Paljunemine ja areng

Report
Tartu Ülikool
Kirsikka Kurg, Meelis Brikker, Külli Kori
Mida teame?
• Mis on elusorganismi tunnused?
• Kuidas elusorganisme rühmitatakse?
Kirsikka Kurg, Meelis Brikker, Külli Kori
2
Mida saame teada?
• Miks organismid paljunevad ja arenevad?
• Kuidas jaotatakse paljunemisviisid?
• Mille poolest erinevad suguline ja mittesuguline
paljunemine?
Kirsikka Kurg, Meelis Brikker, Külli Kori
3
Paljunemine ja areng
• Paljunemine on
organismide eluavaldus,
järglaste taastootmine
liigi säilitamiseks
– bioloogiline sund geene
edasi anda.
• Areng on organismi
ehituse ja elutegevuse
täiustumine.
Original by Jangle1969
Kirsikka Kurg, Meelis Brikker, Külli Kori
4
Paljunemisviisid
• Suguline ja mittesuguline
paljunemine
TÄHTSUS:
• Suguline paljunemine – järglased kannavad edasi
mõlema vanema geneetilisi omadusi.
• Mittesuguline paljunemine – võimaldab lühikese
aja jooksul saada arvuka järglaskonna, mis on ühe
vanemaga geneetiliselt peaaegu identne.
Kirsikka Kurg, Meelis Brikker, Külli Kori
5
Suguline paljunemine
• Kõigil õistaimedel ja enamikul
loomadel
• Enamasti kaks vanemorganismi, kelle
sugurakkude tuumade ühinemisel e
viljastumisel moodustub sügoot.
• Sügoot jaguneb korduvalt,
läbib mitmed lootestaadiumid,
mille käigus eristuvad koed ja
organid, ning areneb uueks isendiks.
Kirsikka Kurg, Meelis Brikker, Külli Kori
6
Suguline paljunemine
õistaimedel
• Õistaimedel hakkab viljastumise
tulemusena arenema seeme.
• Taimede suguorganid on
tolmukad ja emakad.
• Tolmlemine – tolmutera kandumine
taime emakasuudmele või seemnealgmele
• Järgneb viljastumine.
• https://www.youtube.com/watch?v=aXT1DZEHs
Mk (BRICKS tweetalig, 2013)
Kirsikka Kurg, Meelis Brikker, Külli Kori
7
Mittesuguline paljunemine
• Taimedel ja alamatel loomadel
• Vajalik vaid ühe vanema
olemasolu
• Uus isend on vanemaga
geneetiliselt peaaegu identne.
• Eristatakse:
Original by anonymous
– eoseline paljunemine
– vegetatiivne paljunemine
(pooldumine, pungumine jne)
Kirsikka Kurg, Meelis Brikker, Külli Kori
8
Eoseline paljunemine
• Sõnajalgtaimed, sammaltaimed,
seened
• Diploidsetest rakkudest (2n)
moodustuvad meioosi teel
haploidsed eosed ehk
spoorid (n).
• Levivad tuule või veega ja
arenevad uuteks organismideks.
• http://www.youtube.com/watch?v=
eZ40LDWt678 (TehEwok, 2010)
Sõnajala leht
eoskuhjadega
Original by Jacopo Werther
Kirsikka Kurg, Meelis Brikker, Külli Kori
9
Vegetatiivne paljunemine
Original by JonRichfield
• Prokarüoodid, seened,
algloomad, taimed, alamad
loomad
• Taimede vegetatiivse
paljunemise korral tekib uus
organism taimekudedes
olevatest eristumis- ja
jagunemisvõimelistest rakkudest.
– sibulad, mugulad, risoomid
– pistikud, lehed
• https://www.youtube.com/watch?v=3O7icCqFfEo (elearnin, 2012)
• https://www.youtube.com/watch?v=VN_p20dDrnY (7activestudio,
2014)
Kirsikka Kurg, Meelis Brikker, Külli Kori
10
Pooldumine
• Bakterid, algloomad
• Toimub DNA replikatsioon ja vanemorganism
jaguneb kaheks võrdseks osaks.
• https://www.youtube.com/watch?v=DY9DNWcqxI4
(dickychin8282, 2010)
Kirsikka Kurg, Meelis Brikker, Külli Kori
11
Pungumine
Punguv hüdra
• Alamad taimed, pärmseened,
lihtsamad loomad (hüdra,
käsn)
• Tekib väljasopistis, järglane
kasvab pungana vanemorganismi küljes.
• Eraldub küpsedes või jääb
temaga ühendatuks,
moodustades koloonia.
Original by Przemysław Malkowski
Kirsikka Kurg, Meelis Brikker, Külli Kori
12
Ülesanne
• Vaadake videoid loomade
pulmamängudest:
• https://www.youtube.com/watch?v=jTBHi
ZtnCsA (NZWildWings, 2012)
• https://www.youtube.com/watch?v=O55a
dk7AmAc (Missouri Wildlife, 2008)
• https://www.youtube.com/watch?v=W7Q
ZnwKqopo (Luke Fryer, 2013)
• https://www.youtube.com/watch?v=o42C
6ajjqWg (NatGeoWild, 2012)
• Arutlege, miks on loomade
pulmamängud olulised.
Kirsikka Kurg, Meelis Brikker, Külli Kori
13
Loe lisaks
• Seentel tärkab rasketes oludes sugutung
http://novaator.ee/ET/loodus/seentel_tarkab_rasketes_ol
udes_sugutung/ (Sutt, 2011)
• Maa all kihab elu
http://novaator.ee/ET/loodus/maa_all_kihab_elu/ (Päärt,
2012)
• KÄITUMISE ÖKOLOOGIA 5 - Daamide valik
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/EL/vanaweb/97
05/kaitub.html (Mänd, 1997)
• Suguline sigimine on mõistatus evolutsiooniuurijaile
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/index.php?id=3
84&id_a=4436&src=loe (Tammaru, 2003)
Kirsikka Kurg, Meelis Brikker, Külli Kori
14
Kokkuvõte
• Organismid paljunevad ja arenevad, et tagada
liigi säilimine.
• Organismid saavad paljuneda sugulisel või
mittesugulisel teel.
• Sugulisel paljunemisel kannavad järglased edasi
mõlema vanema geneetilisi omadusi.
• Mittesugulisel paljunemisel saab järglane alguse
ühest vanemorganismist.
Kirsikka Kurg, Meelis Brikker, Külli Kori
15

similar documents