ZASADY POSTĘPOWANIA Z BIELIZNĄ SZPITALNĄ

Report
Analiza ekspozycji
zawodowych w szpitalu św.
Anny w Miechowie w latach
2001 – 2009
mgr Danuta Adamek
Ekspozycja zawodowa jest to narażenie pracownika
na kontakt z materiałem biologicznym potencjalnie
zakaźnym w związku z wykonywaniem pracy
zawodowej.
Pracownicy ochrony zdrowia należą do grupy najbardziej
predysponowanej na kontakt z materiałem biologicznym.
Najbardziej narażone na zakażenie są osoby mające
stały kontakt z krwią i materiałem krwiopochodnym.
Postępowanie profilaktyczne redukujące
ryzyko zakażenia:
1.Szczepienia ochronne.
2.Szkolenia z zakresu profilaktyki zakażeń szpitalnych.
3.Działania przed i po ekspozycji zawodowej na krew i
inny potencjalnie infekcyjny materiał biologiczny.
Szczepienia ochronne
1. Szczepieniu p/ WZW B poddani zostali pracownicy
zatrudnieni w szpitalu( lata 90-te).
2. Szczepieniu p/ WZW B poddawani są pracownicy
zatrudniani.
3. W szpitalu św. Anny w Miechowie prowadzony jest
rejestr pracowników poddanych szczepieniu
p/ WZWB.
Szkolenia z zakresu profilaktyki zakażeń
szpitalnych.
1.Szkolenie wstępne.
2.Szkolenia bieżące 2 x w roku.
3.Instruktaż po ekspozycji zawodowej .
Działania przed ekspozycją.
1. Działania przed ekspozycją:
a) procedury ograniczające ryzyko
ekspozycji,
b) stosowanie indywidualnych środków
ochrony osobistej,
c) właściwa organizacja pracy.
Działania przed i po ekspozycji.
1. Działania po ekspozycji:
a) procedura postępowania po ekspozycji
na krew i inny potencjalnie infekcyjny
materiał biologiczny.
O szpitalu.
Szpital św. Anny w Miechowie – szpital
powiatowy o łącznej liczbie 364 łóżek.
Usytuowany jest przy drodze krajowej E7
w odległości 40 km od Krakowa w
powiecie miechowskim liczącym 52 tys.
mieszkańców.
Struktura szpitala
1.Oddziały szpitalne – 13 / ok.12 tys.
pacjentów rocznie.
2.Poradnie specjalistyczne -17/ 70 -75 tys.
pacjentów rocznie.
3.Pracownie diagnostyczne,
4.Fizjoterapia z rehabilitacją,
5.Administracja szpitala .
Pracownicy szpitala
1. Lekarze – 63,
2. Pielęgniarki i położne – 272,
3. Pracownicy centralnej sterylizacji -4,
4. Pracownik banku krwi -1,
5. Ratownicy medyczni – 27,
6. Pomoce przyuczone – 6,
7. Rehabilitanci i pracownicy rtg – 23,
8. Pozostali pracownicy -64,
Pracownicy firm oudsorcingowych
•
•
•
•
•
•
1. Firma sprzątająca – 58 -65,
2. Firma cateringowa – 15-18,
3. Laboratorium – 15-19,
4.Pralnia punkt – 2,
5. Pracownicy obsługi technicznej – 21,
6. Ochrona -6.
Łącznie zatrudnionych jest ok. 573 osoby.
Cel pracy
Celem pracy jest
dokonanie analizy ekspozycji zawodowych
w szpitalu św. Anny w Miechowie w latach
2001- 2009.
Problemy badawcze
• 1. Ile ekspozycji zawodowych
zarejestrowano w latach 2001 – 2009 ?
• 2.Jaki był udział w ekspozycji
poszczególnych grup zawodowych ?
• 3.Jakie były przyczyny ekspozycji ?
• 4.Pracownicy których oddziałów
najczęściej ulegali ekspozycji zawodowej?
Wyniki badań
Liczba ekspozycji w latach 2001-2009
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
16
15
14
16
11
12
11
12
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Procentowy udział mężczyzn i
kobiet w ekspozycji
15; 13%
Mężczyźni
Kobiety
99; 87%
Liczba ekspozycji w
poszczególnych grupach
zawodowych
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Pielęgniarki
Salowe
Lekarze
Stażyści
Ratownicy
83
7
14
9
4
Przyczyny ekspozycji zawodowej
120
102
100
80
60
40
20
6
5
1
Zadrapania
Zachlapania
Pogryzienia
0
Zakłucia
Zakłucia
Narzędzie chirurgiczne
3
Żyletka
1
Skalpel
5
Igła insulinowa
12
Igła do szycia skóry
7
Igła infekcyjna
50
Igła punkcyjna
2
22
Wenflon
0
10
20
30
40
50
60
Zadrapania
3
3
Igłą insulinową
Paznokciem we krwi
Zachlapania
1
Oczu
Twarzy
4
Procentowy udział poszczególnych
oddziałów
Chirurgia
Blok operacyjny
Blok porodowy
Ginek- połozniczy
Noworodkowy
12%
2%
12%
Neurologia
ZOL
7%
14%
Wew.I
4%
2%
3%
0%
4%
12%
1%
6%
9%
12%
Wew.II
Dziecięcy
OIT
Gruźlicy i Chorób płuc
Ober- Zakaźny
SOR
Pogotowie
Pozostałe k- rki
organizacyjne razem
Wnioski
• 1.W latach 2001 – 2009 w szpitalu św.
Anny w Miechowie zarejestrowano 114
ekspozycji zawodowych.
• 2.Największy odsetek zarejestrowanych
ekspozycji dotyczył pielęgniarek ( 83/
94,6% ), lekarzy (14/15,95) , stażystów (9
/10,3%), salowych ( 7/ 7,9%)
Wnioski Cd.
•
•
•
•
3. Najczęstszą przyczyną ekspozycji były:
a) zakłucia ( 102 / 89,4%),
b) zadrapania ( 6 /5,3 %),
c) zachlapania (5 /4,3%),
Wnioski Cd.
• 4. Ekspozycji zawodowej najczęściej
ulegali pracownicy oddziałów szpitalnych :
• bloku operacyjnego ( 14 %),
• o/ chirurgicznego (12 %),
• Oddziału Intensywnej Terapii ( 12 %),
• Pogotowia (12%),
• o/ wewnętrznego ( 12 ).

similar documents