Väikelaeva talvehoiuteenus – kellele ja kuidas?

Report
Meremees otsib talvituspaika
Foto Kotka Yacht Store kodulehelt
Jüri Sakkeus
Strateegia ja välisinvesteeringute
Valdkonna nõustaja
Teemad
• Talvehoid kui äri
• Võimalikud ärimudelid
• Meie kasud ja ärivõimalused?
Talvehoiu ja hoolduskeskuste kontseptsioone on
erinevaid
• Iseteenendusega külmad hallid, kus omanikud võivad
hooldada ise oma aluseid.
• Köetavad hallid (+12-13 kraadi). Uute investeeringute
puhul on populaarne maaküte.
• Kombineeritud variandid kus aluseid hoitakse külmas hallis
ja hooldustööd tehakse halli soojas osas.
• Teenuste valik võib olla väga erinev alates tõstetest ja
pukirendist kuni täisteenuseni. (mootorite hooldus, plastija puutööd, põhja hooldus, mastitööd, suhtlus
kindlustusfirmadega jne.)
Trend: Üha enam “ostetakse” aega ja
muretust
• Hooldamisel eelistatakse Isetegemise asemel üha enam teenuse
ostmist. Põhjusteks vaba aja nappus ja ka erioskuste puudumine
väikelaevade üha keerukamaks muutuvate seadmete hooldamisel
(mootorid , elektroonika jne. )
• Üha enam otsitakse teenust „võtmed kätte“ põhimõttel.
• Soovitakse vältida ka riske mis kaasnevad talvitumisega ebasobivates
tingimustes. Kahjustuda võivad näiteks elektroonika ja ka
tekstiilmaterjalid.
• Kuna meie aladel on suvi lühike ja väikelaevade kasutusaeg piiratud,
siis hooldustööde viimine sooja halli pikendab kasutusaega.
3 näidet võimalikest ärimudelitest*
Esitluse fotod ja faktid pärinevad ettevõtete kodulehtedelt
Täisteenusega Hotell – Inkoo Venehotelli
Kliendifookusega ärimudel – Kotka Yacht Store
Klassikalise ärimudeli arendus –
hoiu- ja hooldusfirmade kett - Ykköstelakat
* Esitluse fotod ja faktid pärinevad ettevõtete kodulehtedelt
Täisteenusega hotell
• Inkoo venehotelli:
- Investeering 2,5 milj. Eurot. Tegutseb a. 2010
Foto Inkoo Venehotelli kodulehelt
- Asub 70 km Helsingist lääne suunas
- Väikelaevad (kaatrid) tõstetakse mitme korruselistesse riiulitesse
- Kohti 200, aluse pikkus 5 – 10,5 m, max kaal 10,5 tonni.
- Hoolduse ja remondi terviklahendused
- Hinnanäide: 6,5 m kaater – aasta maksumus 2500 eurot; Hind sisaldab
soojas ruumis hoidmist, veest välja ja vette tõsteid, põhjapesu ja valvet.
• Uus hotell kavandatud Helsinki Länsisatamas Jätkasaarel (ehituse algus
2014)
- Ainult kaatrid pikkusega kuni 12 m.
- Kohti 300
- Täiendavalt Inkoo hotelli teenustele – alternatiiv kaikohale – omanik
helistab ja 5-10 minutiga on kaater vees
Eristuv kliendifookus - Kotka Yacht Store
• Fookus maksujõulistele Vene klientidele ja suurematele luksusjahtidele
• Eelisteks on:
- Vene turu lähedus,
СТОИМСТ
- pädevus ja turvalisus
ГАБАРИТ
ВИД
Ь ЗА
Ы
СЕЗОН
- kiire pääs “vabasse vette”
• Soomlaste äri toetab ka Venemaa maksupoliitika
2
2,5 x 7,5 m
520,• KYS on väidetavalt soome suurim talvehoiukeskus
• Lisaks klassikalistele teenustele ka kaatrite ostu3
3,0 x 9,0 m
720,Müügi teenus
• Koostöös Kotkan Ammattikorkeakoulu`ga:
3,5 x 11,0
- Sisustuse uuendamine või ümberehitus
4
1 120,m
- Kapteni (meeskonna) teenuse pakkumine
5
4,0 x 12,5
m
6
4,5+ x
15,0+ m
1 836,-
СТОИМОС
ТЬ ЗА
МЕСЯЦ
208,-
288,-
448,-
734,-
Индивиду Индивиду
альный
альный
расчёт
расчёт
Teenused:
• Talvehoid sise- ja välistingimustes + täisvalik hooldus ja
remonditöid
Ettevõtted on iseseisvad
kuid teevad laiapõhjalist
koostööd - eeskätt
klienditeeninduse ,
ressursside optimaalse
kasutuse ja äriarenduse alal
Kasud Saaremaale?
Sõltuvalt ärimudelist võivad kasud olla erinevad kuid
üldjuhul:
• Toetab Saaremaad mereturismi sihtkohana
• Sobib Saaremaa VLE klastrisse – ettevõtetel
võimalus teha alltöövõttu hoolduse ja remondi alal
• Talvitujad on potentsiaalsed kliendid majutus- ja
toitlustusasutustele
• Laiem kandepind ja koostöövõimalused Kuressaare
Ametikoolile ja Kuressaare Kolledžile
• ... Töökohad ja täiendav maksubaas
Järgmised sammud
1.
2.
3.
4.
Eestvedaja/omanik
Ärimudeli valik ja äriplaan
Rahastamine
Rahvusvaheline partnerlus
Foto Kotka Yacht Store kodulehelt

similar documents