File - Abiks ikka

Report
ARENGUVESTLUS
eKoolis
11.09.2013
Arenguvestluse protsess üldiselt
1. Juhtkond koostab küsimustikud, eraldi igale kooliosale või klassile
2. Klassijuhataja kohandab küsimustikud oma klassile, saadab peredele
kutse vestlusele ning pakub välja sobivad ajad
3. Lapsevanem broneerib vestluseks aja
4. Õpilane valmistub vestluseks ja vastab küsimustikule
5. Lapsevanem vastab temale esitatud küsimustele
6. Õpetaja, õpilane ja lapsevanem(ad) kohtuvad ning toimub vestlus
kokkulepitud ajal ja kokkulepitud kohas
7. Vestluse protokoll säilitatakse eKooli keskkonnas.
8. Tehakse kokkuvõtted ja analüüsitakse vestlustel saadud infot
Logime eKooli
Sealt Arenguvestlused
Teade Sisu puudub. Uue arenguvestluse lisamiseks vajuta siia.
Vajutad
Avaneb aken Lisa arenguvestlus (nt 2. klassi arenguvestlus 2013/14)
Klass on antud küsimustikest vali 4 kuni ….. Näidisküsimustik või
Sobivam esimesele kolmele klassile
Salvesta
Avaneb klassi arenguvestluste leht
Võimalus muuta pealkirja, kustutada arenguvestlus (nt valisid vale
küsimustiku) Kindlasti muutmise korral salvestada!
Saab näha küsimustikku.
Muuda alt vali, missuguseid küsimusi soovid kasutada. Küsimuse ees
olev nupurida lülitab küsimusi sisse/ välja. Tärniga märgitud küsimuste
ees nupp puudub. Linnuke ära, küsimus maas. Loetellu jääb siiski alles
võib soovi korral kasutada. Ära unusta salvestada
Küsimuste taga on kaks veergu nuppe, mille abil saab määrata, kas
õpilane või lapsevanem vastab küsimustele enne vestlust.
Iga märksõna juures on link „+ Lisa uus küsimus“ Seda vajutades saab
klassijuhataja analoogselt sisestatud küsimustele lisada oma küsimusi.
Valikvastusega (üks valik)- vastaja peab vastuste hulgast valima ainult
ühe vastusevariandi. Iga vastusevariandi juurde saad lisada küsimuse
alaküsimuse.
Valikvastustega (mitmikvalik)- vastaja võib vastuste hulgast valida
mitu vastusevarianti
Tekst- küsimus, millele saab vastata vaba tekstiga, vastuse pikkus võib
olla kuni 2000 tähemärki
Vestluse toimumise haldus
1. Klassi nimekiri, kus on näha kõik õpilased.
• Õpilaste juures, kelle pere ei ole veel vestlusele kutsutud on
märkeruut
• Õpilaste juures, kelle vestluse aeg on broneeritud näeb küsimustiku
täitmise seisu (nupud rohelised) ja vestluse aega. Klassijuhataja saab
vajadusel vestluse aja kustutada. Kui õpilane ja lapsevanem on
eelnevalt küsimustele vastanud, saab klassijuhataja vastustega enne
vestlust tutvuda
• Kui õpilastega vestlus juba peetud, saab avada õpilase vestluse
protokolli nii käesoleva kui ka eelmiste aastate kohta
2. Klassijuhataja pakutud vestlusaegade loetelu
Kuidas kutsuda
Vestlusele kutsumiseks märgi nende õpilaste nime ees märkeruut, kelle
peresid soovid kutsuda
Vajuta “Kutsu“
Avaneb aken, kuhu saad kirjutada kutse teksti
Kutse ilmub vanemate eKooli uudistevoogu koos lingiga aja
broneerimiseks.
Kutse võib saata korraga kogu klassile või ainult valitud õpilastele
Kuidas aeg broneerida
Lapsevanema eKooli uudistevoogu ilmub kutse arenguvestlusele. Seda
teadet näeb täiskasvanu.
Vajutada tuleb lingil „Palun reserveeri aeg arenguvestluseks“ avaneb
aken klassijuhataja pakutud vabade aegadega. Lapsevanem saab valida
sobiva aja
Vajadusel saab klassijuhataja ise aega broneerida, vajutades klassi
vestluse aknas lapse nime ees linki „Määra kuupäev“
Valitud aeg on näha nii pereliikmetele, kui õpilasele
Pärast broneerimist avaneb õpilase eKooli uudistevoos link
„Küsimustik“ ning vanema kasutajas temale esitatud küsimustega
küsimustik
Kuidas aega tühistada
Kokku lepitud aega saab tühistada ainult klassijuhataja. Aja saab
tühistada klassi vestluse aknas, vajutades kokku lepitud aja taga asuvat
prügikasti ikooni.
Aega tühistades saab fikseerida vestluse ärajäämise või aja muutmise
põhjuse.
Uue aja broneerimiseks uut kutset enam saatma ei pea.
Arenguvestluse protokolli kantakse kõik tühistatud broneeringud ja
tühistamisel sisestatud selgitused
Vestlus
Vestlusel kohtuvad klassijuhataja, õpilane ja lapsevanem (ad). Vestlus
toimub ikka inimeste vahel, arvutis olevad küsimused ja eelnevalt
kirjutatud vastused on ainult kõrvaliseks abiks
Arenguvestluse protokolli täidab kas õpetaja/õpilane/lapsevanem.
Vestlus avatakse klassijuhataja eKooli kasutajakontos, vaadatakse üle
vastatud küsimused, lisatakse juurde vastuseid. Soovi korral saab
vastuseid muuta ja täiendada.
Vestluse lõpul vaadatakse üle eesmärgid ja kinnitatakse protokoll.
Kuidas vestlust alustada?
Ava eKoolis arenguvestluse moodul ning kliki õpilase nimel. Avaneb
aken kuue sammuga vestluse läbimiseks:
1. osalejate märkimine,
2. eelmise aasta eesmärkide ülevaatamine,
3. küsimustele vastamine,
4. nädalaplaani ülevaatamine,
5. uute eesmärkide sõnastamine,
6. protokolli ülevaatamine ja kinnitamine.
• Vestlust saab avada ja muuta, kuni see ei ole kinnitatud. Vastused
satuvad aruandesse alles pärast protokolli kinnitamist
Uued eesmärgid
„Praegused eesmärgid“ Eesmärke võib seada ühe või mitu. Oluline, et
eesmärk oleks „lapse oma“ ja ta võtaks selle saavutamise eest
vastutuse
Nt „olen matemaatikas parem“ liiga üldine. Parem on lahti kirjutada, et
õpin korrutustabeli pähe, teen alati ära matemaatika kodused
ülesanded vmt.
• Et eesmärk ei ununeks, saab „tellida“ meeldetuletusi toites lahtrid
„Eesmärgiga seotud meeldetuletused“. Meeldetuletused kuvatakse
eKoolis ja saadetakse meilile. Meeldetuletusi saab määrata kõikidele
vestluses osalejatele, kes on registreerunud eKooli kasutajaks.
Protokolli kinnitamine
Vestluse lõpus vaadatakse vestluse protokoll koos üle. Protokolli
kinnitamiseks vajuta nuppu „Kinnita protokoll“
Protokoll kantakse html dokumendina andmebaasi. Küsimuste vastused
lisanduvad aruannetesse.
Pea meeles: iga kinnitatud protokolli avamine logitakse, ükskõik kas
seda teeb klassijuhataja, õpilane, lapsevanem. Logi näevad kõik
asjaosalised
Aitäh kuulamast!
Soovin vestluste läbiviimiseks edu.
See ei ole sugugi nii hull kui alguses tundub!
Abi saab siit
http://abiksikka.weebly.com/
Logime eKooli
Vastus kajastub
nädalaplaani tabelis
Juhised
küsimusele
vastamiseks
Lisan mulle
sobiva aja
Näiteks
Kohtume taas arenguvestlusel. Palun valige
sobiv aeg. Seejärel saate vastata küsimustele.

similar documents