Prezentace: Creative Industries

Report
Creative Industries
30.10. 2013
Matouš Kostlivý, Sektorový manažer pro ICT
Obsah
1.
2.
3.
4.
Proč kreativní průmysl?
Kreativní průmysl očima CzechInvestu
Sektory KP podle priority CzechInvestu
Na co se zaměřit
Proč kreativní průmysl?
Kreativita má zásadní význam pro naplňování
Lisabonské strategie
Podpora znalostní ekonomiky, inovací, R&D a ICT
Hospodářský růst, kvalita a počet pracovních míst,
konkurenceschopnost, inovativnost a udržitelný rozvoj
Kreativní průmysl očima CzechInvestu
Multidisciplinární téma s přesahy jednotlivých
sektorů – obtížně definovatelné
Řada témat spadajících do problematiky
(kulturních a) kreativních průmyslů nespadá pod
agendu MPO/CI – přesahy ministerstev kultury,
průmyslu a školství
Kreativní průmysl perspektivním nositelem
inovativních řešení a produktové diversifikace
Řada odvětví nepodporována MPO/CI
Sektory KP podle priority CzechInvestu
• Design:
– Fashion design
– Průmyslový design (např. rapid prototyping)
– Grafický design
• Vývoj software
• Videohry (IT entertainment)
• Digitalizovaná audiovizuální tvorba (postprodukce)
Na co se zaměřit
Najít vzory - inspirovat se v zemích, kde je odvětví
kreativních průmyslů již podporováno
Jasné definování odvětví spadajících do KP a jejich další
podpory
Identifikace potenciálu okamžité podpory pro vybrané
oblasti KP v existujících programech (např. OPPIK 20142020)
Koordinace regionálních iniciativ v KP
Identifikace potenciálu KP v jednotlivých regionech
Centralizovaná koncepce rozvoje KP v ČR a regionech
Koordinace činnosti MK, MPO/CI a MŠ
Děkuji za pozornost!
Matouš Kostlivý [email protected]
www.czechinvest.org

similar documents