Estiko-Columbus presentatsioon

Report
Kuidas muutis tootmise andmete kogumise süsteem
„TAKS“ AS Estiko-Plastar tootmise efektiivsemaks
25.02.2014
ESTIKO & COLUMBUS
Indrek Jaal & Monika Rytberg
1
AGENDA
• Põgusalt ettevõtetest
• Ülevaade projektist ja juurutusest
• Lahenduse eesmärgid ja tulemus
• Ülevaade lahendusest
2
•
•
•
•
•
Dynamics majandustarkvara koos
ärikonsultatsiooniga
Fookusvaldkonnad tootmine, kaubandus, logistika
Loodud 1989 Taanis, noteeritud börsil, täna üle
900 töötaja, 40 kontoris üle maailma
Eestis alates 1997, 60 töötajat, ca 150 ettevõtte
edule kaasa aidanud lahendust, Baltikumis 150
töötajat
Number 1 Microsofti partner Baltikumis, Top 5
Microsofti globaalse ärilahenduste partneri
hulgas maailmas
www.columbusglobal.ee
3
•
•
•
•
•
•
Estiko AS – ettevõtete grupp
Estiko Plastar AS - asutatud 1918
Töötajaid 131
Käive 22,5 milj eurot 2013 aastal
Eksport 50% toodangust
Suurim pakenditootja Eestis
www.estiko.ee
4
Columbusega koostöös uuendas
tootmisettevõte Estiko-Plastar Tootmise
Andmete Kogumise Süsteemi ehk TAKSi
TAKS:
• TAKS1 kasutuses alates 2001
• TAKS1 süsteem ei suutnud enam
vajadustega kaasas käia
• TAKS 2 on Microsoft Dynamics Axapta
lahendusel põhinev
• 2013 juurutasime TAKS2 üle terve
tootmise
5
Juurutus:
• Ärilised eesmärgid ja nõuded
Estiko-Plastari poolt
• Columbuse poolt oli ärikonsultatsioon,
lahenduse ülesehitus ning teostus
• Juurutustööd toimusid kohapeal:
• Et ettevõtte inimesi oleks lihtne
kaasata analüüsis
• Konsultantidele parem tunnetus
lahenduse vajadustest
• Otsene tagasiside peakasutajatelt
6
LAHENDUSE
EESMÄRGID
•
•
•
•
•
Seadmest sõltumatu
Tootmisseadmete seisakute jälgimine
Tootmisseadmete katkestuste jälgimine
Sisestaja sisestuste arvu vähendamine
Ülevaatlikkuse ja aruannete detailsuse
suurendamine
7
LAHENDUSE
TULEMUS (1)
• Lihtne õppida ja kasutada – juurutus läks väga valutult.
• Töölisele on oma tegevuste kohta näha kõik vajalikud andmed
infoks ning kontrollimiseks.
• Töölistele jooksev efektiivsuse OEE% kuvamine motiveerib
töötajaid.
• Töölised saavad iseteeninduse korras lahendada oluliselt rohkem
probleeme (siltide muutmine, koondlehtede haldus jmt). Varem
lahendati neid kontoris.
8
LAHENDUSE
TULEMUS (2)
• Kontrollnimekirjade (Checklistide) kasutamine olulistes
protsessisammudes – meeldetuletus töölisele ning jälg
kvaliteedijuhtimisele.
• Tootmistellimusi näidatakse töötajale planeerija poolt ette antud
järjekorras.
9
LAHENDUSE
TULEMUS (3)
Katkestuste haldus:
• Katkestuste haldus oli Estiko kõige olulisem nõue TAKS2
juurutamisel.
• Kvaliteedijuhtimine – materjali ja toote praagi registreerimine.
• Efektiivsuse juhtimine – võimalus välja selgitada suuremad
seisakute põhjused ning nendega tegeleda.
• Sund töölistele aja efektiivseks kasutamiseks.
10
LAHENDUSE
TULEMUS (4)
Täpne ülevaade tööliste tööl oldud ajast masina kaupa:
• Muudatused tööaja arvestuses ning efektiivsuse aruandes.
TAKS2 on paremini integreeritud AX toomismooduliga:
• Näiteks paranduskanded jõuavad AX töölehtedele automaatselt.
Varem oli see suur käsitöö.
11
EESMÄRGID
VERSUS TULEMUS
•
•
•
•
•
Seadmest sõltumatu V
Tootmisseadmete seisakute jälgimine V
Tootmisseadmete katkestuste jälgimine V
Sisestaja sisestuste arvu vähendamine V
Ülevaatlikkuse ja aruannete detailsuse suurendamine V
12
ROI (1)
• OEE % kasv – katkestuste registreerimine ning analüüs viivad
katkestuste koguaja vähenemiseni.
• Hetkel on olnud kallitel pudelikaelaks olevatel seadmetel alla
50% OEE-d. Siin on palju potentsiaali ettevõtte tootlikkuse
kasvuks.
• Tootmise tarneaja vähendamine.
• Süsteemis on täpselt jälgitav iga rulli tekkimine ja kasutamine
terve protsessi ulatuses. Seega saab täpselt analüüsida
väärtusahelat ning tegeleda nn. „Waste“ vähendamisega.
13
ROI (2)
• Kvaliteedi kasv:
• Checklistide kasutamine ja seadistusparameetrid – vähem vigu
seadistustes ja jooksvas hoolduses. Kvaliteediprobleemide
ilmnemisel on teada töökeskuste tegeliku seadistuste info.
• Täielik materjalikasutuse jälgitavus läbi tootmisahela.
• Tootmise efektiivsuse kasv ning tootmise tarneaja vähendamine
võimaldab Estikol pakkuda oma klientidele oluliselt lühemaid
tarneaegu.
14
ÜLEVAADE (1)
15
ÜLEVAADE (2)
16
ÜLEVAADE (3)
• Axaptas seadistatavad:
• Masina spetsiifilised seadistused.
• Väärtused tehnoloogiliselt kaardilt.
• Eelmised väärtused eelmiselt töölt.
• Trükisõlmede seadistuse
optimeerimine eelmise töö värvide
alusel.
• Seadistuste alusel planeeritava
ajakulu arvutus.
17
ÜLEVAADE (4)
• Valmistooted lisatakse alustele. Iga aluse kohta trükitakse koondleht.
• Koondlehele minevate rullide haldus on TAKS2-s.
• Samal vormil on ka valmistoodangu etikettide parandamine.
18
ÜLEVAADE (5)
• Multivalik põhjustest.
• Masin töötab –
teavitus hooldusele.
• Katkestusel küsitav
info on seadistatav
Axaptas.
19
ÜLEVAADE (6)
• Vahetuse lõpp –
töötajad
lahkuvad:
• Võimalus
määrata, kes jääb
järgmisse
vahetusse.
• Seadistatav
masinapõhine
„Checklist“.
20
KÜSIMUSED
21
TÄNAME!

similar documents