptie
= vermogen van een persoon om de positie van zijn eigen lichaam
en lichaamsdelen waar te nemen
Trainer B Atletiek - Disciplineoriëntering: Ontwikkeling van algemene psychomotorische vaardigheden - Katinka POTTIE 2010
Wat weten we nog uit vorige
cursussen ?!
MOTORISCH LEREN
=
geheel van inwendige processen
waarbij door oefening en ervaring
een relatief permanente en
stabiele verandering in
gedragsmogelijkheden optreedt
Trainer B Atletiek - Disciplineoriëntering: Ontwikkeling van algemene psychomotorische vaardigheden - Katinka POTTIE 2010
Wat weten we nog uit vorige
cursussen ?!
FASEN van het motorisch leerproces




Ontwikkelen van een bewegingsidee
Verfijnen van de bewegingsuitvoering
Automatiseren van de bewegingsuitvoering
Afleren van bestaande fouten
ERVAREN
BESEFFEN
BEHEERSEN
(te vermijden !!!)
AFLEREN VAN FOUTEN = MOEILIJK !!!
Trainer B Atletiek - Disciplineoriëntering: Ontwikkeling van algemene psychomotorische vaardigheden - Katinka POTTIE 2010
Wat weten we nog uit vorige
cursussen ?!
MOTORISCH LEERVERMOGEN
=
snelheid
waarmee een techniek
wordt aangeleerd
Trainer B Atletiek - Disciplineoriëntering: Ontwikkeling van algemene psychomotorische vaardigheden - Katinka POTTIE 2010
Wat weten we nog uit vorige
cursussen ?!
VAARDIG BEWEGEN
=
vermogen tot uitvoeren van een
doelgerichte handeling die leidt tot
een eindresultaat met hoge
consistentie, minimale energiekost
en optimale timing
Trainer B Atletiek - Disciplineoriëntering: Ontwikkeling van algemene psychomotorische vaardigheden - Katinka POTTIE 2010
Wat weten we nog uit vorige
cursussen ?!
VAARDIGHEID
 Heeft altijd een motorische en een cognitieve component
 Continuüm gesloten   open vaardigheden
 Continuüm discrete, seriële en continue vaardigheden
 Groot/kleinmotorische vaardigheden
Trainer B Atletiek - Disciplineoriëntering: Ontwikkeling van algemene psychomotorische vaardigheden - Katinka POTTIE 2010
Wat weten we nog uit vorige
cursussen ?!
COÖRDINATIE
=
vermogen om de
bewegingsmogelijkheden van de
verschillende lichaamsdelen op een
efficiënte manier te controleren
Trainer B Atletiek - Disciplineoriëntering: Ontwikkeling van algemene psychomotorische vaardigheden - Katinka POTTIE 2010
Wat weten we nog uit vorige
cursussen ?!
GOEDE TECHNIEK
=
optimale ontwikkeling van K L U S
+
goede motorische coördinatie
Trainer B Atletiek - Disciplineoriëntering: Ontwikkeling van algemene psychomotorische vaardigheden - Katinka POTTIE 2010
Wat weten we nog uit vorige
cursussen ?!
AANDEEL VAN DE TECHNIEK
is niet even groot
voor alle sporten/disciplines
Trainer B Atletiek - Disciplineoriëntering: Ontwikkeling van algemene psychomotorische vaardigheden - Katinka POTTIE 2010
Wat weten we nog uit vorige
cursussen ?!
FUNCTIE VAN DE TECHNIEK
is niet dezelfde
in alle sporten/disciplines





Bevordert rendement (vb. duursporten)
Heeft een mechanische functie (vb. hoog)
Lost tactische problemen op (vb. ploeg/spelsporten)
Voorkomt blessures
Is essentieel bij sporten met een artistiek aspect
Trainer B Atletiek - Disciplineoriëntering: Ontwikkeling van algemene psychomotorische vaardigheden - Katinka POTTIE 2010
Wat weten we nog uit vorige
cursussen ?!
ROL VAN DE TECHNIEK
is afhankelijk van
waar sporter staat in het leerproces
 Bij kennismaking primeert beleving & plezier boven techniek.
 Recreatiesporter  competitiesporter
 Techniektraining aanpassen aan wat sporter aankan
Trainer B Atletiek - Disciplineoriëntering: Ontwikkeling van algemene psychomotorische vaardigheden - Katinka POTTIE 2010
Wat weten we nog uit vorige
cursussen ?!
De meeste motorische vaardigheden
ontwikkelen zich
VÓÓR DE LEEFTIJD VAN 10 JAAR
doch in een verschillend ritme
M/V beginnen gelijk
M ontwikkelen sneller
Trainer B Atletiek - Disciplineoriëntering: Ontwikkeling van algemene psychomotorische vaardigheden - Katinka POTTIE 2010
Wat weten we nog uit vorige
cursussen ?!
BASISMOTORISCHE VAARDIGHEDEN:








GAAN & LOPEN
HINKEN & SPRINGEN
WERPEN & VANGEN
TRAPPEN & SLAAN
KLIMMEN & KLAUTEREN
GLIJDEN
HEFFEN & DRAGEN
TUIMELEN & ROTEREN
Trainer B Atletiek - Disciplineoriëntering: Ontwikkeling van algemene psychomotorische vaardigheden - Katinka POTTIE 2010
Wat weten we nog uit vorige
cursussen ?!
LICHAMELIJKE
ONTWIKKELING
 Lichaamsdimensies
 Lichaamssamenstelling
 Botten
 Spieren
 Cardiovasculair systeem
 Hormonaal systeem
 Zenuwstelsel
COÖRDINATIE
Trainer B Atletiek - Disciplineoriëntering: Ontwikkeling van algemene psychomotorische vaardigheden - Katinka POTTIE 2010
Wat weten we nog uit vorige
cursussen ?!
LICHAMELIJKE
ONTWIKKELING
CONDITIONELE
ONTWIKKELING
 Snelheid:
 Evenwicht:
 Lenigheid:
 Uithouding:
 Kracht:
Gevoelige fase
KINDERTIJD
KINDERTIJD
TIJDENS GROEISPURT
TIJDENS GROEISPURT
LATE ADOLESCENTIE
COÖRDINATIE
Trainer B Atletiek - Disciplineoriëntering: Ontwikkeling van algemene psychomotorische vaardigheden - Katinka POTTIE 2010
Wat weten we nog uit vorige
cursussen ?!
LICHAMELIJKE
ONTWIKKELING
CONDITIONELE
ONTWIKKELING
COÖRDINATIE
MOTORISCHE
ONTWIKKELING
VAARDIG
BEWEGEN
Trainer B Atletiek - Disciplineoriëntering: Ontwikkeling van algemene psychomotorische vaardigheden - Katinka POTTIE 2010
Wat weten we nog uit vorige
cursussen ?!
LICHAMELIJKE
ONTWIKKELING
CONDITIONELE
ONTWIKKELING
MOTORISCHE
ONTWIKKELING
 Fundamentele bewegingsvaardigheden
 (Sport) specifieke bewegingsvaardigheden
 (Sport) technieken
VAARDIG
BEWEGEN
Trainer B Atletiek - Disciplineoriëntering: Ontwikkeling van algemene psychomotorische vaardigheden - Katinka POTTIE 2010
Wat weten we nog uit vorige
cursussen ?!
LICHAMELIJKE
ONTWIKKELING
 Reactievermogen
 Koppelingsvermogen
 Oriëntatievermogen
 Differentiatievermogen
 Evenwichtsvermogen
 Wendbaarheid
 Ritmegevoel
CONDITIONELE
ONTWIKKELING
MOTORISCHE
ONTWIKKELING
COÖRDINATIE
VAARDIG
BEWEGEN
Trainer B Atletiek - Disciplineoriëntering: Ontwikkeling van algemene psychomotorische vaardigheden - Katinka POTTIE 2010
Wat weten we nog uit vorige
cursussen ?!
LICHAMELIJKE
ONTWIKKELING
CONDITIONELE
ONTWIKKELING
MOTORISCHE
ONTWIKKELING
 Fundamentele bewegingsvaardigheden
 (Sport) specifieke bewegingsvaardigheden
 (Sport) technieken
COÖRDINATIE
VAARDIG
BEWEGEN
Trainer B Atletiek - Disciplineoriëntering: Ontwikkeling van algemene psychomotorische vaardigheden - Katinka POTTIE 2010
Wat weten we nog uit vorige
cursussen ?!
LICHAMELIJKE
ONTWIKKELING
CONDITIONELE
ONTWIKKELING
MOTORISCHE
ONTWIKKELING
 Fundamentele bewegingsvaardigheden
 (Sport) specifieke bewegingsvaardigheden
 (Sport) technieken
COÖRDINATIE
VAARDIG
BEWEGEN
TECHNISCHE TRAINING
MOTORISCH LEREN
Trainer B Atletiek - Disciplineoriëntering: Ontwikkeling van algemene psychomotorische vaardigheden - Katinka POTTIE 2010
Het belang van de algemene
psychomotorische vaardigheden
COÖRDINATIE
Ontwikkeling wordt gestimuleerd door :
- VEEL TE BEWEGEN
ALGEMENE PSYCHOMOTORISCHE
- GEVARIEERD TE BEWEGEN
VAARDIGHEDEN
- ACTIVITEITEN NET BUITEN
BEREIK MAAR BINNEN BELEVING
SPECIFIEKE PSYCHOMOTORISCHE
VAARDIGHEDEN
(SPORT)SPECIFIEKE TECHNIEKEN
Trainer B Atletiek - Disciplineoriëntering: Ontwikkeling van algemene psychomotorische vaardigheden - Katinka POTTIE 2010
De ideale oplossing…
DE BEWEGINGSSCHOOL
 Uitgangspunten:








Rijkdom van de omgeving
Vele bewegingscomponenten
Gedifferentieerde en ontwikkelingsgerichte aanpak
Maximale bewegingsmogelijkheden voor elk kind
Sporttakoverschrijdende aanpak
Competitie in dienst van het kind
Belang van veiligheid
Pedagogische aanpak
Trainer B Atletiek - Disciplineoriëntering: Ontwikkeling van algemene psychomotorische vaardigheden - Katinka POTTIE 2010
DE BEWEGINGSSCHOOL
 Uitgangspunten
 Haalbaar in onze atletiekclub ?
 Wat mee te nemen ?






Veilige omgeving
Afwisseling in materiaal, omgeving, …
Veel bewegingscomponenten
Sporttak (discipline) overschrijdende aanpak
Ontwikkelingsgericht   prestatiegericht
Kindgerichte competitie
Trainer B Atletiek - Disciplineoriëntering: Ontwikkeling van algemene psychomotorische vaardigheden - Katinka POTTIE 2010
ZELF ERVAREN…
 Welke coördinatieve vaardigheden kwamen aan bod ?
 Welke psychomotorische basisvaardigheden kwamen
aan bod ?
Trainer B Atletiek - Disciplineoriëntering: Ontwikkeling van algemene psychomotorische vaardigheden - Katinka POTTIE 2010
METHODOLOGISCHE &
ORGANISATORISCHE TIPS
 Evenwicht tussen activiteit & rust
 In principe techniektrainingen in uitgeruste toestand
(zeker bij jonge of beginnende sporters).
 Altijd bij continue taken.
 Hoeft niet bij discrete taken (≠ leren/presteren).
Trainer B Atletiek - Disciplineoriëntering: Ontwikkeling van algemene psychomotorische vaardigheden - Katinka POTTIE 2010
METHODOLOGISCHE &
ORGANISATORISCHE TIPS
 Evenwicht tussen activiteit & rust
 In ‘blok’ of gerandomiseerd ?
Trainer B Atletiek - Disciplineoriëntering: Ontwikkeling van algemene psychomotorische vaardigheden - Katinka POTTIE 2010
METHODOLOGISCHE &
ORGANISATORISCHE TIPS
 Evenwicht tussen activiteit & rust
 In ‘blok’ of gerandomiseerd ?
 Globaal of fregmentarisch ?
 Globaal vooral bij continue taken.
 Fregmentarisch vooral bij seriële taken.
 Discrete taken: afhankelijk van tijd van de beweging.
Trainer B Atletiek - Disciplineoriëntering: Ontwikkeling van algemene psychomotorische vaardigheden - Katinka POTTIE 2010
METHODOLOGISCHE &
ORGANISATORISCHE TIPS
 Evenwicht tussen activiteit & rust
 In ‘blok’ of gerandomiseerd ?
 Globaal of fregmentarisch ?
 Mentaal leren van motorische vaardigheden
 Vnl. bij gevorderde sporters.
 Ook leereffect (maar trager).
 = positief bij gericht concentreren (op wedstrijden).
Trainer B Atletiek - Disciplineoriëntering: Ontwikkeling van algemene psychomotorische vaardigheden - Katinka POTTIE 2010
Wist je dat ?
 Een 6-jarige zelf al een slingerbeweging in gang kan zetten…
 Een eenvoetige afstoot na aanloop pas goed kan worden
uitgevoerd vanaf 8 jaar…
 Bochtlopen pas kan worden aangeleerd vanaf 9 jaar…
 Ieder kind tot 12 jaar (zonder training) jaarlijks 8 à 12cm
verder springt en 5cm hoger springt…
 Een gevorderd hinkpatroon pas wordt verkregen vanaf de
groeispurt…
 Jongens pas vanaf 14 jaar een correcte slagworp kunnen
uitvoeren ? Meisjes zelfs zelden…
Trainer B Atletiek - Disciplineoriëntering: Ontwikkeling van algemene psychomotorische vaardigheden - Katinka POTTIE 2010
INHOUDSOPGAVE



Wat is psychomotoriek ?
Wat weten we nog uit vorige cursussen ?
Het belang van de algemene psychomotorische
vaardigheden in de ontwikkeling van een atleet
(zie ook Trainingsplanning bij de jeugd)

De bewegingsschool als ideale oplossing ?
Zelf ervaren…
Methodologische en organisatorische tips
Wist je dat ?

VEEL SUCCES …



Trainer B Atletiek - Disciplineoriëntering: Ontwikkeling van algemene psychomotorische vaardigheden - Katinka POTTIE 2010
COÖRDINATIE







Reactievermogen
= eigenschap om zo snel mogelijk te reageren op een
stimulus.
Koppelingsvermogen
= vermogen om deelbewegingen en enkelvoudige
bewegingen optimaal met elkaar af te wisselen, in elkaar te laten overvloeien of
tegelijkertijd uit te voeren.
Oriëntatievermogen
= vermogen om lichaamshoudingen en –bewegingen te
kunnen inschatten of uitvoeren, zowel in de ruimte als in de tijd.
Differentiatievermogen = vermogen om zeer preciese deelbewegingen binnen
een totale vaardigheid uit te voeren en aan te passen.
Evenwichtsvermogen
= vermogen om het evenwicht van het lichaam te
behouden of te herstellen.
Wendbaarheid = vermogen om een bewegingsuitvoering te corrigeren op basis
van veranderingen in de momentane situatie.
Ritmegevoel
=
DEFINITIE ???
LINK
Trainer B Atletiek - Disciplineoriëntering : Ontwikkeling van algemene
psychomotorische vaardigheden - Katinka POTTIE 2010

similar documents