ratsutamisteraapia_lastele__kellel_on_diagnoositud_autism

Report
Ratsutamisteraapia lastele, kellel
on diagnoositud autism
Monika Salumaa
Tegevusterapeut/ratsutamisterapeut
Ratsutamisteraapia on
abiteraapiavorm füsio-, tegevus-,
kõne- või psühhoteraapiale
Veel mõisteid:
• Hipoteraapia – füsio- või tegevusterapeudi
poolt läbiviidav teraapia hobusega
• Erivajadustega inimeste ratsutamine – sport
ja harrastus, mis aitab kohaneda erivajadusega
(erivajadusega inimeste ratsutamise
instruktor)
• Hobuteraapia – hobusele suunatud teraapia
Tegevusteraapiapõhine
ratsutamisteraapia
• Tegeleb inimese sensomotoorsete,
kognitiivsete ja psühhosotsiaalsete
tegevuseelduste säilitamise-, parandamise ja
edendamisega, et inimene tuleks võimalikult
iseseisvalt toime enese eest hoolitsemise, töö
ja vaba aja tegevustega
• Kasutab hindamisel ja teraapia planeerimisel
tegevusteraapia erialast tulenevaid teoreetilisi
aluseid ja meetode
Ratsutamisteraapia eesmärgid laste
puhul, kellel on diagnoositud autism:
• Selguse loomine keskkonnas ja olukorras
• Iseseisvuse suurenemine tegevuste
sooritamisel
• Tähelepanu suunamise ja keskendumise
paranemine
• Sensoorse integratsiooni korrastumine
• Sotsiaal-emotsionalsete oskuste paranemine
Teraapias kasutatavad teoreetilised
alused:
•
•
•
•
TEACCH mudel
Sensoorse Integratsiooni teooria
Omandatud oskuste viiteraam
MOHO
Teraapia ülesehitus
1. Hobuse puhastamine ja varustuse
paigaldamine
2. Ratsutamine ja tegevuste sooritamine
hobuse seljas
3. Varustuse ära võtmine ja hobuse tänamine
Teraapiahobune
•
•
•
•
•
Terve
Õpetatud
Inimesest huvitatud
Kannatlik
Sobivate füüsiliste
eeldustega
• Kliendile sobiva
suurusega
Vastunäidustused
• Allergiad/astma (hobune ja tallikeskkond
allergeenid)
• Tugev sensoorne puudulikkus (naha ärrituse ja
lõhkumise risk)
• Ebastabiilne atlanto-oksipitaalliiges (nt. Down
sündroomi puhul)
• Hirm hobuse ja tema liikumise ees
• Käitumisprobleemid
Turvalisus !!!
•
•
•
•
•
•
Kontrollitud keskkond
Kiiver
Turvavöö
Teraapiasedelgas + valtrap
Platvorm
Hobuse talutaja

similar documents