IPSIZ - szkolenia - Instytut Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych

Report
Instytut Prawa Spółek
i Inwestycji Zagranicznych
Spółka z o.o. w Krakowie
IPSIZ - kim jesteśmy ?
 18 lat doświadczeń na rynku usług doradczych
 Zatrudniamy i współpracujemy ze specjalistami
z zakresu różnych dziedzin wiedzy
 Tytuł najlepszej firmy doradztwa gospodarczego
 Akredytacje Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 Ponad 500 klientów w Polsce, Europie, USA
i Kanadzie
IPSIZ - Zarząd
 prof. dr Stanisław Włodyka
Dyrektor Naczelny IPSIZ, adwokat
specjalista z zakresu prawa handlowego, cywilnego i gospodarczego
 prof. dr hab. Andrzej Szumański
Dyrektor IPSIZ, adwokat, współautor kodeksu spółek handlowych
specjalista z zakresu prawa spółek, prawa gospodarczego
 mgr Kazimierz Nędza
Dyrektor IPSIZ, radca prawny
specjalista z zakresu prawa spółek, przekształceń kapitałowych
IPSIZ - organizacja
Instytut Prawa Spółek
i Inwestycji Zagranicznych
Sp. z o.o.
Sąd polubowny
Zaplecze naukowe krakowskich uczelni
(Uniwersytet Jagielloński, Akademia
Ekonomiczna, Akademia Górniczo –
Hutnicza
Umowy współpracy z szeregiem
specjalistycznych firm i instytucji
(fundusze inwestycyjne, kancelarie
notarialne, etc.)
Szerokie zaplecze osób
-specjalistów, praktyków
w poszczególnych dziedzinach wiedzy
i aktywności gospodarczej
IPSIZ - doświadczenie
 Uczestnictwo w kilkudziesięciu procesach
prywatyzacyjnych
 Przeprowadzenie wielu procesów restrukturyzacyjnych
 Opracowanie szeregu projektów aktów prawnych dla
instytucji rządowych – Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
 Przygotowanie i przeprowadzenie kilkudziesięciu
procesów przekształceń kapitałowych
IPSIZ - atuty
 Kompleksowość świadczonych usług
 Doświadczenia w pracy na polskim rynku,
poświadczone licznymi, zakończonymi sukcesem
przedsięwzięciami
 Dostęp do zasobów – informacji, baz danych oraz
ekspertów w określonych obszarach wiedzy i biznesu
 Znajomość specyfiki polskiego rynku, jego historii oraz
uwarunkowań
IPSIZ - specjalizacja wg gałęzi gosp.
 Administracja państwowa, agencje rządowe
 Przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych
 Przemysł maszynowy
 Przemysł ciężki
 Usługi
 Elektroenergetyka
 Handel
IPSIZ - wybrani klienci











Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie
Elektrociepłownia Kraków S.A. w Krakowie
Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach
Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A.
Fiat Auto Poland S.A. w Tychach
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Płocku
Impel S.A. we Wrocławiu
Krakowski Holding Komunalny S.A.
Polmos Białystok S.A. w Białymstoku
Urząd Miasta Krakowa
P.H.U. ENERGOKRAK Sp. z o.o. w Krakowie
IPSIZ - usługi
 Doradztwo gospodarcze
 Doradztwo europejskie
 Doradztwo prawne
 Sąd Polubowny
 Doradztwo podatkowe
 Szkolenia
 Wdrażanie systemów zarządzania jakością
 Usługi audytorskie
IPSIZ - Sąd polubowny
 Szybkie i skuteczne rozstrzyganie sporów między
firmami
 Oszczędność czasu i pieniędzy
 Kompetentni arbitrzy – profesorowie prawa, eksperci,
praktycy
 Orzeczenia mają moc wyroków sądowych
IPSIZ - doradztwo podatkowe
 Doradztwo w zakresie:podatków dochodowych, VAT i ceł,
międzynarodowego prawa podatkowego, opodatkowania
pracowników zagranicznych, opodatkowania świadczeń
pracowniczych, ubezpieczeń społecznych, strategii
inwestycyjnych, sporów z władzami skarbowymi włącznie
z reprezentowaniem klientów w sądzie, cen transferowych
 Opinie prawno -podatkowe dla firm
 Zastępstwo procesowe w sprawach podatkowych, przed organami
administracji podatkowej oraz przed sądami administracyjnymi
IPSIZ - szkolenia
 Atuty naszych szkoleń: dopasowanie do indywidualnych potrzeb
klienta, metody szkolenia oraz kadra
 Specjalistyczne szkolenia z zakresu zmieniających się przepisów
prawa
 Szkolenia dla kandydatów na członków rad nadzorczych,
przygotowujące do egzaminu państwowego i kończące się nim
 Kompleksowe szkolenia przygotowujące przedsiębiorstwo i jego
pracowników do zmian, związanych z restrukturyzacją,
prywatyzacją, wejściem inwestora strategicznego, fuzją
 Warsztaty szkoleniowe z zakresu szeroko rozumianej ekonomii,
zarządzania, psychologii oraz prawa
IPSIZ - nieruchomości
 Zarządzanie nieruchomościami
 Wyceny nieruchomości
 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 Działalność w charakterze syndyka masy upadłościowej
 Finansowanie
 Obsługa prawna transakcji
IPSIZ - doradztwo gospodarcze
 Pełen zakres analiz, ekonomicznych, finansowych, marketingowych oraz
organizacji i zarządzania
 Pełna obsługa procesów prywatyzacyjnych w tym: przygotowanie koncepcji i
planów prywatyzacji, obsługa procesów przekształceń własnościowych
 Opracowanie oraz wdrażanie programów restrukturyzacji
 Przygotowanie i wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstw
 Memoranda informacyjne oraz company profile
 Studia diagnostyczne i sektorowe
 Wyceny wartości przedsiębiorstw oraz ich weryfikacje
 Biznes plany i analizy ekonomiczno - finansowe projektów inwestycyjnych
 Poszukiwanie inwestorów strategicznych i finansowych dla przedsiębiorstw
IPSIZ - doradztwo europejskie
IPSIZ aktywnie uczestniczy w procesie pozyskiwania środków
pomocowych, wspierając naszych klientów nie tylko pomocą
przy pozyskiwaniu środków finansowych z UE, ale także wiedzą
i merytorycznym doradztwem.
 Pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania
projektów inwestycyjnych, finansowanie pomostowe
 Profesjonalne przygotowanie projektu oraz jego
dokumentacji
 Usługi doradcze w zakresie prawa UE
IPSIZ - fuzje, połączenia
 Poszukiwanie potencjalnych celów inwestycyjnych
zgodnie z kryteriami strategicznego rozwoju klienta
 Ustalanie potencjalnych inwestorów
 Analiza i wycena obiektu przejęcia/połączenia
 Proponowanie struktury i modelu finansowania
transakcji
 Przygotowanie i prowadzenie przebiegu transakcji
 Doprowadzenie transakcji do skutku oraz optymalizacja
jej warunków
IPSIZ - organizacja finansowania
 Inwestorzy branżowi i strategiczni
 Kredyty bankowe i poręczenia
 Programy finansowe Unii Europejskiej
 Venture Capital
IPSIZ - Wydawnictwo
Wybrane pozycje książkowe wydane
przez IPSIZ wspólnie z C.H. Beck:
 Prawo umów w obrocie gospodarczym
pod redakcją prof. St. Włodyki
 Prawo Spółek
pod redakcją prof. St. Włodyki
 Strategiczne umowy przedsiębiorców
pod redakcją prof. St. Włodyki
 Prawo papierów wartościowych
pod redakcją prof. St. Włodyki
IPSIZ - wykonane prace
Komercjalizacja i prywatyzacja
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Budostal-3 S.A. w Krakowie; Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budostal-5 S.A.
w Krakowie; Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego POLMOS w Białymstoku; Przedsiębiorstwo Energomontażowe Przemysłu
Węglowego Energomontaż w Chorzowie; Państwowy Ośrodek Maszynowy w Kryspinowie; Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa
w Krakowie; Państwowy Ośrodek Maszynowy w Brzączowicach; DAMEL S.A. w Dąbrowie Górniczej; Wydawnictwo Szkolne
i Pedagogiczne S.A. w Warszawie; Krakowskie Zakłady Odlewnicze ZREMB w Krakowie; Krakowskie Zakłady Napraw Maszyn
Budowlanych ZREMB w Krakowie; Huta Szkła Wołomin w Wołominie; Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich w
Katowicach; Kopalnia Piasku Maczki – Bór Sp. z o.o. w Sosnowcu; Elektrociepłownia Kraków S.A. w Krakowie; Elektrownia Chorzów w
Chorzowie; Elektrociepłownia Tychy S.A. w Tychach; Elektrownia Skawina S.A. w Skawinie; Warszawskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa
w Warszawie; BUG Gazobudowa Sp. z o.o. w Zabrzu; Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych i Mieszkaniowych w Krakowie;
Restrukturyzacja podmiotów gospodarczych
Zakłady Tworzyw Sztucznych GAMRAT S.A. w Jaśle; Huta im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie; Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe
w Krakowie; Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A. w Tychach; Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie; Naftobudowa Holding S.A.
w Krakowie; Krakowski Dom Maklerski w Krakowie; FAZOS w Tarnowskich Górach; TAGOR w Tarnowskich Górach; Elektrociepłownia
Kraków S.A. w Krakowie; Elektrownia Jaworzno III S.A. w Jaworznie; Energoprojekt-Consulting S.A. w Warszawie; Totalizator Sportowy
Sp. z o.o. w Warszawie; MIX electronics S.A.; P.H.U. ENERGOKRAK Sp. z o.o.;BOT Górnictwo i Energetyka SA w Łodzi; ENION SA w
Krakowie; Kompania Węglowa SA w Katowicach; Lottomerkury Sp. z o.o. w Warszawie; Oknotar Sp. zo.o. w Tarnowie; Polskie Koleje
Linowe Sp. z o.o. w Zakopanem; Przedsiębiorstwo Ochrony „Purzecko” Firma „MTP” w Łomży; Schroniska i Hotele PTTK Karpaty Sp. z
o.o. w Nowym Sączu; Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kraków SA w Krakowie; ZIAD Bielsko-Biała SA w Bielsku-Białej
IPSIZ - wykonane prace

Wycena wartości przedsiębiorstw, akcji, udziałów
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Budostal – 3 w Krakowie; Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budostal – 5 w
Krakowie; Przedsiębiorstwo Energomontażowe Przemysłu Węglowego Energomontaż w Chorzowie; Państwowy Ośrodek Maszynowy w
Kryspinowie; Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa w Krakowie; Przedsiębiorstwo Zagraniczne ALPHA w Krakowie;
Przedsiębiorstwo Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych w Krakowie; Państwowy Ośrodek Maszynowy w Brzączowicach; Andoria S.A.
w Andrychowie; Cementownia Rudniki S.A. w Rudnikach; Cementownia Wierzbica S.A. w Wierzbicy; Krakowskie Zakłady Odlewnicze
ZREMB w Krakowie;Zakład Tworzyw Sztucznych GAMRAT w Jaśle; Krakowskie Zakłady Napraw Maszyn Budowlanych; Zakłady
Mechaniczne LEGMET Sp. z o.o. w Legnicy; Zakład Budowy Aparatury Chemicznej ZBACh Sp. z o.o. w Tarnowie; Zakład Wykonawstwa
Remontów i Inwestycji ZWRI Sp. z o.o. w Tarnowie; Ośrodek Hotelowo – Wypoczynkowy Sp. z o.o. w Tarnowie; Warszawskie Zakłady
Eksploatacji Kruszywa Sp. z o.o. w Warszawie; Energo – Tel S.A. w Warszawie; Beskidzka Energetyka SA w Bielsku-Białej; Będziński
Zakład Elektroenergetyczny SA; Cefana Sp. z o.o. w Cieszynie;Elektrownia „Bełchatów” SA w Rogowcu; Elektrownia Opole SA w Brzeziu;
Elektrownia „Turów” SA w Bogatyni; Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” SA w Rogowcu; Kopalnia Węgla Brunatnego „Turów” SA
w Bogatyni; Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. w Krakowie; Krakowskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.; MARAT Rybnik Sp. z o.o.; Ośrodek Wypoczynkowy Jaskółka Sp. z o.o.; Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o. w
Zakopanem; Przedsiębiorstwo Handlowo-Gastronomiczne „Mościce” Sp. z o.o. w Tarnowie; PPHU „Ogrozat” Sp. z o.o. w Tarnowie;
PPO Siechnice Sp. zo.o. w Siechnicach; PPHU „Perfekt” Sp. z o.o. w Bieruniu; Schroniska i Hotele P.T.T.K. Karpaty Sp. z o.o.;
Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.; Tarnowska Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. zo.o.; TBS „Krak-System” SA; TBS „Złocień” Sp. zo.o.
w Krakowie; WIEZAT Sp. zo.o. w Tarnowie; Zakład Energetyczny Kraków SA; Zakład Energetyczny Tarnów SA; Zakład Energetyczny
Częstochowa SA; Zakład Transportu Samochodowego „Autozat” Sp. z o.o. w Tarnowie; Zakład Remontów Elektrycznych oraz
Instalatorstwo Elektryczne „Elzat” Sp. z o.o.; Zakład Robót Energetycznych Sp. z o.o. w Rybniku; Zakład Energetyki-Blachownia Sp. z
o.o. w Kędzierzynie Koźlu;Zakłądy Chemiczne Alwernia SA; Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA; Zakłady Chemiczne Bonarka Sp.
zo.o. w Krakowie;
IPSIZ - wykonane prace
 Wyceny majątkowe
Beskidzka Energetyka S.A. w B. Białej;Będziński Zakład Elektroenergetyczny S.A.; Elektrociepłownia Kraków S.A. w Krakowie;
Elektrociepłownia Rzeszów S.A; Hotele EWSA Sp. z o.o. w Warszawie; Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z
o.o. w Krakowie; Miasto Kraków; Operator Telekomunikacyjny TELBESKID Sp. z o. o. w Nowym Sączu; PPU Metalodlew S.A.
w Krakowie; Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu SA; Telekomunikacja Energetyczna TEL-ENERGO S.A. w
Warszawie; Zakład Mechaniczny "LEGMET" Spółka z o.o. w Legnicy ; Zakłady Chemiczne Alwernia S.A. w Alwernii; Zakład
Energetyczny Kraków S.A. w Krakowie; Zakład Energetyczny Tarnów S.A. w Tarnowie; Zakład Energetyczny Częstochowa S.A.;
Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.; Zespół Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Wyżne S.A. w
Niedzicy Bedziński
 Ekspertyzy ekonomiczne, business plany, feasibility studies, due
diligence
Dolomitkontor Polska Sp. z o.o. w Krakowie; Duo-Stal Sp. z o.o. w Bytomiu; Elektrownia "Opole" S.A. w Brzeziu ; Elektrownia
"Turów" S.A w Bogatyni; Elektrownia "Bełchatów" S.A. w Rogowcu ; Elektrownia Rybnik S.A.; Huta Szkła Wołomin w
Wołominie; Kopalnia Piasku Maczki – Bór Sp. z o.o. w Sosnowcu.; Koplania Węgla Brunatnego "Bełchatów" S.A. w Rogowcu;
Kopalnia Węgla Brunatnego "Turów" S.A. w Bogatyni; Metalodlew S.A. w Krakowie; Ośrodek Hotelowo – Wypoczynkowy Sp. z
o.o. w Tarnowie; Ośrodek Wypoczynkowy Jaskółka Sp. z o.o.; Polmos Białystok S.A. w Białymstoku;Przedsiębiorstwo Handlowo
- Gastronomiczne "Mościce" Sp. z o.o. w Tarnowie ; Przedsiębiorstwo Opakowań Blaszanych Opakomet w Krakowie;
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo-Handlowe K&M Sp. z o.o. w Działoszycach ; PPHU "Ogrozat" Sp. z o.o. w
Tarnowie; WOLF-TYCHY Sp. z o.o. w Tychach; WHS Gebaudemanagement GmbH & Co.KG w Retinger ; .Zakład Budowy
Aparatury Chemicznej ZBACh Sp. z o.o. w Tarnowie; Zakład Wykonawstwa Remontów i Inwestycji ZWRI Sp. z o.o. w Tarnowie;
Zakład Transportu Samochodowego "Autozat" Sp.z o.o. w Tarnowie; Zakład Remontów Elektrycznych oraz Instalatorstwo
Elektryczne "Elzat" Sp. z o.o.; Zakład Robót Energetycznych Sp. z o.o. w Rybniku; Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich
KOGENERACJA S.A.
IPSIZ - wykonane prace

Doradztwo prawne
Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach; Elektrownia Jaworzno III S.A. w Jaworznie; Elektrownia Skawina S.A. w Skawinie
Elektrociepłownia Kraków S.A. w Krakowie; Elektrociepłownia Tychy S.A. w Tychach; Elektrownia Rybnik S.A. w Rybniku; Elektrownia
Kozienice S.A. w Świerżach Górnych; Elektrownia im. T.Kościuszki S.A. w Połańcu; DAEWOO FSO Motor Sp. z o.o. w Warszawie;
Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe przedsiębiorstwo państwowe w Krakowie; Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Zakład
Remontów Mechanicznych Spółka z o.o. w Krakowie; Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Zakład Produkcyjno- Sprzętowy Spółka z o.o.
w Krakowie; Metalodlew S.A. w Krakowie; Energoprojekt Warszawa S.A. w Warszawie; Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego
S.A. w Krakowie; Naftobudowa – Holding S.A. w Krakowie; Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. w Sędziszowie; SLOVNAFT Polska S.A.
w Krakowie; Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie; Complex S.A. w Krakowie; Lottomerkury Sp. z o.o. w Warszawie;
PEC Geotermia Podhalańska S.A. w Zakopanem; Euromarket Sp. z o.o. w Krakowie; Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych
Sp. z o.o. we Wrocławiu; Urząd Miasta Krakowa; Otto Junker GmbH; Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie;
Eko-Energia Sp. z o.o. w Krakowie; Philip Moris Polska S.A. w Krakowie; PROMEROL S.A. w Kryspinowie; Zakłady Chemiczne
ALWERNIA S.A. w Alwerni , Grupa MVV

Procedury i dokumenty wewnętrzne, procedury przetargowe- opracowanie,
weryfikacja, wdrażanie
Elektrociepłownia Kraków S.A. w Krakowie; Elektrownia im. Tadeusza Kościuszki S.A. w Połańcu; Elektrownia Rybnik S.A; Hotele
EWSA Grupa Vattenfall Sp. z o.o. w Warszawie; MPWiK w Krakowie;Okręgowy Szpital Kolejowy w Krakowie – Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej;PEC Geotermia Podhalańska S.A. w Zakopanem; Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o. w
Zakopanem; POLINVEST-AUDIT Sp. zo.o. w Krakowie ; Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach;
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Energokrak Sp. z o.o. w Krakowie ; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie;
SEWiK Sp. z o.o. w Zakopanem; Tel-Energo S.A. w Warszawie; Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie; Tatrzańskie
Przedsiębiorstwo Komunalne TESKO Sp. z o.o. w Zakopanem; Zakłady Tworzyw Sztucznych „Gamrat” SA w Jaśle
IPSIZ - wykonane prace

Ekspertyzy i opinie prawne
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie; Agros Nova Sp. z o.o. w Warszawie; AUXILIUM SA Kancelaria Biegłych Rewidentów w
Krakowie; Bank BPH SA w Krakowie; Bankowy Fundusz Gwarancyjny w Warszawie; Blachownia Holding S.A. w Kędzierzynie – Koźlu; BOMBARDIER
TRANSPORTATION (ZWUS) Polska Sp. Z o.o. w Katowicach; BOT Górnictwo i Energetyka S.A. w Łodzi; BOT Elektrownia Bełchatów S.A. w Rogowcu;
Bytomska Spółka Węglowa S.A. w Bytomiu; CARION Polska S.A. w Krakowie; Centrala Zaopatrzenia Górnictwa SA w Katowicach; Commercial Union
Polska SA w Warszawie; DRAGMOR Sp. z o.o. w Szczecinie; DocTech Sp. z o.o. w Krakowie; .Elektrociepłownia Kraków S.A .w Krakowie;
Elektrociepłownia Rzeszów S.A.; Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie; Energetyka Południe SA w Katowicach; ENION SA w Krakowie; Euromarket
Sp. z o.o. w Krakowie; EURO IDEA Sp. z o.o. w likwidacji w Krakowie; Fiat Auto Poland S.A. w Tychach; Federacja Związków Pracodawców Energetyki
Polskiej w Krakowie; GAS-TRADING S.A. w Warszawie; Geofizyka Kraków Sp. z o.o.; GESSEL Beata Gessel- Kalinowska vel Kalisz i Wspólnicy Spółka
Komandytowa w Warszawie; Górażdże Cement S.A. w Choruli; GWARANT Sp. z o.o. w Katowicach; Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak w
Ładnej; Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe w Krakowie; Iberia Motor Company S.A. w Warszawie; INTERGEO Real Estate Development Spółka z
o.o. w Krakowie; Instytucja Filmowa „MAX-FILM” SA w Warszawie; Internetowy Dom Maklerski S.A. w Krakowie; JD TRADE Sp. z o.o. w Opolu;
Katowicki Holding Węglowy SA KWK „STASZIC” w Katowicach; Katowicki Holding Węglowy SA w Katowicach; Kancelaria Notarilanas.c.
M.Morelowska-Mamińska i K.Kosierkiewicz w Warszawie; Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd w Jaśle; Kancelaria Prawnicza KaNet-Lex Sp.
komandytowa Hanna Korzan-Rybska i Partnerzy w Katowicach; Kompania Węglowa S.A. w Katowicach; Koncern Energetyczny ENERGA SA w Gdańsku;
Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie; Kredyt Bank S.A. w Krakowie; Małopolskie Centrum Edukacji Ekonomicznej Sp. z o.o. w Krakowie;
Maspex Wadowice Sp. z o.o. w Wadowicach; Medycyna Pracy& Medycyna Rodzinna Sp. z o.o. w Kielcach; Metalodlew S.A. w Krakowie; Miasto
Kraków; Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie; Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie;
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie; Mostostal Kraków S.A. w Krakowie; Mościcka Fundacja Kultury w Tarnowie;
MPEC Wrocław S.A. we Wrocławiu; Naftobudowa Holding S.A. w Krakowie; NOMI S.A. w Kielcach; ORLEN OIL Sp. z o.o. w Krakowie; Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie; Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o. w Zakopanem; Polskie Liny i Druty "POLIND" Sp. z o.o. w Zabrzu;
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w Warszawie; Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach; Polskie Towarzystwo
Ubezpieczeniowe S.A. w Warszawie;Polskie Tatry S.A.;Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A w Płocku; POLIMEX - Cekop S.A. w Warszawie; POLIMEX –
Mostostal Siedlce S.A. w Warszawie; Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie; Północna Grupa Prawnicza Gniewkowski Masternak
Stankiewicz Witkowski Spółka Partnerska Radców Prawnych w Gdańsku; Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A. w Jeleniej Górze;
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "ENERGOPOL" Sp. z o.o. w Krakowie; Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.;
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich Sp. z o.o. w Katowicach; PZU Życie S.A. w Warszawie; Rafineria Nafty JEDLICZE S.A. w
Jedliczach; Regionalny Dworzec Autobusowy w Krakowie Sp. z o.o.; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie; Stabilo Grup Sp. z o.o. w
Katowicach; Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o. w Szczecinie; System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. w Warszawie; Tatrzańskie
Przedsiębiorstwo Komunalne TESKO Sp. z o.o.’ Telekomunikacja Polska S.A. w Warszawie; Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie; Unimil S.A. w
Dobczycach; URBANEK Kancelaria Adwokacka w Warszawie; WSK S.A. w Krakowie;. Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 p.p. w Warszawie; Wydawnictwo
Jagiellonia SA w Krakowie; Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni; Zakład Energetyki- Blachownia Spółka z o.o. w Kędzierzynie – Koźlu; Zarząd
Morskiego Portu Gdynia S.A; Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. w Jaśle; ZIAD Bielsko-Biała S.A.; Zakłady Energetyki Cieplnej SA w Katowicach
IPSIZ - wykonane prace
 Szkolenia
Ciech S.A. w Warszawie; Complex S.A. w Krakowie; Elektrociepłownia Kraków S.A. w Krakowie; Elektrownia im.
Tadeusza Kościuszki S.A. w Połańcu; Elektrownia Rybnik S.A. w Rybniku; Elektrownia Kozienice S.A w Świerżach
Górnych; Elektrownia im. T. Kościuszki w Połańcu S.A.; ENION SA w Krakowie; Energetyka Południe SA w
Katowicach; Farm Food S.A. w Czyżewie; Federacja Związków Pracodawców Energetyki Polskiej w Krakowie;
.Geofizyka Kraków Sp. z o.o. w Krakowie; Górażdże Cement S.A. z siedzibą w Choruli; Huta Szkła Wołomin S.A. w
Wołominie; Huta im. Tadeusza Sendzimira S.A. w Krakowie; Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe w Krakowie;
Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie; LHS PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. w Zamościu;
Metalodlew S.A. w Krakowie; Metalodlew Art.-Kolor Sp. z o.o. w Krakowie; MPK S.A. w Krakowie; Nadwiślański
Węgiel S.A. w Katowicach; Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Płocku; Polskie Huty Stali S.A. w Katowicach;
Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o. w Zakopanem; Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach;
Przedsiębiorstwo Opakowań Blaszanych Opakomet w Krakowie; Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w
Krakowie S.A.; Przedsiębiorstwo Usług Wodociągowych HKW Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej; Regionalna Izba
Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie; Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych w
Ząbkach; Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie; Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A.; Zakład
Energetyczny Kraków S.A. w Krakowie; Zakład Walcowniczy PROFIL SA w Krakowie; Zespół Elektrociepłowni w
Łodzi S.A. ; Katowicki Holding Węglowy SA; Grupa Wydawnicza INFOR SA Oddział w Krakowie Centrum Edukacji
EURODIRECT; EXATEL SA w Warszawie
 Unia Europejska – fundusze pomocowe, wnioski
FPH „ANIA” w Krakowie; ARGO Sp. z o.o. w Krakowie; TELBESKID Sp. z o.o. w Nowym Sączu; PROTEC
Konstrukcje Metalowe Sp. z o.o. w Krakowie; „Górek Bis” , Górecki Kamil , Kozie Głowy; PPHU „Pro-druk” s.j.
Zakład Poligraficzny w Józefowie; NO NAME Sp. z o.o. w Krakowie
IPSIZ - wykonane prace

Tworzenie, łączenie, wydzielenie oraz zmiana formy organizacyjnej
podmiotów gospodarczych
"ARK" KOKOSZKA Społka Jawna w Bochni; AZET Sp. z o.o. w Tarnowie; BOT Górnictwo i Energetyka SA w Łodzi;
Elektrownia Kozienice SA , Świerże Górne; Elektrownia Rybnik S.A. w Rybniku; Gmina Krynica-Zdrój Urząd Miejski w Krynicy
Zdroju; Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe w Krakowie; Huta im. Tadeusza Sendzimira S.A. w Krakowie; ILAPAK Spółka z
ograniczona odpowiedzialnością w Krakowie ; Jaraj Sp. z o.o. w Lędzinach; Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
Sp. z o.o. w Krakowie; MASPEX WADOWICE Sp. z o.o. w Wadowicach; MIX ELECTRONICS SA w Krakowie;Nadwiślańska
Spółka Węglowa S.A. w Tychach; Nadwiślański Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. w Bieruniu; Nadwiślańska
Spółka Energetyczna Sp. z o.o. w Bieruniu; Nadwiślańskie Centrum Innowacyjno - Wdrożeniowe INVENT Sp. z o.o. w Tychach;
Naftobudowa Holding S.A. w Krakowie; NEONET SA we Wrocławiu; Nico Polska Sp. z o.o. w Modlnicy; Oknotar Sp. z o.o. w
Tarnowie; Południowy Koncern Energetyczny SA w Katowicach; PHU ENERGOKRAK Sp. z o.o. w Krakowie; PPHU MAKRAM
Skolarus Andrzej Marek w Kasince Małej; Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o. w Zakopanem; Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.;
Wyciągi Narciarskie – Józef Dziubasik w Białce Tatrzańskiej; YIT POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie;Zespół Elektrociepłowni
Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Zabezpieczenie interesów pracowniczych w procesie prywatyzacji
Andropol S.A.; Beskidzka Energetyka S.A.; Będziński Zakład Elektroenergetyczny S.A.; Carmeuse S.A. w Belgii – Trzuszkawica
S.A. w Sitkówce k. Kielc; DAEWOO FSO Motor Sp. z o.o. w Warszawie; Energetyka Kaliska S.A.; EC Bydgoszcz;
Elektrociepłownia Kraków S.A. w Krakowie; Elektrownia im. Tadeusza Kościuszki S.A. w Połańcu; Elektrownia Kozienice SA w
Świerżach Górnych; Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A.; Gdańska Kompania Energetyczna S.A.; Kopalnie Odkrywkowe
Surowców Drogowych Sp. z o.o. we Wrocławiu; Kopalnia Piasku Maczki – Bór Sp. z o.o. w Sosnowcu; Krakowskie
Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej w Zesławicach; Newton Finance PL Sp. z o.o. w Katowicach; Polskie Huty Stali S.A. w
Katowicach; Przedsiębiorstwo Opakowań Blaszanych Opakomet w Krakowie; Zakład Energetyczny Kraków S.A. w Krakowie;
Zakład EnergetycznyTarnów S.A. w Tarnowie; Zakład Energetyczny Częstochowa S.A.; Zakład Energetyczny Koszalin S.A.;
Zakład Energetyczny Słupsk S.A.; Zakład Energetyczny S.A. w Olsztynie; Zakład Energetyczny Toruń S.A.;Zakład Energetyczny
Płock S.A.
IPSIZ - wykonane prace
 System HACCP, ISO – procedury, wdrażanie, szkolenia
Agro Technika S.A. Oddział Praska Giełda Spożywcza w Ząbkach; F.P.H. "KARPIEL I KNYSAK" s.c. Andrzej Karpiel
, Janusz Knysak w Zakopanem; PPHU "APEX" Andrzej Pełka w Ząbkach; "PABI" Tadeusz Bilicki w Warszawie;
HMB Mieczysław Byliński w Ząbkach; Hurt- Detal Art. Spożywcze i Przemysłowe Krzysztof Rokitka w Ząbkach;
AMICA Hurtownia Artykułów Spożywczych Maciej Lissowski w Warszawie; F.H. GALA , Janina Skóra w
Zakopanem; F.H. GOLDEN , Mariusz Skóra w Zakopanem; Handel Obwoźny Włodzimierz Gryciuk , Okuniew ;
PAK-ROK Anna Jakubczak w Ząbkach; Handel Hurtowy Robert Świątkiewicz w Warszawie; GOŚKA s.c. Hurt-Detal
Art. Spożywcze w Ząbkach; Hurt-Detal Art. Spożywcze i Przemysłowe Jozef Bujalski w Warszawie; F.H. GRZEŚ
Grzegorz Grzegrzółka w Józefowie; Export-Import Artykułów Ogólnospożywczych i Przemysłowych Hurt-Detal Anna
Szmigielska w Warszawie; P.H.U. „MAKA” Małgorzata Kamińska w Warszawie; ARPOL Arkadiusz Pióro; P.H.
„ROMBOL” Hurt-Detal Art. Spożywcze w Radzyminie; F.H. ALTAIR Ryszard Oklesiński w Siennicy; Handel
Hurtowy i Detaliczny Przemysław Kuczyński w Warszawie; PPHU PRO-EKO II Zdzisław Bochenek , Paweł
Bochenek w Warszawie; Hurt-Detal Art. Ogólnospożywcze i Przemysłowe Bogdan Choromański w Warszawie; P.W.
PLUS Ewa Wilgucka w Warszawie; Sklep Spożywczo – Przemysłowy S.C.J. ST. Baliczek w Zakopanem; „DAMOS”
Dariusz Skwierzyński w Warszawie; Sprzedaż Hurtowa Art. Spożywczo-Przemysłowych Grzegorz Grabski w
Warszawie; „TRAKT” Robert Goławski Przetwórstwo Warzyw i Owoców w Warszawie; Firma Usługowo Handlowa
Adam Młynarz w Polkowie; EKO-WITAL Sp. z o.o. w Ząbkach; P.P.H.U. APEX Andrzej Pełka w Ząbkach;
„ALMK” Sp. z o.o. w Warszawie ; „PHP” Bogmar w Ząbkach; „Bar Pod Kogutkiem” w Ząbkach; Hurt-Detal
Artykuły Spożywcze i Przemysłowe Marek Kowalczuk w Ząbkach; Handel Owoce Warzywa KYN-POL Dołęga
Krzysztof w Ząbkach; Firma Handlowa Andrzej Lipiński w Grębkowie; Handel Obwoźny Michalski Janusz w
Warszawie ; Sprzedaż Hurtowa Owoców i Warzyw Ogonowska Marzena Maria w Ząbkach; Sprzedaż Hurtowa
Gawryszewski Zdzisław w Warszawie; „STA-BO” w Warszawie; „Wanda Surówka Handel Obwoźny” w Wołominie;
„ALFA” Książek Sławomir w Duchnowie ; Handel hurtowy i detaliczny art. pochodzenia krajowego i zagranicznego
TOMEK w Zielonce; Przedsiębiorstwo Piekarnicze Wawer w Miedzeszynie ; SZARK Arkadiusz Szymczak – Specjał
Wiejski Wyroby Gospodarskie; GEEM-DEVELOPMENT SA w Warszawie
IPSIZ - informacje teleadresowe
Siedziba: ul. Oleandry 2, 30-063 Kraków, Polska
Telefon:
(12) 423 18 86, (12) 422 02 35, (012) 634 32 24, (012) 634 33 47
 Fax: (12) 631 10 41
Biuro - Warszawa:
ul. Smolna 13; 00-375 Warszawa; tel.: (022) 826 53 29
Biuro-Chrzanów:
ul. Rynek 16; 32-500 Chrzanów; tel.: 0664 461 838
NIP: 677-002-44-07
Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000007482
Kapitał zakładowy: 51.000,-PLN

similar documents