deze Powerpoint

Report
Het schrijven van een
wetenschappelijke
paper
Tussentijdse presentatie
• Oktober – november
• 10 minuten presenteren
• 10 minuten bespreking met docent
o
Feedback op de presentatie
• Presentatie
o
o
Hou het kort en to the point!!
10 minuten = ca 10 slides
Wat is een wetenschappelijke paper
• (Beknopte) neerslag van onderzoek, experiment,
methodische aanpak, …
• Vaste Structuur en vormgeving
• Communicatie tussen wetenschappers
• Gepubliceerd in tijdschriften (IEEE, Elsevier, ACM,
…) of op vak-conferenties
Wat is een wetenschappelijke paper
• Men mag in het algemeen uitgaan van de kwaliteit
van het beschreven werk (peer review)
• Kwaliteit kan echter sterk verschillen afhankelijk
van conferentie/journal
• IEEE, ACM, Elsevier, LNCS (springer), …
• Vaak ook te vinden via google (google scolar)
Waarom jullie,
Waarom tijdens de masterproef
• Master is een academische opleiding 
•
•
•
•
wetenschappelijke taal
Onderzoek rapporteren = schrijven van een paper
Aanzet tot structureren van scriptie
Delen van uw onderzoek in beknopte versie maar toch met
voldoende detail
Bruikbaar voor de vakgroep in contact met (toekomstige)
stagebedrijven en onderzoekscentra
Timing & Deadlines
• Eerste versie kort na de januariexamens
• Daarna dialoog met contactdocent/promotor ter
verbetering
• Finale versie samen met thesistekst.
• Maakt deel uit van thesis als laatste appendix en wordt
toegevoegd aan proceedings.
Vorm en structuur
• Voertaal = Engels
• 3 à 6 (volle) pagina’s
• IEEE – formaat
• Templates
Word
o Latex
• Geen pag-nummers
• Figuren niet in kleur
o
Onderdelen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Title
Auteurs
Abstract
Introduction
Related Work
--Inhoud-Conclusion
Acknowledgements
References

similar documents