karta informacyjna projektu

Report
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Marketing
Analiza rynku
Budowa wizerunku
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Potrzeby,
Pragnienia,
Popyt
Rynki
MARKETING
Wymiana,
Transakcje,
Relacje
Wartość,
Satysfakcja,
Jakość
Produkty
Siły wywierające wpływ na strategię marketingową
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Kanały
dystrybucji
Społeczeństwo
Przewaga
konkurencyjna
Rynek
docelowy
Produkt
Dystrybucja
Nabywcy
Cena
Promocja
Pozycjonowanie
Dostawcy
Segmentacja
Konkurencja
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Łańcuch wartości
Dostawca
Producent
Klient
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Klient
1
Indywidualny
Instytucjonalny
Pamiętaj, że:
Zadowolony klient dostarczy Tobie nowych klientów ...
Taniej jest utrzymać klienta niż zdobyć nowego ...
Zadanie grupowe – kto jest naszym klientem ... ??????
KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Klient
Oczekuję:
1.
Zdefiniowania klienta
2.
Charakterystyki klienta – rodzaj, cechy, lokalizacja, inne ...
Do pracy ...
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Model zachowania
organizacji na rynku
Otoczenie
Centrum
Decyzyjne
Reakcje
Nabywcy
Uczestnicy:
użytkownicy, doradcy, dokonujący zakupu, decydenci, strażnicy
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Model zachowania
organizacji na rynku
Uświadomienie
problemu
Ogólne określenie
potrzeby
Specyfikacja
produktu
Poszukiwanie
dostawcy
Zbieranie
ofert
Wybór
dostawcy
Specyfikacja
zamówienia
Ocena
wykonania
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Marketing MIX - budowanie strategii
marketingowej przedsiębiorstwa
Produkt
Dystrybucja
Cena
Promocja
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Usługi
Gwarancja
Jakość
Kolor
Opakowanie
Kształt
Produkt
Dostawa
Kredyt
Wyposażenie i wyróżnianie produktu:
-nazwa, jakość, znak towarowy, opakowanie ....
-A marka ?????
Pamiętaj,
na ten sam pomysł
wpadły właśnie
inne 4 osoby
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Cykl życia produktu:
Przychody
WPROWADZENIE, WZROST, DOJRZAŁOŚĆ, SPADEK
innowacja
lub
nowy produkt
Czas
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Zadanie grupowe – definiuję produkt ...
2
KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
1.
Jaki produkt
2.
Jaki jest trzon produktu
3.
Jakie jest otoczenie produktu
4.
Dlaczego mój produkt będzie lepszy od konkurencji
...
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Rabat
Cena postulowana versus cena transakcyjna
Za płatność gotówką,
Za ilość,
Wynagrodzenie wierności,
Za czas,
Za odbiór,
Cena
Polityka cenowa:
- Zwiększenie obrotu,
- Zwiększenie zysku,
- Polityka dyskontowa,
- Polityka wysokich cen.
Za usługi,
Za czas zamówienia,
.....
pamiętaj, że zawsze znajdzie się ktoś,
kto sprzeda taki sam produkt taniej ...
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Cena
Kształtowanie cen:
1.
Zorientowane na konkurencję,
2.
Zorientowane na popyt
3.
Zorientowane na koszty (koszty stałe, koszty zmienne ...)
Czy popyt na Twój produkt jest
rzeczywiście elastyczny ???
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Zadanie grupowe – definiuję cenę ...
3
KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
1.
Jak obliczę cenę
2.
Jaki system rabatowy będę stosować
3.
...
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Kanał bezpośredni
Dystrybucja
Detal
Kanał z dwoma pośrednikami
Hurt
Detal
... Poczta, dostawa osobista, odbiór osobisty ...
... Jak wygląda proces realizacji sprzedaży ...
Konsument
Producent
Kanał z jednym pośrednikiem
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Zadanie grupowe – definiuję dystrybucję ...
4
KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
1.
Kierunki dystrybucji
2.
Kanały dystrybucji
3.
Koszt i organizacja dystrybucji
...
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Promocja
Sprzedaż osobista
Reklama – komunikacja z rynkiem
Promocja dodatkowa
Public relations
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Reklama informująca
Cel:
Reklama – komunikacja z rynkiem
Reklama zachęcająca
Reklama przypominająca
Reklama produktu
Przedmiot:
Promocja
Reklama firmy
Uwarunkowania:
Reklama indywidualna – wspólna ?
Media?
Zasięg?
Koszt? Koszt na 1000 ...
Efekty?????
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Wykorzystać Internet ...
Budowa strony WWW
Rejestracja domeny
Pozycjonowanie strony w przeglądarkach internetowych
Reklamowanie przez Internet
...
Możliwość komunikacji z klientem
Możliwość dokładnej prezentacji oferty
Inne możliwości ...
Promocja
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Zadanie grupowe – definiuję promocję ...
5
KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
1.
Media promocji
2.
Koszt promocji
3.
Kierunki promocji
...
4.
a Internet ???
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Rynek
Potencjalny,
Konsumenta,
Wschodzący,
Producenta,
Dojrzały.
Rządowy,
Pośredników,
Przemysłowy.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Rodzaje badań marketingowych
Rynek - badanie
Etapy badań marketingowych
I. Badania reklamy:
-badania motywacyjne
-badania środków reklamy
-badania efektywności reklamy
II. Badania ekonomiczne:
-Prognozy długo i krótko okresowe
-Badanie tendencji rynkowych
-Badania cen
III. Badania produktu:
-Akceptacja nowego produktu
-Badania nad produktami konkurencji
-Testowanie istniejących produktów
-Badanie wzorców opakowań
IV. Badania rynku i sprzedaży:
-Pomiar potencjału rynku
-Analiza udziału w rynku
-Identyfikacja cen charakterystycznych rynku
- Analiza sprzedaży
-Badanie kanałów dystrybucji
-Testy rynkowe
-Panel konsumentów
Określenie problemu
badawczego i celu badania
Projektowanie i
przeprowadzenie badania:
-wybór źródeł informacji
-określenie metod zbierania
danych
-wybór próby badawczej
-zebranie danych
Analiza danych i prezentacja
wyników
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Rynek - badanie
PRZYGOTOWANIE BADANIA
ZBIERANIE DANYCH ZE ŹRÓDEŁ WTÓRNYCH I PIERWOTNYCH
REDUKCJA I WSTEPNA PREZENTACJA DANYCH
ANALIZA DANYCH
PREZENTACJA WYNIKÓW
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Analiza rynku – model 5 sił Portera
Zagrożenie
substytutami
Siła dostawców
Konkurencja
na rynku
Możliwość
wejścia
na rynek
Siła nabywców
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Analiza rynku – model 5 sił Portera
Konkurencja
na rynku
Wielkość rynku
Rozwój rynku
Udziały w rynku
Liczba konkurentów
Bariery wyjścia
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Zadanie grupowe – oceniam konkurencję na rynku ...
6
1.
Wielkość rynku
2.
Rozwój rynku
3.
Udziały w rynku
4.
Liczba konkurentów
5.
Bariery wyjścia
KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Analiza rynku – model 5 sił Portera
Zagrożenie
Możliwość substytucji
substytutami
Możliwość
wejścia
na rynek
Bariery wejścia
Atrakcyjność rynku
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
7
Zadanie grupowe – oceniam zagrożenie substytucją
oceniam możliwość wejścia na rynek
KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Analiza rynku – model 5 sił Portera
Siła dostawców
Siła nabywców
Liczba
Liczba
Koncentracja
Koncentracja
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
8
Zadanie grupowe – oceniam siłę dostawców
oceniam siłę nabywców
KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
... a wszystkie opracowane informacje wpisuję w
Plan Marketingowy
Asortyment produkcji i usług
Program ilościowy i wartościowy produkcji
Odbiorcy
Konkurenci
Sytuacja rynkowa
Ceny zbytu
Dystrybucja
Działalność marketingowa

similar documents