POHRANJIVANJE MULTIMEDIJSKIH SADR*AJA, OBRADA ZVUKA

Report
POHRANJIVANJE
MULTIMEDIJSKIH
SADRŽAJA, OBRADA ZVUKA
I SLIKE
SADRŽAJ
 ASCII KOD
 KAKO SE POHRANJUJE SLIKA?
 POHRANJIVANJE SLIKE U BOJI
 NAJČEŠĆI FORMATI SLIKA
 OBRADA ZVUKA
 ŠTO ODREĐUJE KVALITETU PRETVORENOG ZVUKA?
 NAJČEŠĆI OBLICI ZVUČNIH DATOTEKA
ASCII KOD
 Najstariji i najrašireniji binarni kod
 Standardni kod za razmjenu podataka
 Svakom znaku s tipkovnice dodjeljen je kod veličine 1 bajta
 Pomoću njega možemo prikazati 256 različitih znakova
KAKO SE POHRANJUJE SLIKA?
(CRNO BIJELA)
 Za zapis svakog piksela rabimo samo jedan bit
 Crnu točkicu možemo označiti s 1, a bijelu s 0
 Svaka ta točkica ima svoj položaj na zaslonu
POHRANJIVANJE SLIKE U
BOJI
 Svakoj točkici moramo odrediti boju, za to nam nisu dovoljni samo
0 ili 1, moramo rabiti više bitova
 Danas često koristimo 32-bitni zapis, više od 4 milijarde boja
NAJČEŠĆI FORMATI SLIKA
 BMP
 GIF
 JPEG
 TIFF
BMP
 Osnovni način zapisa slika u Windows operacijskom sustavu
 Slike zapisane tim načinom imaju najveće datoteke
 Može imati 16 milijuna boja (24 bita)
GIF
 Jedan od češćih zapisa slika za web stranice
 Može imati 265 boja (8 bita)
 Slike zapisane tim načinom imaju najmanje datoteke
JPEG
 U današnje je doba najpopularniji format za zapis slikovnih
datoteka i njihovu razmjenu preko interneta
 Može imati 16 milijuna boja 24(bita)
 Za zapis slike koristi se obrazac kojim se smanjuje veličina
datoteke te se slika zapisuje sa smanjenom količinom podataka iz
ćega proizlazi smanjena kvaliteta
TIFF
 Standard za sve vrste nesažetih slika
 Može imati 16 milijuna boja(24 bita)
 Svoju primjenu nalazi u profesionalnim grafičkim studijima
OBRADA ZVUKA
 U fizici učimo da zvuk nastaje titranjem nekog sredstva. Valovi koji
tada nastaju prenose se od tog izvora zvuka do našeg uha ili nekog drugog
uređaja za obradu zvuka.
 To je analogni oblik vala. Za obradu na računalu moramo ga pretvoriti
u digitalni oblik u nizove jedinica i nula.
 To radimo tako da u pravilnim vremenskim razmacima izdvojimo
djeliće zvučnog analognog vala koje onda možemo pretvoriti u binarni
oblik (1,0). Taj postupak se naziva uzorkovanje.
ŠTO ODREĐUJE KVALITETU
PRETVORENOG ZVUKA?
 Za kvalitetu digitalnog snimanja zvuka bitni su :
• Brzina uzorkovanja – broj uzoraka u jedinici vremena (Sampling
Frequency). Audio CD koristi brzinu uzorkovanja od 44 KHz.
• Broj bitova (Bitrate) je broj bitova kojim se opisuje svaki uzorak. Za
audio CD najčešće se koristi 96 bita za srednju kvalitetu zvuka.
PRETVORBA ZVUKA IZ
ANALOGNOG U DIGITALNI
 Mikrofon pretvara analogni zvuk u električni signal.
 U analogno digitalnom pretvorniku zvučne kartice analogni signal
se pretvara u digitalni oblik.
 Zvuk se u binarnom zapisu pohranjuje u spremnik računala.
 Reprodukcija zvuka je suprotan proces pretvaranja digitalnog
oblika u analogni električni val koji se u zvučnicima pretvara u
akustički val.
NAJČEŠĆI OBLICI ZVUČNIH
DATOTEKA
Komprimirane zvučne datoteke imaju nastavke :
MP3, WMA i sl.
Nekomprimirane datoteke imaju nastavak WAV
PROVJERI SVOJE ZNANJE
Od čega je
oblikovana
najjednostavnija
slika?
Od crnih i
bijelih
piksela.
Koji je najpopularniji
format za zapis
slikovnih datoteka?
JPEG.
Koliko bitova
rabimo za zapis
svakog piksela?
1 bit.

similar documents